Tagged: zemljotresi

Šta su to potresi, kako i gdje nastaju, koje su im posljedice i mogu li se predvidjeti? 0

Šta su to potresi, kako i gdje nastaju, koje su im posljedice i mogu li se predvidjeti?

Potres Karta sa svim epicentrima potresa od 1963–1998. godine Prikaz...

Sva Fizika
%d bloggers like this: