Tag Archives: zakon privlačenja

Znate li koji je mogući fizikalni uzrok zakona privlačenja? Kandidat je Le Chatelierov princip. Saznajte kako on glasi.

Le Chatelierovo načelo (nazvano / lə ʃɑːtəlieɪ /), također poznato kao Chatelierovo načelo ili “Zakon o ravnoteži”, može se koristiti za predviđanje učinka promjene uvjeta na kemijsku ravnotežu. Princip je nazvan po Henryu Louisu Le Chatelieru, a ponekad Karlu Ferdinandu Braunu koji je to otkrio samostalno. Može se reći:

Kada se bilo koji sustav u ravnoteži podvrgne promjeni koncentracije, temperature, volumena ili tlaka, sustav se ponovno namješta da djelomično suprotstavlja učinak promjene i uspostavlja novu ravnotežu.

Drugim riječima, kad god je sustav u ravnoteži poremećen, sustav će se prilagoditi na takav način da će učinak promjene biti poništen.

Ovaj princip ima različite nazive, ovisno o disciplini u kojoj se koristi (vidi homeostazu, pojam koji se obično koristi u biologiji). Uobičajeno je da Le Chatelierov princip bude općenitije opažanje, grubo izraženo:

Svaka promjena statusa quo izaziva suprotnu reakciju u sustavu koji odgovara.

U kemiji se načelo koristi za manipuliranje ishodima reverzibilnih reakcija, često za povećanje prinosa reakcija. U farmakologiji, vezanje liganada na receptor može pomaknuti ravnotežu u skladu s Le Chatelierovim principom, čime se objašnjavaju različiti fenomeni aktivacije i desenzibilizacije receptora. U ekonomiji, načelo je generalizirano kako bi se objasnila ravnoteža cijena učinkovitih gospodarskih sustava. U istovremenim ravnotežnim sustavima mogu se pojaviti pojave koje su u očitoj suprotnosti Le Chatelierovom principu; te se mogu riješiti teorijom reakcijskih reakcija.

Status kao fizički zakon

Le Chatelierov princip opisuje kvalitativno ponašanje sustava u kojima postoji izvana inducirana, trenutna promjena jednog parametra sustava; navodi se da se u sustavu javlja pomak ponašanja kako bi se suprotstavio (djelomično otkazao) promjenu parametara. Trajanje prilagodbe ovisi o jačini negativne povratne informacije o početnom šoku. Tamo gdje šok u početku izaziva pozitivnu povratnu informaciju (kao što je termičko odbijanje), nova ravnoteža može biti daleko od stare i može dugo trajati.

U nekim dinamičkim sustavima krajnje stanje se ne može utvrditi iz šoka. Princip se obično koristi za opisivanje zatvorenih sustava negativne povratne sprege, no obično se primjenjuje na termodinamički zatvorene i izolirane sustave prirode budući da drugi zakon termodinamike osigurava da neravnoteža uzrokovana trenutnim udarom mora imati konačni poluraspad Princip ima analogije u cijelom fizičkom svijetu.

Princip je dobro ukorijenjen u kemijskoj ravnoteži i proširen u ekonomsku teoriju, također se može koristiti za opisivanje mehaničkih sustava u tome što sustav stavljen pod stres će reagirati na takav način da se smanji ili minimizira taj stres. Štoviše, odgovor će općenito biti putem mehanizma koji najlakše ublažava taj stres. Prigušivaći i drugi takvi uređaji su elementi dizajna koji štite sustave od stresa koji se primjenjuju na nepoželjne načine kako bi se spriječilo opsežnije štete cijelom sustavu, praktičnu inženjersku primjenu Le Chatelierova načela.

Kemija

Učinak promjene koncentracije

Promjena koncentracije kemikalije će pomaknuti ravnotežu na stranu koja bi smanjila tu promjenu koncentracije. Kemijski sustav će se pokušati djelomično suprotstaviti promjeni koja utječe na izvorno stanje ravnoteže. S druge strane, brzina reakcije, razmjera i prinosa proizvoda bit će promijenjena, što odgovara utjecaju na sustav.

To se može ilustrirati ravnotežom ugljikovog monoksida i vodikovog plina, reagirajući na oblik metanola.

Da li je zakon privlačenja zakon fizike?

Zakon privlačenja kaže da mi privlačimo u svoj život ono šta jesmo, ono šta radimo i ono šta mislimo. Ako mislimo o negativnim stvarima u svoj život ćemo privući negativno, ako radimo loše stvari, stići će nas loše: kazna, zatvor isl.

Sad da li je to u skladu sa fizikom ili je kako kažu pseudonauka, nešto šta nije naučno dokazano niti se može naučno dokazati? Kao i skoro sve drugo i zakon privlačenja kao i njegove interpretacije imaju više oblika. U jednom od njegovih oblika ili u jednoj od njegovih interpretacija on je više nego tačan i potvrđen fizikom. Naime, zakon privlačenja je u biti treći Njutnov zakon zajedno sa prvim, drugim i četvrtim Njutnovim zakonom u izmjenjenoj formi, uzeti kao principi koji na određeni način važe u svemu, a ne samo u interakciji neživih tvari.


Npr. prvi Njunutnov zakon kaže da svako tijelo zadržava stanje mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja sve dok neka rezultujuća sila ne djeluje na njega i dovede do promjene tog stanja. Dakle, taj nam zakon govori da mi isto nastojimo da ostanemo u stanju u kojem se nalazimo, osim ako mi svjesno ne dovedemo do promjene tog stanja ili ako neko drugi sa strane ne djeluje na nas. Tu nastupaju drugi i treći Njutnov zakon. Naime, da bi neko djelovao na nas, da bi Svemir, ako želite, utjecao pozitivno na nas, mi prvo moramo djelovati pozitivno na njega, s tim da moramo paziti da Svemir nije samo ono vanjsko, nego i ono unutrašnje. Ako čitamo prave knjige, mislimo prave stvari, slušamo pravu muziku, družimo se sa pravim ljudima, jednostavno mi kao magnet u svoj život privlaćimo prave stvari. Pa i ako se desi nešto loše mi ćemo naći način da na pravi način mislimo o tome, pa ni to loše neće biti toliko loše.

Treći Njutnov zakon kaže da je sila akcije jednaka sili reakcije, istog su pravca i suprotnog smjera, ako sile djeluju po pravcu. Ovaj princip važi u izmjenjenom obliku i u svemu što se u životu događa. Svemir, drugi ljudi, priroda uvijek reaguju na naše akcije i na ono što smo mi. Te reakcije su često suprotne, posebno ako pretjerujemo u našem djelovanju. Ako smo previše fini, ljudi će to iskorištavati i Svemir i priroda nas neće nagraditi za to. S druge strane ako smo umjereni, ako radimo sve onako kako bi trebali raditi, ni manje ni više, dobiti ćemo pozitivnu reakciju, to je zagarantovano. Bitna je mjera. Razlika da li dobijamo pozitivnu ili negativnu reakciju zavisi od mjere, od tempa i od takta.

Ovdje je bitan i fizikalni pojam momenta sile koji u biti kaže da kad se radi o kružnom kretanju ili zakretanju, nije bitno samo djelovati silom nego je bitno njom djelovati na pravo mjesto, na pravi način. Npr. vrata je puno lakše otvoriti ili zatvoriti ako na njih djelujemo silom tamo gdje je ručka od vrata, nego ako djelujemo tamo gdje je njihovo okretište. Bitan je krak sile. Bitno je znati gdje i kako djelovati, šta i kako misliti. Kada to znamo i radimo, onda ćemo u svoj život privući kao magnet stvari koje želimo. Npr. ne možemo očekivati uspjeh, a duboko u sebi vjerovati da mi ne možemo uspjeti, da nismo vrijedni uspjeha isl. Kad iskreno vjerujemo da možemo uspjeti i radimo u skladu s tim na pravi način u pravo vrijeme onda ćemo kao magnet u svoj život privući uspjeh. Ne može biti drugačije, može, ali najčešće nije.

Tu dolazimo do još dva važna pojma, a to je statistika i slučajnost. S obzirom da mi nismo jedini u ovom životu i Svemiru i da postoje hiljade, milioni i milijarde drugih ljudi, ne mogu želje od svih biti ispunjene u istom trenutku i na isti način. Često je potrebno vrijeme i strpljenje. Našim ispravnim djelovanjem eksponencijalno povećavamo našu šansu za uspjeh, a i najmanjim greškama i sumnjama ju isto tako smanjujemo. Zato je bitno biti konzistentan i uporan. Prije nego dobijemo ono šta očekujemo mi da bi to privukli u svoj život moramo djelovati i misliti kao da je to već tu.Da se ne držimo samo klasične mehanike, još je fizikalnih zakona, ako ne cijela fizika bitna za temu. U prirodi nisu samo magneti ti koji djeluju prvilačno ili odbojno. Imamo i gravitaciju, koja je privlačna sila. Elektična sila može biti privlačna ili odbojna. Tako isto i naše akcije, naše misli, naše razmišljanje mogu biti privlačni ili odbojni. Npr. onaj ko želi da bude bogat prvo mora da počne da razmišlja i da djeluje onako kako bogati ljudi djeluju. Ne možete sav svoj novac i svo svoje imanje trošiti na svoje sitne željice i kupovati si u izobilju svaki novi gađet koji izađe, nikad ništa ne investirati i očekivati da vam Svemir pokloni bogatstvo. Ne, upravo ide suprotno. Morate se odreći svog novca u korist investiranja u prave stvari. Morate investirati, davati novac za određene stvar koje vam neće u tom istom trenutku donijeti dobit. Za pravu dobit treba vrijeme i strpljenje. Da bi ste poput magneta privukli bogatsvo u svoj život morate utjeloviti neke od sljedećih vrijednosti koje pošteno postale bogataše krase:

 • razmišljajte dugoročno
 • štedite više nego što trošite
 • pametno investirajte pola svega što uštedite
 • kupujte jeftino, prodajite skupo
 • učite na vlastitim greškama
 • učite od svih ljudi šta se može naučiti
 • poštujte druge ako želite da vas drugi poštuju

Lista stvari koje trebate misliti, naučiti i raditi da bi ste postigli ono što želite je jako duga i nije dovoljno samo da duboko u sebi vjerujete da vi to možete. To je samo prvi korak. Ako ste prvi korak napravili kako treba, svi drugi koraci će doći sami od sebe i poput magneta u svoj život ćete privući to šta želite i tražite.

Da, zakon privlačenja djeluje, ali ne podnosi laži i neiskrenost i nedosljednost, a fizikalni principi imaju svoju primjenu i njegov su u biti uzrok, ako se shvate na pravi način, kontekstualno. Mislite o tome svemu ovako: Koliko god vjerovali da možete da stignete od A do B, ako to fizički na kraju ne uradite, ipak ćete ostati u tački A. Što želim da kažem jest da zakon privlačenja djeluje, ali kad se sve razjasni izgleda ipak djeluje kroz fiziku iako to mi ne moramo znati, moramo samo misliti i raditi prave stvari, ostalo će se samo srediti.

Mogao bih knjigu napisati od nekoliko stotina strana o vezi fizike i zakona privlačenja, ali za sad toliko. Bitno je da svaki princip fizike, svaki zakon ima i neku primjenu na naše živote, ako se uslovno shvati i kontekstualno primjeni, ovaj put na živi svijet, a ne samo na neživi.

Zakon privlačenja nije zakon fizike nego je posljedica svih zakona fizike, kao vjerojatno i sve drugo.

Za kraj evo jedan koristan citat, a iz njega zaključite nešto:“Teško je pobijediti osobu koja nikad ne odustaje.”, Babe Ruth

 

 

 

# 1 razlog zbog kojeg ljudi ne uspiju sa zakonom privlačenja …

Vjerojatno ste čuli ovu izjavu barem desetak puta u vašem životu:

“Za svaku akciju, postoji jednaka i suprotna reakcija” – Newtonov treći zakon kretanja

Drugi način je da se kaže da postoji “uzrok i posljedica”.

U osnovnim terminima, to znači da kada otpustite pištolj, dobivate povrat. Što je pištolj veći, to je veći povratak.

Pucaj topom i cijela stvar skače natrag. Sila koja je potrebna za pokretanje topovske kugle naprijed (akcija) stvara jednaku i suprotnu silu koja gura sve nazad (reakcija).

Što je tu vezano uz Zakon o privlačenju? Sve.

Od izdavanja “Tajne”, ljudi širom svijeta su naveli da su navedeni da vjeruju da je lako očitovati savršen život.

Ali ako je to tako lako, zašto svi to ne rade? Ako vam zakon privlačenja može pomoći da iskoristite neograničenu energiju svemira, zašto to već niste učinili?

Gdje su vam velika kuća, zgodan automobil, čovjek ili žena iz vaših snova?

Zašto nisi milijunaš?

Zašto nemate svoj savršeni posao?

Zašto ne možete jednostavno stvoriti te stvari iz tankog zraka ako je Zakon privlačnosti takav moćan alat?

Odgovor je jednostavan. Ne možete ih samo “staviti u zamku” jer postoji temeljni problem.

Čak i ako ste stručnjak za manifestiranje, morate nešto riješiti prije nego što uspijete.

Osim ako ne uspijete riješiti ovaj temeljni problem, nećete moći učiniti ni najsitniju promjenu u svom životu.

Pa što vas drži natrag? To su vaša ograničavajuća uvjerenja. Programirani ste – i sami ste se programirali – da vjerujete u neke stvari. Stvari kao:

Novac ne raste na drveću
Nikada neću biti uspješan
Bez obzira što radim, nikada neću biti bogat
Neki ljudi imaju sreću
Nitko ne cijeni moje ideje
Ta je osoba izvan moje lige
I tako dalje i tako dalje. Uzmimo # 3 s popisa i koristimo ga kao primjer.

Pretpostavimo da želite upotrijebiti Zakon o privlačenju kako biste više uspjeli. Poput gotovo svih ostalih, želite imati dovoljno novca da biste imali lijepu kuću, bolji auto i malo više sigurnosti. Ništa nije u loše s tim. Pa kako ćete to učiniti?

Koristeći Zakon privlačenja, pokušali biste ih očitovati u svoj život. Zapisali biste pozitivne afirmacije i ponavljali ih sami na različitim mjestima tijekom dana.

Možete stvoriti vizualnu ploču koju biste mogli pogledati kako biste ih zadržali u svom umu. Mogli biste sakupiti tekst, slike i glazbu kako biste stvorili mini film koji ćete ponovo i ponovo gledati. Svi vaši napori usmjereni su prema “privlačenju” boljeg života na vaš način.

Sve su to sjajne stvari. Zadržavaju vas usredotočenim na svoje ciljeve i daju vam nešto za ciljanje. Ali ako doista ne vjerujete da ćete ih dobiti, ili da ih doista zaslužite, nećete ih dobiti.

Morate to povjerovati.

Ti si poput dva bića u istom tijelu: jedno svjesno i drugo podsvijesno. Tvoje svjesno ja je dio koji je budan, prolazi kroz neku vrstu dnevne rutine.

To vam omogućuje da mislite da donosi sve odluke, ali u stvari, to je sve umišljaj. Prava snaga leži u vašem drugom jastvu, što je iznutra.

Taj dio vas je vaš nesvjesni um. To je mjesto gdje se pohranjuju sve što doživljavate tijekom svog života. To uključuje sve što vidite, čujete, učite, kušate, osjećate i zamislite.

Primjer: Kad ste bili mladi, vaša majka kuhala hranu i tražila da ju isprobate. Zgadio vam se ukus. Godinama takvu hranu više niste probali. Onda vas je neko izazvao da to ponovo probate. Učinili ste to i otkrili da je zapravo prilično ukusno. Pa što se promijenilo?

Imali ste uvjerenje ugrađenu u vašu podsvijest da vam se ne sviđa ta hrana.

To je ono što ste vjerovali, iak više nije bilo istinito. Jedini način na koji ste mogli promijeniti to uvjerenje bilo je da poduzmete neku radnju, da to ponovo probate. To je pojednostavljeni primjer, ali to savršeno prikazuje moć podsvijesti i vjerovanja.

Ako vas vaša uvjerenja zaustavljaju da živite ispunjen život ili ostvarite bilo koji san, onda se trebaju promijeniti. I najbrži i najjednostavniji način za to je korištenje samo-hipnoze.

Pristup vašem nesvjesnom umu

Promjena vaših uvjerenja traži više nego samo pisanje na papir.

Zapamtite Newtonov zakon? Za svaku akciju postoji jednaka i suprotna reakcija. Što se tiče stvari koje vjerujete, to znači da trebate poduzeti određene mjere kako biste donijeli drugačiju vrstu reakcije.

Zakon privlačenja vs samo-hipnoza

Da biste privukli više stvari u svoj život, morate vjerovati da ih zaslužujete. O vašem nesvjesnom umu ovo je istina: ne može se zavarati.

Bez obzira koliko puta glasno izgovarate pozitivnu potvrdu, vaš život se neće promijeniti ni na najmanji način, osim ako to doista ne vjerujete. A kako bi se to dogodilo, morate uvjeriti svoj nesvjesni um.

Tu nastupa samo-hipnoza.

Za razliku od manifestacije, to vam omogućuje da isključite svakodnevni svijet i usmjerite se prema unutra. Omogućuje vam da odvojite vrijeme od svakodnevne rutine da biste stupili u kontakt sa svojim nesvjesnim sebi i dali joj nove upute.

Postoji mnogo različitih načina da se to postigne.

Ključna točka za zapamtiti ovdje je da kažete svom nesvjesnom ono što želite promijeniti prije početka procesa, i da pustiti da se dogodi prirodno.

Ako je vaš cilj da dobijete bolji posao, možete reći nešto ovako:

“Sada sam svjestan da vidim sebe kao voditelja odjela / voditelja moje tvrtke”
“Sada sam svjestan da čujem druge ljude koji me nazivaju šefom.”
“Sada sam svjestan da se osjećam više vrijedan i važan.”

Isto tako, ako je vaš cilj da postanete sigurniji, mogli biste reći:

“Sada sam svjestan da ja vidim da stojim visoko i da se osjećam sigurno.”
“Sada sam svjestan da čujem moj glas koji sam se uvjerio.”
“Sada sam svjestan da se osjećam siguran u sebe i svoje sposobnosti.”

Ponavljanje je važno jer vam pomaže “uvjeriti” vaš nesvjesni um da to stvarno mislite.

Saznajte kako pustiti ograničavajuća vjerovanja

Dakle, ono što čini samo-hipnoza i Zakon privlačenja boljim od samo zakona
privlačenja? To je način poduzimanja akcije.

Ta ograničavajuća uvjerenja neće otići samo zato što to želite.

Morate poduzeti akciju kako biste stvorili reakciju: akcija koristi samo-hipnozu kako bi komunicirala s vašim nesvjesnim, a reakcija je da vaše nesvjesno promijeni vaša uvjerenja.
Niste sigurni koja vas ograničavajuća uvjerenja zadržavaju? Samo se zapitajte sljedeća pitanja iskreno:
Što biste željeli biti bolji?
Kakvu novu vještinu želite dobiti?
Od čega se bojiš?
Koji dio svoje osobnosti želite promijeniti?
Koja bi jedna stvar učinila vaš život boljim?
Možda biste htjeli biti bolji u javnom govoru? Ili biste možda htjeli naučiti letjeti avionom? Ili možda sanjaš da imaš nagrađenu karijeru? Što god se odnosi na vas, napišite odgovor na papir. Zatim, prije nego što započnete sesiju o samohipnozi, recite svom podsvjesnom što želite raditi / učiti / postati.

Nije lako promijeniti takva uvjerenja. Potrebno je vrijeme, strpljenje i predanost. No što češće prakticirate samo-hipnozu, to ćete ju lakše postići.

Nakon što ste mogli pustiti i usredotočiti se na ono što želite promijeniti, nebo je granica.

Priprema za važan događaj ili promjenu načina na koji vidite stvari postaje ostvariva. Tvoje tijelo i um su opušteni, ti si u potpunoj kontroli, a ti si sebi dao dopuštenje da ta uvjerenja uništiš jednom i za svagda.

Naravno, ako nikad prije niste pokušali samohipnozu, trebat će vam neko vrijeme da uspijete. Ali nemojte odustati, jer jednom kada njome ovladate, možete ju ponovo koristiti da poboljšate bilo koji dio vašeg života.

Izvor: www.hypnosistrainingacademy.com

Šta je to ‘zakon privlačenja’?

Zakon privlačenja

 

Zakon privlačenja je ime dato verovanju da fokusiranjem na pozitivne ili negativne misli možete doneti u Vaš život pozitivni ili negativni rezultat. Ovo verovanje se zasniva na ideji da su ljudi i njihove misli napravljeni od “čiste energije”, i verovanju da energija privlači energiju.

Sve što vidite, sve što Vas okružuje, jeste rezultat Vašeg svesnog uma u kombinaciji sa podsvesnim umom, gde ga Vaša podsvest manifestuju za Vas. To je zakon privlačenja na delu. Moć pozitivnog razmišljanja, kombinovanog sa duhovnim rastom koji daje moć Vašoj svesti i koja će omogućiti Vašoj podsvesti da manifestuje Vaše želje.

Istorija

Sve ono što Vam se u životu događa Vi privlačite u svoj život. Privlačite ga snagom slika u svom umu. Snagom onoga što mislite. Privlačite sve ono o čemu razmišljate. Najveći učitelji koji su ikada živeli rekli su nam da je zakon privlačnosti najmoćniji zakon Svemira.

Pesnici poput Viljema Šekspira, Roberta Brauninga i Viljema Blejka govore o tome u svojim pesmama. Muzičari poput Ludviga fon Betovena izražavaju tu spoznaju u svojoj muzici. Umetnici poput Leonarda da Vinčija prikazuju je u svojim slikama. Veliki mislioci kao što su Sokrat, Platon, Ralf Valdo Emerson, Pitagora, Frensis Bejkon, Isak Njutn, Johan Volfgang fon Gete i Viktor Igo zapisali su je u svojim delima i učenjima. Imena su im besmrtna, a njihov legendarni uticaj se oseća vekovima.

Religije poput hinduizma, hermetičkih tradicija, budizma, judaizma, hrišćanstva i islama, te civilizacije poput drevnih Vavilonaca i Egipćana prenele su taj zakon u svojim spisima i usmenom predanju. Mnogi su ga vekovima beležili u svim njegovim oblicima i možemo ga pronaći u drevnim zapisima. Zapisan je u kamenu 3000. godine pre Hrista. Iako su neki ljubomorno čuvali to znanje, uvek se moglo otkriti.

Taj je zakon nastao na početku vremena. Oduvek je postojao i uvek će postojati. Taj zakon određuje sveukupni poredak Svemira, svaki trenutak Vašeg života i svako pojedino iskustvo koje u životu doživite. Nije važno ko ste i gde živite. Svemoćni zakon privlačnosti oblikuje čitavo Vaše životno iskustvo, a to čini putem Vaših misli. Vi putem vlastitih misli prizivate zakon privlačnosti u delovanje.

Godine 1912. Čarls Hanel je zakon privlačnosti opisao kao “najveći i najtačniji zakon na kojem počiva čitav sistem stvaranja”.

Naučnici su dobro dokumentovali život drevnih Vavilonaca i njihov veliki napredak. Poznato je da su Vavilonci napravili jedno od sedam svetskih čuda, viseće vrtove Vavilona. Zahvaljujući svom razumevanju i primeni zakona Svemira postali su jedan od najbogatijih naroda u istoriji.

Prošlost, sadašnjost, budućnost

Bilo o čemu da razmišljamo, govorimo, zamišljamo ili posmatramo, mi jednostavno to tražimo.Zakon privlačenja očitava samo vibracije misli i osećanja i po njima se vodi, tako da dobijamo suštinu istih misli i osećanja. Ako se vraćate na prošlost, iz nje izvlačite samo dešavanja koja su u Vama izazvala dobre emocije. Takvo razmišljanje vezano za prošlost, znači da tražite jos takvih emocija, da trazite da Vam se dešavaju slične stvari koje će izazvati slične ili iste emocije u još većoj količini.

Ako razmišljate o sada, ako sagledavate situaciju u kojoj se nalazite, iz nje vadite samo stvari koje želite da zadržite i da ih dobijete još. Usresredite se na ono sto Vam se dopada, tada Vam uskoro dolazi to što tražite. Neka Vam fokus u sadašnjem trenutku bude samo na onome što Vam prija.

Ako zamišljate budućnost, vidite je onako kako bi voleli da Vam se desi. Osetite tu radost života kakvog želite. I tada ćete dobiti suštinu emocija koje izazivate Vašim mislima. Vizualizacijom, Vi stvarate slike željenih stanja, izazivate emocije u skladu sa slikama i tako vršite traženje. Zakon privlačenja će očitati Vašu vibraciju i doneti Vam njenu suštinu.

Posmatrači najčešće vide ono što jeste, i u dobrim vremenima oni imaju koristi a u lošijim vremenima imaju štete, jer samo proživljavaju ono što čuju i vide u svom okruženju. Bilo o čemu da pričate, Vi takođe tražite, jer reči su takođe misli, a one izazivaju osećanja a onda je to opet vibracija kojom se vodi zakon privlačenja.

U svim ovim situacijama, u svakom slučaju, to je traženje. Ovog trenutka bilo o čemu da razmišljate, bilo o čemu da govorite, čemu god poklanjate pažnju, Vi tražite, a emocije koje Vam se javljaju Vam pokazuju šta tražite, kakvo iskustvo. Jer smo mi ovde da bi imali što više iskustava, mi jesmo emocionalna bića, mi jesmo vibraciona bića i mi jesmo ti koji biraju šta žele da iskuse u ovoj fizičkoj realnosti. U svakoj vrsti traženja ono o čemu treba voditi računa su emocije koje imate. Zato šta god da radite, zastanite i pitajte sebe šta osećate.

Pozitivne i negativne vibracije

Pozitivne i negativne misli

Mnogi koji su upoznati sa funkcionisanjem zakona privlačenja,očekuju da se njima, nakon praktične upotrebe,nikad ništa negativno neće dešavati, da će živeti bez ikakvog problema.

Pogrešno je shvatanje da primenom zakona privlačenja više nikad niko neće imati ništa negativno u svom iskustvu. Jednostavni razlog za to je što su te negativnosti jako dobre i imaju svoju svrhu. Mi ih tretiramo kao negativnost, ali je istina da su one bitne za razvoj i napredak. One su u suštini samo raznolikost sa svrhom. Sve što postoji ima svrhu pa i negativnost.

Od pozitivnih do negativnih doživljaja veliki je spektar. Razlika je u stepenu ili količini. Ta raznolikost i taj stepen omogućavaju različite nivoe napredka i razvoja, različit tempo širenja. Svaka negativnost u nama pobuđuje neprijatan osećaj ali je i pokazatelj naše sklonosti. Svaki nedostatak je trenutni problem ali podstiče na traženje rešenja tog problema. Jednostavno sve ima svoju svrhu. Svako iskustvo ima svoju svrhu, kao i sve što postoji ima svoju svrhu. Cela ta svrha je razvoj, napredak, evolucija, širenje i život.

Zamislite da je sve idila, da je sve savršeno, da je sve idealno i da imate sve što postoji kao svoje, zamislite da su svi savršeni i da su svi isti. To bi značilo da bi život stao, da ne bi mogli napredovati, da nema širenja ni života. To bi bilo samouništenje. Kraj. Ali srećom, to nije tako. Naše negativnosti nam služe, daju nam širenje, daju nam izbor, daju nam razvoj. I ako shvatite da su nužne i neophodne, i da su Tvorčev način razvoja, i da nas navode na akciju i na kreativnost, i da nas guraju napred, onda Vam je jasno da samo mi, nesvesni nužnosti takve raznolikosti u našim životima i doživljavamo ih tako sa nerazumevanjem. Negativnosti nikad neće prestati da se dešavaju, ali tretman i odabir tih iskustava će pomoći našem kreiranju i životu. Tako da Vi možete birati lepe stvari, lepe doživljaje i pozitivno razmišljati čak i o negativnim stvarima, a kad to shvatite i kad pogledate sa druge pozicije ništa neće biti isto, nećete ih doživeti na tako težak način, već ćete posmatrati kao neophodnost i kao dobro, kao mogućnost izbora.

Dakle, pojava negativnosti služi razvoju. Ali Vi mozete najveći deo svog života posvetiti radosti i lepim doživljaljima sa što manje negativnih dešavanja, uz novo sagledavanje da je sve dobro i da je život lep, zabavan i dobar. Prihvatite ih i tretirajte na drugačiji nacin. Jer ovo je mnogo bolje nego što mi mislimo. Možete svesno upravljati životom koji će negativnosti samo ponekad u manjoj količini donositi u Vaš život i to samo toliko dok ne nađete svoju svrhu i otkrijete svoje sklonosti. Zakon privlačenja doneće Vam sve što tražite i ono što Vam je potrebno za napredak.

Tvorac svega,najveća inteligencija i najmoćnija sila, nikad ne bi dozvolila da se život ugasi i da nema razvoja i širenja, sem ako ne bi rešio da poništi sam sebe.

Svaki trenutak ste u nekom raspoloženju i imate neki osećaj. U ovom trenutku sada, raspoloženje ili osećaj koji imate Vas izaziva da emitujete ili šaljete negativnu ili pozitivnu vibraciju.

Zakon privlačenja reaguje na vibraciju koju nudite. Upravo sada, u ovom trenutku, raspoloženje koje šaljete u univerzum se vraća u istom tom obliku, davajući Vam još više toga. Na primer, kada se osoba probudi, ponedeljkom, prvi osećaj ujutru je mrzovolja ili slično negativno raspoloženje. I dok ona šalje ovu negativnu vibraciju, zakon privlačenja reaguje, odgovara na vibracije i daje osobi još više negativnog raspoloženja i negativnih situacija.(Zakon privlačenja uvek odgovara vašoj vibraciji, bila ona pozitivna ili negativna.). Dakle, ta osoba ustaje iz kreveta, kasni na posao, klijent otkazuje sastanak i ono što prvo pomisli ta osoba je “Bolje da sam ostao u krevetu!”. Ili, sa druge strane, prodavalac nekretnina je uzbuđen zbog velike prodaje koju je izdejstvovao, čime šalje pozitivne vibracije. Ubrzo nakon toga, dobija još jednu idealnu ponudu. U oba primera, glavni uzrok dešavanja je zakon privlačenja. On odvija i organizuje sve što treba da se desi da bi tim osoba vratio još više emocija koje šalje, naravno, bez obzira da li su one negativne ili pozitivne. Naučićete kako da postanete “namerni” pošiljalac Vaše vibracije, tako da možete promeniti rezultate koje ste dobijali i imati više onoga što želite a manje onoga što ne želite.

Negacije

“Pozitivne i negativne emocije ne mogu okupirati um u isto vreme. Jedna ili druga moraju dominirati. Vaša je odgovornost da se uverite da pozitivne emocije predstavljaju dominantan uticaj vašeg uma.” – Napoleon Hil[3] Nije bitno da li mislite pozitivno ili negativno, oboje se može manifestovati. Na primer, ako ste stalno zabrinuti jer nemate dovoljno novca ili ste u dugovima, imaćete i dalje finansijskih problema. S druge strane, ukoliko se osećate zdravo i sretno, privućićete još više toga u svoj život. Većina ljudi ne obraća pažnju na svoje misli. Neprimećujući, privlače negativne ljude i situacije u svoj život. Uz pomoć zakona privlačenja možete privući dobre stvari u svoj život, ali isto tako i loše. Kada čovek nauči da kontroliše svoje misli, može kreirati život kakav je oduvek hteo živeti.

Imaginacija

Sve vibracije su u harmoniji i mi na to ne možemo nikako da utičemo, ali nas univerzum uvek dovodi u sklad sa vibracijama koje emitujemo. Svim tim vibracijama upravlja zakon privlačenja. On razvrstava vibracije tako što se slične vibracije približavaju, a različite odbijaju. Ne postoji ništa u fizičkom i nefizičkom svetu što nije vibracija i čime ne upravlja zakon privlačenja. Dobar primer je, ako prolazite pored čopora pasa lutalica i razmišljate da li će da Vas napasti, pas može osetiti da li ga se neko plaši ili ne. Ako je to istina, to je očigledan primer da ljudsko telo proizvodi vibracije određene frekvencije koje u ovom primeru životinje mogu da osete. Kao što ne moramo da znamo kako radi komjuter ili automobil da bismo ih koristili, tako ne moramo ni da znamo kako radi zakon privlačenja. Zato ako namerno počnemo da kontrolišemo svoje emocije bićemo u stanju da privučemo stvari sličnih vibracija.

Ipak, ovde postoji i mala prepreka. Naime, da bismo privukli stvari koje želimo u svoj život, nije dovoljno da samo pomislimo na to. Zamislite kakav bi to svet bio ako bi se sve želje automatski odmah ispunjavale. Samom željom se ne proizvodi vibracija koja je neophodna da privuče vibraciju na kojoj pulsira ta želja. Neophodno je da prvo ponudimo vibraciju i tek onda možemo da očekujemo ostvarenje. A kako ćemo da ponudimo vibraciju? Vrlo jednostavno. Tako što ćemo da zamislimo da nam se želja ostvarila. Imaćemo “viziju” ostvarenja želje, sa intenzivnim bojama i emocijama koje prate to stanje. Naš mozak nije u stanju da razlikuje stvarni događaj i intenzivno zamišljen događaj i zato će da počne da emituje vibraciju kao da nam se želja već ostvarila.

Vizuelizacija

Vizuelizacija nije neka posebna veština koju samo mali broj ljudi ima, svako ima sposobnost da vizualizuje. Jedna od interesantnih stvari o vizuelizaciji je da dvoje ljudi nikad neće zamisliti istu stvar na isti način. Na primer, ako hoću da formiram sliku kuće u mojoj glavi, ta kuća neće isto izgledati meni i nekome drugom zbog naših životnih događaja, sećanja, iskustva i samog načina na koji opažamo stvari. Za vizualizaciju sve što trebate da uradite je da stvorite sliku o tome šta želite da postignete, i da se osećate kao da već to i imate. Tako na primer, ako želite da smršate, možete sebe zamisliti u idealnoj težini a ne u procesu mršavljenja, jer bi sam taj proces time i odužili. Ako želite da postignete određeni finansijski cilj, možete zamisliti sebe kako proveravate bankovni račun i da je novac već na Vašem računu.

Primena zakona privlačenja

Svaki sekund se krećemo iz jednog paralelnog univerzuma u drugi, a od stanja našeg uma će zavisi kako će da izgleda univerzum u kojem ćemo da se nalazimo za 5,10,60 dana. Naravno, da bi ovladali ovom stvaralačkom, božanskom silom i da bi mogli da stvaramo upravo onako kako mi želimo, koliko god to veliko ili suludo bilo, potrebno je vreme i trud. Moramo da uložimo trud da postajemo svesniji svakog dana. Um je nešto najsuptilnije što koristimo svakog dana, mnogo je teže ovladati njime nego bilo čim. Ali ne treba da Vas plaši, jer je savršeno izvodljivo, samo je pitanje vremena i odlučnosti da se uspe. Nije na nama da razumemo sve. Postoji deo nas koji je veći od nas samih i koji najbolje zna kako stvari treba da se odigraju, na nama je jedino da odlučimo ŠTA želimo, a KAKO, prepustite “višoj sili”.

 1. Priprema: Meditacija, samoposmatranje i život u sadašnjem trenutku. Prvi, osnovni i neophodni korak. Postati svestan svega što se dešava u nama i oko nas. Šta je tačno to što želimo i zašto želimo? Odakle ta želja i da li će nas to zaista učiniti srećnim? Da li je to naše najveće uzbuđenje ili je samo prolazni hir koji bi nam doneo više štete nego koristi? Potrebno je sesti i popričati sa samim sobom. Postati svestan svih ideja koje imamo, a koje će da štete procesu manifestovanja i raditi na tome da se promene, preformulišu. Na primer, ako želimo da stvorimo više novca u svojoj realnosti, a od malih nogu smo učeni nešto poput: novac je uzrok svog zla u svetu, mi novca nemamo, za novac je potrebno debelo da se namučimo, ne može pošten čovek da bude bogat, novac ne raste na drvetu i sl. Iako mi novac želimo, želja tu nije dovoljna ako u dubini duše mi držimo ova uverenja. Te misli izviru iz stanja nemaštine. Bogati ljudi veruju sve suprotno. Njihovo uverenje je nastalo zato što svuda oko sebe vide potvrdu da novca ima u izobilju. Dokaz je stvorio uverenje, a tajna je u tome da ovaj proces može da radi i obrnuto – da uverenje stvori dokaz. Jednostavna fizika: ako naterate žicu na gitari da vibrira – proizvešće se zvuk. Ako u telu gitare proizvedete zvuk koji je iste frekvencije kao zvuk koji proizvodi žica, žica će da vibrira. Teško je stvoriti uverenje koje ne odgovara okruženju. To je na neki način definicija ludosti i zato je potrebna masivna samokontrola i svesnost. Dajte sebi vremena i prostora da rastete u razumevanju samog sebe jer je ipak ovo intimni proces stvaranja sopstvenog života. Takođe, budite svesni svoje okoline i znakova koji mogu da posluže kao smernice ili inspiracija.
 2. Vizualizacija: Ništa što vidite oko sebe nije došlo u postojanje i manifestaciju a da pre toga nije bilo u nečijem umu. Ako se nije rodilo prvo kao misao, nije moglo da postane materija. Jasno vidite šta zelite. Zamislite kao da je već onako kako želite da bude. Iskoristite maštu do kraja. Dodajte zvuke, mirise, osećaj dodira. Sada slede osećanja. Kako se osećamo sada kada to imamo? Kakav bi bio komentar ljudi u našoj okolini? Dodajmo i njihovo oduševljenje Vašoj magičnoj manifestaciji. Odvojite najmanje 5 minuta svakog dana da bi ste kreirali što potpuniji doživljaj u Vašoj glavi. Neka Vam to bude prva stvar pre nego što odete na spavanje i kada se probudite. Intenzitet, dužina i učestalost ovih maštarenja će da odredi koliko brzo će da se dešava. 
 3. Delovanje: Jednostavno nastaviti sa svojim svakodnevnim aktivnostima sa apsolutnom verom da želja može da se ostvari i da hoće, te da će viši um naći najbolji način kako i kada. To kada će svakako da zavisi od razlike između naše sadašnje realnosti i te koju smo zamislili, ali svakako je moguće mnogo brže nego što zamišljamo, ali samo ako dozvolimo. Zato mislim da nije dobro postavljati bilo kakve vremenske odredbe, čak ni one optimističke. Verovatno će da Vam se desi da Vas posle nekoliko dana ideja pogodi kao grom. Nemojte da oklevate da delujete. Iako se možda nije dogodilo baš ono što ste očekivali i ne izgleda da Vam stvari idu u korist, budite sigurni da je promena napravljena i da ste za korak bliži.
 4. Istrajnost: Moramo biti odlučni u svojoj nameri i ne odustajati dokle god se ne ostvari! Držati uverenje da će se ostvariti i ne tražiti potvrdu iz spoljašnjeg sveta da li je efikasno ili nije. Odbacite sve predrasude o tome šta treba da se dogodi i prepustite se misteriji. Iako univerzum ne zna razliku između onoga što mi smatramo velikim i malim, predlažem da počnete sa “malim” stvarima, sa nečim u šta možete da poverujete da će se ostvariti i što je u Vašem umu donekle “realno” da se dogodi. To će stvoriti lavinu pozitivnih emocija i samopouzdanja koje možete iskoristiti kao pogon da stvarate sve veće i veće stvari.
 5. Osmeh: Zapamtite, ovaj proces bi trebao da bude prijatan. Ako osećate nelagodu, nešto nije u redu. Nešto škripi i Vi morate da se vratite na korak 1. da to sredite. Život je ipak samo igra, samo slikanje po platnu, a magija počinje kada shvatite da ste VI slikar! Zato se opustite, uživajte u trenutku, kultivišite i širite pozitivna osećanja i osmehe svakog dana i ne brinite o ishodu ovog Vašeg “vestičarstva”. Morate biti svesni da stvarate promenu. A to znači da stvari neće biti iste. Ako osetite želju za radikalnom promenom (npr. selidba, razvod i sl.), nemojte tražiti izgovore da to ne uradite! Sve je to proces stvaranja Vašeg idealnog života i znajte da Vas čudesne stvari očekuju posle velike odluke ako se vodite njom. Moramo shvatiti da je sve prolazno, da je jedino promena stalna. Ako se vežemo za stvari koje više ne služe svrsi, tu gubimo sebe. A to je jedini greh koji postoji – ići protiv sebe.

Izreke poznatih ljudi

 • “Vi kreirate sopstveni univerzum u svakom trenutku.”- Winston Churchill
 • “Sve što smo je rezultat onoga o čemu smo mislili.”- Buddha
 • “Ne bih znao da kažem kakva je ovo sila. Znam samo da postoji.”- Alexander Graham Bell
 • “Mašta je sve. To je pregled budućih životnih dešavanja.”- Albert Einstein
 • “Šta god um čoveka može zamisliti, to može da se postigne.”- W. Clement Stone
 • “Budite zahvalni za ono što imate. Na kraju ćete imati više. Ako se koncentrišete na ono što nemate, nikada necćete imati dovoljno.”- Oprah Winfrey
 • “Da bi bilo šta uneli u svoj život, zamislite da je već tu.”- Richard Bach
 • “Kada uradiš nešto čega se najviše bojiš, možeš uraditi sve.”- Napoleon Bonaparte
 • “Dobijamo tačno ono šta smo očekivali da ćemo dobiti”- Nikola Tesla
 • “Tvoje misli tu arhitekta tvoje sudbine.”- Nostradamus

Reference

 1. Čarls Hanel, knjiga „Ključ uspeha“
 2. Viseći vrtovi iz Vavilona, čiji je tvorac Nabukodonosor II, oko 8. veka p. n. e.
 3. Napoleon Hil, knjiga “Misli i obogati se”

Izvor: Wikipedia

Šta kaže fizika o ‘zakonu privlačenja’ ili ‘karmi’?

Šta je ‘to zakon privlačenja’, a šta je ‘karma’? 

‘Zakon privlačenja je ime dato verovanju da fokusiranjem na pozitivne ili negativne misli možete doneti u Vaš život pozitivni ili negativni rezultat. Ovo verovanje se zasniva na ideji da su ljudi i njihove misli napravljeni od “čiste energije”, i verovanju da energija privlači energiju. Sve što vidite, sve što Vas okružuje, jeste rezultat Vašeg svesnog uma u kombinaciji sa podsvesnim umom, gde ga Vaša podsvest manifestuju za Vas. To je zakon privlačenja na delu. Moć pozitivnog razmišljanja, kombinovanog sa duhovnim rastom koji daje moć Vašoj svesti i koja će omogućiti Vašoj podsvesti da manifestuje Vaše želje.’

Sličan pojam je i pojam karme:

Karma (sanskrit: कर्म – radnja, djelo ili čin) se odnosi na načelo uzročnosti gdje namjera i djelovanje pojedinca imaju utjecaj na budućnost tog pojedinca. Dobra namjera i dobro djelo će stvoriti dobru karmu i sretnu budućnost, dok će loše namjere i djela pokrenuti lošu karmu i buduću patnju.’

To je zakon koji bi spadao više u oblast pseudonauke, a pseudonauka nije precizna nauka, već se zasniva više na mišljenju i željama nekih ljudi. To pak ne znači nužno da nije barem nekad ispravna ili da barem nekad neće pogoditi pravu istinu ili pomoći nam da znamo šta će se desiti, već pseudonauka nam ne daje tu sigurnost koju nam daje nauka, fizika. Nauka je ono šta 100 % znamo, a pseudonauka je ono šta nagađamo, a tvrdimo da 100 % znamo. 

Da li fizika podržaje zakon privlačenja?

Dijelimično da, ali ne u potpunosti i ne uvijek. Ukoliko bi mi živjeli u potpuno zatvorenom i izolovanom sistemu (Svemiru) onda bi zakon privlačenja na neki način morao da važi. Međutim mi ne živimo u potpunosti zatvorenom i izolovanom Svemiru već je pokazano da se Svemir širi i da sva energija koju uložimo ima gde i da ode. Naravno, mi smo suviše mali i ništavni da bi uticali na ogroman prostrani Svemir, već je za nas najbitnije kako i šta se dešava ovdje na Zemlji, a sama Zemlja je u biti zatvoreniji sistem nego Svemir. Ograničeni smo atmosferom i udaljenim zvijezdama i planetama, nekako smo izolovani od vanjskih utjecaja, osim onih koji dolaze sa Sunca.

Neki od mogućih razloga gdje fizika podržaje zakon privlačenja onoliko koliko mi živimo u zatvorenom i izolovanom sistemu  (Svemiru) su:

 1. Treći Njutnov zakon kaže da svaka akcija proizvodi reakciju i da su sile akcije i reakcije istog pravca, a suprotnog smjera.
 2. Zakon održanja energije kaže da je energija u zatvorenom sistemu očuvana, odnosno da svaka promjena izaziva drugu promjenu, pa promjena naših misli može izazvati promjenu stvari oko nas, ako djelujemo u skladu s našim mislima. 
 3. Zakona održanja impulsa u zatvorenom sistemu kaže da kad god promijenite brzinu, mijenja se proizvod mase i brzine, odnosno ako promijenite masu, npr. otvorite balon da iz njega zrak izađe, odnosno masa zraka, promijeniti će se brzina balona. Na tom principu rade rakete, na jednu stranu izlazi masa, a na drugu stranu se balon ili raketa kreću i tako ukupan impuls (proizvod mase i brzine ostaje isti). Ovo važi sve u idealizovano zatvorenom sistemu. Pogledajte lansiranje rakete i primjetite da što se više iza masa odbacuje, to više raketa ide naprijed. Tako isto jedino odbacivanjem negativnih misli možemo ići naprijed. 

4. Otkrića iz kvantne mehanike koja ukazuju na to da se stvari i pojave ponašaju na razne načine u zavisnosti od tog da li ih posmatramo ili ne. Mi posmatrajući ili na određeni način posmatrajući možemo utijecati na stvar koju opažamo. Zbog tog je važno birati naše misli i fokusirati se na ono šta želimo, a ne na ono šta ne želimo pa makar i loše mislili o tome. Neko ko nešto ne želi i stalno priča i misli o tome, nekako si to doziva, a da to ignoriše i da se fokusira na ono šta želi, to bi si doveo u život. Npr. u igri pikada ako se fokusiramo i mislimo kako ćemo promašiti, onda je vjerojatno da ćemo biti dekoncentrisani i promašiti:

Dakle, zakon privlačenja nije za odbaciti, ali nije ni da ga se držimo kao da je u potpunosti tačan. Nije tačan iz razloga što ima jasna svoja ograničenja. Npr. ne može prekršiti ostale zakone fizike, odnosno koliko god se mi fokusirali na nešto, nikad nećemo postići da se nešto u potpunosti nadprirodno nefizikalno desi.

Kao primjer možemo uzeti to da niko još nikad nije postigao mislima da može da leti i da ima krila, ali su ljudi na kraju krajeva zakonom pozitivnog mišljenja postigli da su napravili avione s kojima ljudi danas mogu da lete! Zamislite da su oni koji su prvi izmislili i napravili avione mislili da avion nikad neće da poleti i da ljudi nikad neće moći letjeti. Tad oni ne bi ni radili na konstrukciji aviona i zbog tog istog razloga aviona nikad ne bi ni bilo, pa bi si fokusirajući se na negativno, stvorili nešto negativno, a ovako je bilo obrnuto iako ne u nekom nadprirodnom obliku, već u potpunosti prirodnom fizikalnom obliku. 

Braća Wright su napravili prvi avion:

Nakon njihovog uspjeha danas imamo savremene avione koji mogu da povezu stotine putnika:

Dakle, ako želite da letite, morate prvo poletjeti u mislima, ali ako želite da se nešto nadprirodno desi, onda nastavite sanjati.

Šta vi mislite o zakonu privlačenja? Kakva su vaša iskustva? Ja još jednom da ponovim ne podržajem u potpunosti ovaj “zakon”, ali on ima svoje mjesto ako se na pravi način shvati i primjenjuje.

Pogledajte video o ovom zakonu i komentarišite šta mislite:

https://www.youtube.com/watch?v=MVMnik4kqaQ

Šta kaže fizika o 'zakonu privlačenja' ili 'karmi'?

Šta je ‘to zakon privlačenja’, a šta je ‘karma’? 

‘Zakon privlačenja je ime dato verovanju da fokusiranjem na pozitivne ili negativne misli možete doneti u Vaš život pozitivni ili negativni rezultat. Ovo verovanje se zasniva na ideji da su ljudi i njihove misli napravljeni od “čiste energije”, i verovanju da energija privlači energiju. Sve što vidite, sve što Vas okružuje, jeste rezultat Vašeg svesnog uma u kombinaciji sa podsvesnim umom, gde ga Vaša podsvest manifestuju za Vas. To je zakon privlačenja na delu. Moć pozitivnog razmišljanja, kombinovanog sa duhovnim rastom koji daje moć Vašoj svesti i koja će omogućiti Vašoj podsvesti da manifestuje Vaše želje.’

Sličan pojam je i pojam karme:

Karma (sanskrit: कर्म – radnja, djelo ili čin) se odnosi na načelo uzročnosti gdje namjera i djelovanje pojedinca imaju utjecaj na budućnost tog pojedinca. Dobra namjera i dobro djelo će stvoriti dobru karmu i sretnu budućnost, dok će loše namjere i djela pokrenuti lošu karmu i buduću patnju.’

To je zakon koji bi spadao više u oblast pseudonauke, a pseudonauka nije precizna nauka, već se zasniva više na mišljenju i željama nekih ljudi. To pak ne znači nužno da nije barem nekad ispravna ili da barem nekad neće pogoditi pravu istinu ili pomoći nam da znamo šta će se desiti, već pseudonauka nam ne daje tu sigurnost koju nam daje nauka, fizika. Nauka je ono šta 100 % znamo, a pseudonauka je ono šta nagađamo, a tvrdimo da 100 % znamo. 

Da li fizika podržaje zakon privlačenja?

Dijelimično da, ali ne u potpunosti i ne uvijek. Ukoliko bi mi živjeli u potpuno zatvorenom i izolovanom sistemu (Svemiru) onda bi zakon privlačenja na neki način morao da važi. Međutim mi ne živimo u potpunosti zatvorenom i izolovanom Svemiru već je pokazano da se Svemir širi i da sva energija koju uložimo ima gde i da ode. Naravno, mi smo suviše mali i ništavni da bi uticali na ogroman prostrani Svemir, već je za nas najbitnije kako i šta se dešava ovdje na Zemlji, a sama Zemlja je u biti zatvoreniji sistem nego Svemir. Ograničeni smo atmosferom i udaljenim zvijezdama i planetama, nekako smo izolovani od vanjskih utjecaja, osim onih koji dolaze sa Sunca.

Neki od mogućih razloga gdje fizika podržaje zakon privlačenja onoliko koliko mi živimo u zatvorenom i izolovanom sistemu  (Svemiru) su:

 1. Treći Njutnov zakon kaže da svaka akcija proizvodi reakciju i da su sile akcije i reakcije istog pravca, a suprotnog smjera.
 2. Zakon održanja energije kaže da je energija u zatvorenom sistemu očuvana, odnosno da svaka promjena izaziva drugu promjenu, pa promjena naših misli može izazvati promjenu stvari oko nas, ako djelujemo u skladu s našim mislima. 
 3. Zakona održanja impulsa u zatvorenom sistemu kaže da kad god promijenite brzinu, mijenja se proizvod mase i brzine, odnosno ako promijenite masu, npr. otvorite balon da iz njega zrak izađe, odnosno masa zraka, promijeniti će se brzina balona. Na tom principu rade rakete, na jednu stranu izlazi masa, a na drugu stranu se balon ili raketa kreću i tako ukupan impuls (proizvod mase i brzine ostaje isti). Ovo važi sve u idealizovano zatvorenom sistemu. Pogledajte lansiranje rakete i primjetite da što se više iza masa odbacuje, to više raketa ide naprijed. Tako isto jedino odbacivanjem negativnih misli možemo ići naprijed. 

4. Otkrića iz kvantne mehanike koja ukazuju na to da se stvari i pojave ponašaju na razne načine u zavisnosti od tog da li ih posmatramo ili ne. Mi posmatrajući ili na određeni način posmatrajući možemo utijecati na stvar koju opažamo. Zbog tog je važno birati naše misli i fokusirati se na ono šta želimo, a ne na ono šta ne želimo pa makar i loše mislili o tome. Neko ko nešto ne želi i stalno priča i misli o tome, nekako si to doziva, a da to ignoriše i da se fokusira na ono šta želi, to bi si doveo u život. Npr. u igri pikada ako se fokusiramo i mislimo kako ćemo promašiti, onda je vjerojatno da ćemo biti dekoncentrisani i promašiti:

Dakle, zakon privlačenja nije za odbaciti, ali nije ni da ga se držimo kao da je u potpunosti tačan. Nije tačan iz razloga što ima jasna svoja ograničenja. Npr. ne može prekršiti ostale zakone fizike, odnosno koliko god se mi fokusirali na nešto, nikad nećemo postići da se nešto u potpunosti nadprirodno nefizikalno desi.

Kao primjer možemo uzeti to da niko još nikad nije postigao mislima da može da leti i da ima krila, ali su ljudi na kraju krajeva zakonom pozitivnog mišljenja postigli da su napravili avione s kojima ljudi danas mogu da lete! Zamislite da su oni koji su prvi izmislili i napravili avione mislili da avion nikad neće da poleti i da ljudi nikad neće moći letjeti. Tad oni ne bi ni radili na konstrukciji aviona i zbog tog istog razloga aviona nikad ne bi ni bilo, pa bi si fokusirajući se na negativno, stvorili nešto negativno, a ovako je bilo obrnuto iako ne u nekom nadprirodnom obliku, već u potpunosti prirodnom fizikalnom obliku. 

Braća Wright su napravili prvi avion:

Nakon njihovog uspjeha danas imamo savremene avione koji mogu da povezu stotine putnika:

Dakle, ako želite da letite, morate prvo poletjeti u mislima, ali ako želite da se nešto nadprirodno desi, onda nastavite sanjati.

Šta vi mislite o zakonu privlačenja? Kakva su vaša iskustva? Ja još jednom da ponovim ne podržajem u potpunosti ovaj “zakon”, ali on ima svoje mjesto ako se na pravi način shvati i primjenjuje.

Pogledajte video o ovom zakonu i komentarišite šta mislite:

https://www.youtube.com/watch?v=MVMnik4kqaQ

Šta je to 'zakon privlačenja'?

Zakon privlačenja

 

Zakon privlačenja je ime dato verovanju da fokusiranjem na pozitivne ili negativne misli možete doneti u Vaš život pozitivni ili negativni rezultat. Ovo verovanje se zasniva na ideji da su ljudi i njihove misli napravljeni od “čiste energije”, i verovanju da energija privlači energiju.

Sve što vidite, sve što Vas okružuje, jeste rezultat Vašeg svesnog uma u kombinaciji sa podsvesnim umom, gde ga Vaša podsvest manifestuju za Vas. To je zakon privlačenja na delu. Moć pozitivnog razmišljanja, kombinovanog sa duhovnim rastom koji daje moć Vašoj svesti i koja će omogućiti Vašoj podsvesti da manifestuje Vaše želje.

Istorija

Sve ono što Vam se u životu događa Vi privlačite u svoj život. Privlačite ga snagom slika u svom umu. Snagom onoga što mislite. Privlačite sve ono o čemu razmišljate. Najveći učitelji koji su ikada živeli rekli su nam da je zakon privlačnosti najmoćniji zakon Svemira.

Pesnici poput Viljema Šekspira, Roberta Brauninga i Viljema Blejka govore o tome u svojim pesmama. Muzičari poput Ludviga fon Betovena izražavaju tu spoznaju u svojoj muzici. Umetnici poput Leonarda da Vinčija prikazuju je u svojim slikama. Veliki mislioci kao što su Sokrat, Platon, Ralf Valdo Emerson, Pitagora, Frensis Bejkon, Isak Njutn, Johan Volfgang fon Gete i Viktor Igo zapisali su je u svojim delima i učenjima. Imena su im besmrtna, a njihov legendarni uticaj se oseća vekovima.

Religije poput hinduizma, hermetičkih tradicija, budizma, judaizma, hrišćanstva i islama, te civilizacije poput drevnih Vavilonaca i Egipćana prenele su taj zakon u svojim spisima i usmenom predanju. Mnogi su ga vekovima beležili u svim njegovim oblicima i možemo ga pronaći u drevnim zapisima. Zapisan je u kamenu 3000. godine pre Hrista. Iako su neki ljubomorno čuvali to znanje, uvek se moglo otkriti.

Taj je zakon nastao na početku vremena. Oduvek je postojao i uvek će postojati. Taj zakon određuje sveukupni poredak Svemira, svaki trenutak Vašeg života i svako pojedino iskustvo koje u životu doživite. Nije važno ko ste i gde živite. Svemoćni zakon privlačnosti oblikuje čitavo Vaše životno iskustvo, a to čini putem Vaših misli. Vi putem vlastitih misli prizivate zakon privlačnosti u delovanje.

Godine 1912. Čarls Hanel je zakon privlačnosti opisao kao “najveći i najtačniji zakon na kojem počiva čitav sistem stvaranja”.

Naučnici su dobro dokumentovali život drevnih Vavilonaca i njihov veliki napredak. Poznato je da su Vavilonci napravili jedno od sedam svetskih čuda, viseće vrtove Vavilona. Zahvaljujući svom razumevanju i primeni zakona Svemira postali su jedan od najbogatijih naroda u istoriji.

Prošlost, sadašnjost, budućnost

Bilo o čemu da razmišljamo, govorimo, zamišljamo ili posmatramo, mi jednostavno to tražimo.Zakon privlačenja očitava samo vibracije misli i osećanja i po njima se vodi, tako da dobijamo suštinu istih misli i osećanja. Ako se vraćate na prošlost, iz nje izvlačite samo dešavanja koja su u Vama izazvala dobre emocije. Takvo razmišljanje vezano za prošlost, znači da tražite jos takvih emocija, da trazite da Vam se dešavaju slične stvari koje će izazvati slične ili iste emocije u još većoj količini.

Ako razmišljate o sada, ako sagledavate situaciju u kojoj se nalazite, iz nje vadite samo stvari koje želite da zadržite i da ih dobijete još. Usresredite se na ono sto Vam se dopada, tada Vam uskoro dolazi to što tražite. Neka Vam fokus u sadašnjem trenutku bude samo na onome što Vam prija.

Ako zamišljate budućnost, vidite je onako kako bi voleli da Vam se desi. Osetite tu radost života kakvog želite. I tada ćete dobiti suštinu emocija koje izazivate Vašim mislima. Vizualizacijom, Vi stvarate slike željenih stanja, izazivate emocije u skladu sa slikama i tako vršite traženje. Zakon privlačenja će očitati Vašu vibraciju i doneti Vam njenu suštinu.

Posmatrači najčešće vide ono što jeste, i u dobrim vremenima oni imaju koristi a u lošijim vremenima imaju štete, jer samo proživljavaju ono što čuju i vide u svom okruženju. Bilo o čemu da pričate, Vi takođe tražite, jer reči su takođe misli, a one izazivaju osećanja a onda je to opet vibracija kojom se vodi zakon privlačenja.

U svim ovim situacijama, u svakom slučaju, to je traženje. Ovog trenutka bilo o čemu da razmišljate, bilo o čemu da govorite, čemu god poklanjate pažnju, Vi tražite, a emocije koje Vam se javljaju Vam pokazuju šta tražite, kakvo iskustvo. Jer smo mi ovde da bi imali što više iskustava, mi jesmo emocionalna bića, mi jesmo vibraciona bića i mi jesmo ti koji biraju šta žele da iskuse u ovoj fizičkoj realnosti. U svakoj vrsti traženja ono o čemu treba voditi računa su emocije koje imate. Zato šta god da radite, zastanite i pitajte sebe šta osećate.

Pozitivne i negativne vibracije

Pozitivne i negativne misli

Mnogi koji su upoznati sa funkcionisanjem zakona privlačenja,očekuju da se njima, nakon praktične upotrebe,nikad ništa negativno neće dešavati, da će živeti bez ikakvog problema.

Pogrešno je shvatanje da primenom zakona privlačenja više nikad niko neće imati ništa negativno u svom iskustvu. Jednostavni razlog za to je što su te negativnosti jako dobre i imaju svoju svrhu. Mi ih tretiramo kao negativnost, ali je istina da su one bitne za razvoj i napredak. One su u suštini samo raznolikost sa svrhom. Sve što postoji ima svrhu pa i negativnost.

Od pozitivnih do negativnih doživljaja veliki je spektar. Razlika je u stepenu ili količini. Ta raznolikost i taj stepen omogućavaju različite nivoe napredka i razvoja, različit tempo širenja. Svaka negativnost u nama pobuđuje neprijatan osećaj ali je i pokazatelj naše sklonosti. Svaki nedostatak je trenutni problem ali podstiče na traženje rešenja tog problema. Jednostavno sve ima svoju svrhu. Svako iskustvo ima svoju svrhu, kao i sve što postoji ima svoju svrhu. Cela ta svrha je razvoj, napredak, evolucija, širenje i život.

Zamislite da je sve idila, da je sve savršeno, da je sve idealno i da imate sve što postoji kao svoje, zamislite da su svi savršeni i da su svi isti. To bi značilo da bi život stao, da ne bi mogli napredovati, da nema širenja ni života. To bi bilo samouništenje. Kraj. Ali srećom, to nije tako. Naše negativnosti nam služe, daju nam širenje, daju nam izbor, daju nam razvoj. I ako shvatite da su nužne i neophodne, i da su Tvorčev način razvoja, i da nas navode na akciju i na kreativnost, i da nas guraju napred, onda Vam je jasno da samo mi, nesvesni nužnosti takve raznolikosti u našim životima i doživljavamo ih tako sa nerazumevanjem. Negativnosti nikad neće prestati da se dešavaju, ali tretman i odabir tih iskustava će pomoći našem kreiranju i životu. Tako da Vi možete birati lepe stvari, lepe doživljaje i pozitivno razmišljati čak i o negativnim stvarima, a kad to shvatite i kad pogledate sa druge pozicije ništa neće biti isto, nećete ih doživeti na tako težak način, već ćete posmatrati kao neophodnost i kao dobro, kao mogućnost izbora.

Dakle, pojava negativnosti služi razvoju. Ali Vi mozete najveći deo svog života posvetiti radosti i lepim doživljaljima sa što manje negativnih dešavanja, uz novo sagledavanje da je sve dobro i da je život lep, zabavan i dobar. Prihvatite ih i tretirajte na drugačiji nacin. Jer ovo je mnogo bolje nego što mi mislimo. Možete svesno upravljati životom koji će negativnosti samo ponekad u manjoj količini donositi u Vaš život i to samo toliko dok ne nađete svoju svrhu i otkrijete svoje sklonosti. Zakon privlačenja doneće Vam sve što tražite i ono što Vam je potrebno za napredak.

Tvorac svega,najveća inteligencija i najmoćnija sila, nikad ne bi dozvolila da se život ugasi i da nema razvoja i širenja, sem ako ne bi rešio da poništi sam sebe.

Svaki trenutak ste u nekom raspoloženju i imate neki osećaj. U ovom trenutku sada, raspoloženje ili osećaj koji imate Vas izaziva da emitujete ili šaljete negativnu ili pozitivnu vibraciju.

Zakon privlačenja reaguje na vibraciju koju nudite. Upravo sada, u ovom trenutku, raspoloženje koje šaljete u univerzum se vraća u istom tom obliku, davajući Vam još više toga. Na primer, kada se osoba probudi, ponedeljkom, prvi osećaj ujutru je mrzovolja ili slično negativno raspoloženje. I dok ona šalje ovu negativnu vibraciju, zakon privlačenja reaguje, odgovara na vibracije i daje osobi još više negativnog raspoloženja i negativnih situacija.(Zakon privlačenja uvek odgovara vašoj vibraciji, bila ona pozitivna ili negativna.). Dakle, ta osoba ustaje iz kreveta, kasni na posao, klijent otkazuje sastanak i ono što prvo pomisli ta osoba je “Bolje da sam ostao u krevetu!”. Ili, sa druge strane, prodavalac nekretnina je uzbuđen zbog velike prodaje koju je izdejstvovao, čime šalje pozitivne vibracije. Ubrzo nakon toga, dobija još jednu idealnu ponudu. U oba primera, glavni uzrok dešavanja je zakon privlačenja. On odvija i organizuje sve što treba da se desi da bi tim osoba vratio još više emocija koje šalje, naravno, bez obzira da li su one negativne ili pozitivne. Naučićete kako da postanete “namerni” pošiljalac Vaše vibracije, tako da možete promeniti rezultate koje ste dobijali i imati više onoga što želite a manje onoga što ne želite.

Negacije

“Pozitivne i negativne emocije ne mogu okupirati um u isto vreme. Jedna ili druga moraju dominirati. Vaša je odgovornost da se uverite da pozitivne emocije predstavljaju dominantan uticaj vašeg uma.” – Napoleon Hil[3] Nije bitno da li mislite pozitivno ili negativno, oboje se može manifestovati. Na primer, ako ste stalno zabrinuti jer nemate dovoljno novca ili ste u dugovima, imaćete i dalje finansijskih problema. S druge strane, ukoliko se osećate zdravo i sretno, privućićete još više toga u svoj život. Većina ljudi ne obraća pažnju na svoje misli. Neprimećujući, privlače negativne ljude i situacije u svoj život. Uz pomoć zakona privlačenja možete privući dobre stvari u svoj život, ali isto tako i loše. Kada čovek nauči da kontroliše svoje misli, može kreirati život kakav je oduvek hteo živeti.

Imaginacija

Sve vibracije su u harmoniji i mi na to ne možemo nikako da utičemo, ali nas univerzum uvek dovodi u sklad sa vibracijama koje emitujemo. Svim tim vibracijama upravlja zakon privlačenja. On razvrstava vibracije tako što se slične vibracije približavaju, a različite odbijaju. Ne postoji ništa u fizičkom i nefizičkom svetu što nije vibracija i čime ne upravlja zakon privlačenja. Dobar primer je, ako prolazite pored čopora pasa lutalica i razmišljate da li će da Vas napasti, pas može osetiti da li ga se neko plaši ili ne. Ako je to istina, to je očigledan primer da ljudsko telo proizvodi vibracije određene frekvencije koje u ovom primeru životinje mogu da osete. Kao što ne moramo da znamo kako radi komjuter ili automobil da bismo ih koristili, tako ne moramo ni da znamo kako radi zakon privlačenja. Zato ako namerno počnemo da kontrolišemo svoje emocije bićemo u stanju da privučemo stvari sličnih vibracija.

