Tag Archives: trajektorija

Šta je to putanja ili trajektorija?

Путања (трајекторија) је линија по којој се тело креће, односно линија која повезује узастопне положаје тела у току кретања. У астрономији, синоним речи путања јесте орбита.Трајекторија представља пресек области кретања и линије путање.

Putanja je krivulja po kojoj se tijekom gibanja kreće materijalna točka ili središte mase nekog tijela. U općem slučaju putanja može biti bilo kakva prostorna krivulja.

Ako jednadžba putanje nije unaprijed poznata, može je se odrediti tako da se iz jednadžbi zakona puta eliminira vrijeme. Evo najjednostavnijeg mogućeg primjera: neka je zakon puta neke točke . Ova jednadžba govori da se točka nakon sekundi pomakla za  metara po pravcu . Putanja te točke je očito sam pravac .

Uzmimo samo malo složeniji primjer: neka je zakon puta dan izrazima , . Kada izjednačimo  u obje jednadžbe, dobivamo jednadžbu putanje .

Na isti se način jednadžbu putanje raznim matematičkim manipulacijama može dobiti i za mnogo složenije izraze zakona puta u bilo kakvom koordinatnom sustavu.

Šta je to putanja ili trajektorija?

Путања (трајекторија) је линија по којој се тело креће, односно линија која повезује узастопне положаје тела у току кретања. У астрономији, синоним речи путања јесте орбита.Трајекторија представља пресек области кретања и линије путање.

Putanja je krivulja po kojoj se tijekom gibanja kreće materijalna točka ili središte mase nekog tijela. U općem slučaju putanja može biti bilo kakva prostorna krivulja.

Ako jednadžba putanje nije unaprijed poznata, može je se odrediti tako da se iz jednadžbi zakona puta eliminira vrijeme. Evo najjednostavnijeg mogućeg primjera: neka je zakon puta neke točke . Ova jednadžba govori da se točka nakon sekundi pomakla za  metara po pravcu . Putanja te točke je očito sam pravac .

Uzmimo samo malo složeniji primjer: neka je zakon puta dan izrazima , . Kada izjednačimo  u obje jednadžbe, dobivamo jednadžbu putanje .

Na isti se način jednadžbu putanje raznim matematičkim manipulacijama može dobiti i za mnogo složenije izraze zakona puta u bilo kakvom koordinatnom sustavu.