Tag Archives: više dimenzije

Svemir se ne širi, nego vrijeme usporava?

Svemir se širi sve većom brzinom. Barem, to danas velika većina fizičara misli. No, prema timu Španjolskih fizičara, možda nije širenje univerzuma koje se mijenja, nego vrijeme. Vrijeme možda usporava, a to znači da bi se konačno moglo zaustaviti.

Kako bi ilustrirali što José Senovilla na Univerzitetu u Baskiji u Bilbauu, Španjolska, i njegov tim, tvrde, razmišljajte o tome kako zvuči kad vas kola hitne protječu na ulici, sirena se pojača. Kako se udaljava od vas, sirena počinje opadati. To je poznato kao Dopplerov učinak, a to se događa jer se zvučni valovi tako lagano protežu dok se kola hitne udaljavaju od vas, što znači da vam sporije dolaze (tj. imaju nižu frekvenciju).

Ali što ako se fizikalni zakoni promijene kad kola hitne pomoći prolete, a umjesto brzine koja je uzrokovala taj pad frekvencije, uzrok je promjena vremena? Ako se vrijeme usporava, to bi također omogućilo da vam zvučni valovi dospiju nižom frekvencijom. To je u suštini ono što Senovillaov tim predlaže. Mi “znamo” da se svemir širi brzinom jer galaksije daleko od nas imaju veću promjenu crvenog svjetla – svjetlosnu verziju tog Doppler učinka hitne pomoći – od galaksija bliže nama, što znači da se kreću brže. Ali ako bi se vrijeme usporilo, svjetlost bi nas upravo dosegnula na manjoj frekvenciji. Vidjet ćemo crveni pomak, ali to bi bilo iz drugačijeg razloga.

Ova teorija zvuči čudno, ali to popravlja neke probleme. Kako bi ekspanzija svemira ubrzala, trebate nešto poduzeti da biste je prouzročili. Tu dolazi tzv. “Tamna energija”. Ta tajanstvena sila bi trebala činiti 68 posto svemira, ali nikad to zapravo nismo promatrali. Ako se vrijeme usporava, uopće ne trebate tamnu energiju. Otajstvo tamne energije je fiksno jer nikada nije postojalo na prvom mjestu.Ali ova teorija postaje čudnija. To je zato što se temelji na načelu u string teoriji koje kaže da naš Svemir postoji na površini membrane – “brane”, u nizu teorije govore – koja postoji unutar višeg dimenzionalnog prostora pod nazivom “skup”, ili “hiperspace” , Svi dijelovi mogu imati različit broj dimenzija; naš očigledno ima tri prostorne dimenzije i jednu vremensku dimenziju, ali drugi bi mogli da nemaju vremenske dimenzije ili da imaju više vremenskih dimenzija. Dimenzije u tim drugim branama mogu čak i da se mijenjaju da vremenske postanu prostorne i obrnuto. To je ono šta istraživači misle da se događa sa našom vremenskom dimenzijom. Ona se lagano pretvara u prostornu dimenziju. Ako uspije naš Svemir bi mogao biti zarobljen u vremenu i postojati u 4 dimenzionalnom prostoru.

Ali ako to zvuči alarmantno, ne brinite: to se neće dogoditi milijardama godina. U međuvremenu, uživajte dok možete , život nije dug koliko nam se čini.Šta su više dimenzije, odakle dolaze i postoji li dokaz za njih? – odgovor Lise Randall, fizičarke sa Harvarda

Kako razumjeti više dimenzije? Odakle dolazi ideja o višim dimenzijama?

Ideja o višim dimenzijama je već dugo aktualna kao matematički koncept, ali u fizici je aktualna od Einsteinovih radova o opštoj relativnosti. Ljudi razmišljaju o višim dimenzijama i zbog string teorije koja je kandidat za ujedinjenje kvantne mehanike i gravitacije. Drugi razlog zašto razmišljamo o višim dimenzijama je i taj što bi one mogle imati implikacije na naš svijet i što nam više dimenzije mogu pomoći objasniti mnoge osobine materije, kao npr. zašto je masa takva kakva je.
Više dimenzije da bi razumjeli prvo moramo znati šta su tri osnovne. Njih prikazujemo preko tri koordinate:

Slika: Koordinatni sistem koji predstavlja tri dimenzije.

Za više dimenzije bi nam trebalo više koordinata. Ostale dimenzije nama nije lahko razumjeti. Ako zamislimo biće koje bi živjelo u dvije dimenzije, njemu bi bilo teško razumjeti treću dimenziju. Mi možemo zamisliti dvodimenzionlani svijet u trodimenzionalnom. Isto tako moguće je da mi živimo u trodimenzionalnom svijetu koji je u četverodimenzionalnom svijetu. Teško nam je vizualizirati više dimenzije, ali o njima možemo razmišljati matematički i konceptualno bez problema.

Postoji li dokaz da postoje više dimenzije?

Ne znamo da li postoji dokaz. Jedan od način razmišljanja jest da se pitamo šta bi bio dokaz? Još uvijek nismo vidjeli više dimenzije. Eksperimentalni fizičari bi mogli tražiti da li su čestice putovale u više dimenzije. Ako su čestice putovale u više dimenzije, onda bi one trebale imati čestice partnere čestice čija bi masa reflektovala geometriju viših dimenzija. Trebali bi tražiti te Kalusa -Klein čestice. Ako ih nađemo i ako budu imale osobine koje predviđamo, to će biti dokaz za postojanje viših dimenzija.

Izvor: