X-zrake ukazuju na to da se magma u nižem plaštu može stabilizirati teškim elementima

Istraživači su u Njemačkoj razvili novu metodu proučavanja uzoraka visokog tlaka u laboratoriju. Njihov pristup – koji koristi rendgensku emisijsku spektrografiju – podupire ideju da

Čitaj više