Ipak, ovde postoji i mala prepreka. Naime, da bismo privukli stvari koje želimo u svoj život, nije dovoljno da samo pomislimo na to. Zamislite kakav bi to svet bio ako bi se sve želje automatski odmah ispunjavale. Samom željom se ne proizvodi vibracija koja je neophodna da privuče vibraciju na kojoj pulsira ta želja. Neophodno je da prvo ponudimo vibraciju i tek onda možemo da očekujemo ostvarenje. A kako ćemo da ponudimo vibraciju? Vrlo jednostavno. Tako što ćemo da zamislimo da nam se želja ostvarila. Imaćemo “viziju” ostvarenja želje, sa intenzivnim bojama i emocijama koje prate to stanje. Naš mozak nije u stanju da razlikuje stvarni događaj i intenzivno zamišljen događaj i zato će da počne da emituje vibraciju kao da nam se želja već ostvarila.

Vizuelizacija

Vizuelizacija nije neka posebna veština koju samo mali broj ljudi ima, svako ima sposobnost da vizualizuje. Jedna od interesantnih stvari o vizuelizaciji je da dvoje ljudi nikad neće zamisliti istu stvar na isti način. Na primer, ako hoću da formiram sliku kuće u mojoj glavi, ta kuća neće isto izgledati meni i nekome drugom zbog naših životnih događaja, sećanja, iskustva i samog načina na koji opažamo stvari. Za vizualizaciju sve što trebate da uradite je da stvorite sliku o tome šta želite da postignete, i da se osećate kao da već to i imate. Tako na primer, ako želite da smršate, možete sebe zamisliti u idealnoj težini a ne u procesu mršavljenja, jer bi sam taj proces time i odužili. Ako želite da postignete određeni finansijski cilj, možete zamisliti sebe kako proveravate bankovni račun i da je novac već na Vašem računu.

Primena zakona privlačenja

Svaki sekund se krećemo iz jednog paralelnog univerzuma u drugi, a od stanja našeg uma će zavisi kako će da izgleda univerzum u kojem ćemo da se nalazimo za 5,10,60 dana. Naravno, da bi ovladali ovom stvaralačkom, božanskom silom i da bi mogli da stvaramo upravo onako kako mi želimo, koliko god to veliko ili suludo bilo, potrebno je vreme i trud. Moramo da uložimo trud da postajemo svesniji svakog dana. Um je nešto najsuptilnije što koristimo svakog dana, mnogo je teže ovladati njime nego bilo čim. Ali ne treba da Vas plaši, jer je savršeno izvodljivo, samo je pitanje vremena i odlučnosti da se uspe. Nije na nama da razumemo sve. Postoji deo nas koji je veći od nas samih i koji najbolje zna kako stvari treba da se odigraju, na nama je jedino da odlučimo ŠTA želimo, a KAKO, prepustite “višoj sili”.

 1. Priprema: Meditacija, samoposmatranje i život u sadašnjem trenutku. Prvi, osnovni i neophodni korak. Postati svestan svega što se dešava u nama i oko nas. Šta je tačno to što želimo i zašto želimo? Odakle ta želja i da li će nas to zaista učiniti srećnim? Da li je to naše najveće uzbuđenje ili je samo prolazni hir koji bi nam doneo više štete nego koristi? Potrebno je sesti i popričati sa samim sobom. Postati svestan svih ideja koje imamo, a koje će da štete procesu manifestovanja i raditi na tome da se promene, preformulišu. Na primer, ako želimo da stvorimo više novca u svojoj realnosti, a od malih nogu smo učeni nešto poput: novac je uzrok svog zla u svetu, mi novca nemamo, za novac je potrebno debelo da se namučimo, ne može pošten čovek da bude bogat, novac ne raste na drvetu i sl. Iako mi novac želimo, želja tu nije dovoljna ako u dubini duše mi držimo ova uverenja. Te misli izviru iz stanja nemaštine. Bogati ljudi veruju sve suprotno. Njihovo uverenje je nastalo zato što svuda oko sebe vide potvrdu da novca ima u izobilju. Dokaz je stvorio uverenje, a tajna je u tome da ovaj proces može da radi i obrnuto – da uverenje stvori dokaz. Jednostavna fizika: ako naterate žicu na gitari da vibrira – proizvešće se zvuk. Ako u telu gitare proizvedete zvuk koji je iste frekvencije kao zvuk koji proizvodi žica, žica će da vibrira. Teško je stvoriti uverenje koje ne odgovara okruženju. To je na neki način definicija ludosti i zato je potrebna masivna samokontrola i svesnost. Dajte sebi vremena i prostora da rastete u razumevanju samog sebe jer je ipak ovo intimni proces stvaranja sopstvenog života. Takođe, budite svesni svoje okoline i znakova koji mogu da posluže kao smernice ili inspiracija.
 2. Vizualizacija: Ništa što vidite oko sebe nije došlo u postojanje i manifestaciju a da pre toga nije bilo u nečijem umu. Ako se nije rodilo prvo kao misao, nije moglo da postane materija. Jasno vidite šta zelite. Zamislite kao da je već onako kako želite da bude. Iskoristite maštu do kraja. Dodajte zvuke, mirise, osećaj dodira. Sada slede osećanja. Kako se osećamo sada kada to imamo? Kakav bi bio komentar ljudi u našoj okolini? Dodajmo i njihovo oduševljenje Vašoj magičnoj manifestaciji. Odvojite najmanje 5 minuta svakog dana da bi ste kreirali što potpuniji doživljaj u Vašoj glavi. Neka Vam to bude prva stvar pre nego što odete na spavanje i kada se probudite. Intenzitet, dužina i učestalost ovih maštarenja će da odredi koliko brzo će da se dešava. 
 3. Delovanje: Jednostavno nastaviti sa svojim svakodnevnim aktivnostima sa apsolutnom verom da želja može da se ostvari i da hoće, te da će viši um naći najbolji način kako i kada. To kada će svakako da zavisi od razlike između naše sadašnje realnosti i te koju smo zamislili, ali svakako je moguće mnogo brže nego što zamišljamo, ali samo ako dozvolimo. Zato mislim da nije dobro postavljati bilo kakve vremenske odredbe, čak ni one optimističke. Verovatno će da Vam se desi da Vas posle nekoliko dana ideja pogodi kao grom. Nemojte da oklevate da delujete. Iako se možda nije dogodilo baš ono što ste očekivali i ne izgleda da Vam stvari idu u korist, budite sigurni da je promena napravljena i da ste za korak bliži.
 4. Istrajnost: Moramo biti odlučni u svojoj nameri i ne odustajati dokle god se ne ostvari! Držati uverenje da će se ostvariti i ne tražiti potvrdu iz spoljašnjeg sveta da li je efikasno ili nije. Odbacite sve predrasude o tome šta treba da se dogodi i prepustite se misteriji. Iako univerzum ne zna razliku između onoga što mi smatramo velikim i malim, predlažem da počnete sa “malim” stvarima, sa nečim u šta možete da poverujete da će se ostvariti i što je u Vašem umu donekle “realno” da se dogodi. To će stvoriti lavinu pozitivnih emocija i samopouzdanja koje možete iskoristiti kao pogon da stvarate sve veće i veće stvari.
 5. Osmeh: Zapamtite, ovaj proces bi trebao da bude prijatan. Ako osećate nelagodu, nešto nije u redu. Nešto škripi i Vi morate da se vratite na korak 1. da to sredite. Život je ipak samo igra, samo slikanje po platnu, a magija počinje kada shvatite da ste VI slikar! Zato se opustite, uživajte u trenutku, kultivišite i širite pozitivna osećanja i osmehe svakog dana i ne brinite o ishodu ovog Vašeg “vestičarstva”. Morate biti svesni da stvarate promenu. A to znači da stvari neće biti iste. Ako osetite želju za radikalnom promenom (npr. selidba, razvod i sl.), nemojte tražiti izgovore da to ne uradite! Sve je to proces stvaranja Vašeg idealnog života i znajte da Vas čudesne stvari očekuju posle velike odluke ako se vodite njom. Moramo shvatiti da je sve prolazno, da je jedino promena stalna. Ako se vežemo za stvari koje više ne služe svrsi, tu gubimo sebe. A to je jedini greh koji postoji – ići protiv sebe.

Izreke poznatih ljudi

 • “Vi kreirate sopstveni univerzum u svakom trenutku.”- Winston Churchill
 • “Sve što smo je rezultat onoga o čemu smo mislili.”- Buddha
 • “Ne bih znao da kažem kakva je ovo sila. Znam samo da postoji.”- Alexander Graham Bell
 • “Mašta je sve. To je pregled budućih životnih dešavanja.”- Albert Einstein
 • “Šta god um čoveka može zamisliti, to može da se postigne.”- W. Clement Stone
 • “Budite zahvalni za ono što imate. Na kraju ćete imati više. Ako se koncentrišete na ono što nemate, nikada necćete imati dovoljno.”- Oprah Winfrey
 • “Da bi bilo šta uneli u svoj život, zamislite da je već tu.”- Richard Bach
 • “Kada uradiš nešto čega se najviše bojiš, možeš uraditi sve.”- Napoleon Bonaparte
 • “Dobijamo tačno ono šta smo očekivali da ćemo dobiti”- Nikola Tesla
 • “Tvoje misli tu arhitekta tvoje sudbine.”- Nostradamus

Reference

 1. Čarls Hanel, knjiga „Ključ uspeha“
 2. Viseći vrtovi iz Vavilona, čiji je tvorac Nabukodonosor II, oko 8. veka p. n. e.
 3. Napoleon Hil, knjiga “Misli i obogati se”

Izvor: Wikipedia