Tag Archives: zašto možda gravitacija ne postoji

Zašto možda gravitacija ne postoji?

Teoretski fizičar iz Holandije sa Univerziteta u Amsterdamu, Erik Verlinde tvrdi da gravitacija ne postoji, odnosno da sila gravitacije ne postoji, već da je to fenomen nastao iz zakona koji vladaju u mikroskopskom svijetu. Evo šta je rekao:

“Gravitacija je nešto šta smo svi iskusili. To nije nešto što ne postoji u našim životima. Međutim, mi želimo da znamo objašnjenje za gravitaciju, tj. odakle ona dolazi.

Newton je bio prvi koji je napisao teoriju gravitacije. On je s tom teorijom uspio da opiše zašto jabuke padaju i zašto Mjesec rotira oko Zemlje koristeći iste osnovne jednadžbe za gravitaciju. On je pretpostavio da sila gravitacije postoji i da ona djeluje na daljinu. Newton je smatrao da je to misteriozno i želio je da to objasni na bolji način.

Kasnije je došao Einstein koji je smatrao da su vrijeme i prostor jedna cijelina i da masa zakrivljuje prostor – vrijeme i u njima stvara udubljenja i kad neko tijelo naiđe u blizinu tih udubljena u prostor – vremenu, onda ono pada u njih. Problem s njegovim radom jest što se do sad nije uspjelo ga povezati s kvantnom mehanikom u jednu jedinstvenu teoriju. Već desecima godina se to pokušava uraditi, jedan od pokušaja je i teorija struna.

Međutim, ja sam u svom radu pretpostavio da gravitacija ne postoji i pokušao izvesti efekte njene pojavnosti iz zakona koji vladaju u mikroskopskom svijetu.

Sile koje vladaju u elementarnim česticama stvaraju iluziju postojanja gravitacije. U fizici elemntarnih čestica znamo da ne možemo u isto vrijeme tačno izmjeriti i poziciju i brzinu čestice.

Teorija gravitacije koju je Einstein razvio kad se primijeni na Crne rupe, onda uključuje i pojave iz termodinamike. Temperatura je srednja vrijednost brzine kretanja svih čestica. Gravitacija je slična temperaturi. Gravitacija je također usrednjena vrijednost osobina čestica. Kad imamo jednu sobu sa višim pritiskom i drugu sa nižim, onda znamo da će zrak prelaziti iz jedne u drugu.”, Erik Verlinde

Izvor: