Tag Archives: sustav

Znate li šta je homeokinetika? Saznajte.


Homeokinetika je proučavanje samoorganizovanja složenih sistema. Standardna fizika proučava sisteme na odvojenim nivoima, kao što su atomska fizika, nuklearna fizika, biofizika, socijalna fizika i galaktička fizika.

Homeokinetička fizika proučava procese koji koji ove sisteme spajaju. Alati kao što su mehanika, teorija kvantnih polja i zakoni termodinamike pružaju ključne odnose. Predmet, opisan kao fizika i termodinamika povezan sa pokretom između nivoa sistema, nastao je krajem sedamdesetih godina na osnovu radova američkih fizičara Harija Soodaka i Artura Iberala. Složeni sistemi su univerzumi, galaksije, društveni sistemi, ljudi, ili čak i oni koji izgledaju jednostavno kao gasovi. Osnovna pretpostavka je da se čitav svemir sastoji od atomističkih jedinica vezanih u interaktivnim ansamblima da formiraju sisteme, nivo po nivo, u ugneždenu hijerarhiju.

Homeokinetika tretira sve složene sisteme ravnomerno, živi i neživi, pružajući im zajedničko gledište. Složenost u proučavanju načina rada smanjena je pojavom zajedničkih jezika u svim složenim sistemima.

Historija

Arthur Iberall, Warren McCulloch i Harry Soodak razvili su koncept homeokinetike kao novu granu fizike. Počela je kroz Iberallovo biofizičko istraživanje za program eksobiologije NASA u dinamici fizioloških procesa sisara. Oni su posmatrali područje koje je fizika zapostavila, složene sistema sa veoma dugim unutrašnjim odlaganjima tvorničkih dana. Oni su posmatrali sisteme vezane za ugrađenu hijerarhiju i sa širokim rasponom procesa vremenskih razmera. Upravo takve veze, koje se nazivaju povezivanjem gore-dole ili izlazne veze (kao ugneždene hijerarhije) i bočne ili ravnodnevne fizike među atomističkim komponentama (kao heterarija), postale su znak homeokinetičkih problema. Do 1975. godine počeli su da postavljaju formalne nazive fraza za ove kompleksne probleme, povezujući ih sa prirodom, životom, ljudima, umom i društvom. Glavna metoda ekspozicije koju su počeli koristiti bila je kombinacija inženjerske fizike i više akademske čiste fizike. 1981. godine Iberall je pozvan na Institut za medicinsko inženjerstvo UCLA u Crumpu, gdje je dodatno poboljšao ključne koncepte homeokinetike, razvio fizičku naučnu osnovu za kompleksne sisteme.

Samorganizujući kompleksni sistemi

Sistem je kolektiv interagujućih “atomističkih” entiteta. Riječ ‘atomizam’ se koristi da i za entitet i doktrinu. Kao što je poznato iz ‘kinetičke’ teorije, u mobilnim ili jednostavnim sistemima, atomizmi dijele svoju ‘energiju’ u interaktivnim sudarima. Taj takozvani “equipartitioning” proces odvija se u nekoliko sudara. Fizički, ako postoji malo ili nikakva interakcija, proces se smatra veoma slabim. Fizika se bavi u suštini silama ili interakcijama – samo mali broj – koji utiču na interakcije. Svi oni imaju tendenciju da se pojavljuju s značajnom silom pri visokoj “gustini” atomističke interakcije. U kompleksnim sistemima postoji i rezultat unutrašnjih procesa u atomizmima. Izražavaju interakcije par-po-par, interne akcije kao što su vibracije, rotacije i asocijacije. Ako interna energija i vrijeme stvaraju veoma veliki vremenski ciklus učinka svojih akcija u poređenju sa njihovim par interakcijama, kolektivni sistem je složen. Ako jedete kolačić i vi ne vidite akciju koja dolazi, to je složeno; ako dečak upoznaje devojku i postanu ‘angažovani’ u produženom periodu, to je složeno. Ono što proizlazi iz te fizike je širok spektar promjena u stanju i stabilnosti tranzicije stanja. Gledajući na Aristotela koji je definisao opću osnovu za sisteme u njihovim statičkim logičkim stanjima i pokušavajući da identifikuje logiku-metalogiku za fiziku, npr. Metafiziku, onda se vidi da je homeokinetika pokušaj da se definiše dinamika svih tih sistema u Svemiru.

2D fizika protiv homeokinetičke fizike

Obična fizika je ravna fizika, fizika na određenom nivou. Primeri uključuju nuklearnu i atomsku fiziku, biofiziku, socijalnu fiziku i fiziku zvezda. Homokinetička fizika kombinira tzv. ravnu fiziku s proučavanjem procesa nagore koji se vezuju za nivoe. Alati, kao što su mehanika, kvantna teorija polja i zakoni termodinamike, pružaju ključne odnose za vezivanje nivoa, kako se povezuju i kako energija prolazi i pada. I da li su atomizmi atomi, molekuli, ćelije, ljudi, zvezde, galaksije ili univerzumi, isti alati mogu se koristiti za njihovo razumevanje. Homeokinetika tretira sve složene sisteme ravnomerno, žive i nežive, pružajući im zajedničko gledište. Složenost u proučavanju načina rada smanjena je pojavom zajedničkih jezika u svim složenim sistemima.

Primjene

Homokinetički pristup kompleksnim sistemima primenjen je na ekološku psihologiju, antropologiju, geologiju, pravo, kontrolu motora, bioenergetiku, i političke nauke.

Takođe se primjenjuje na socijalnu fiziku gdje analiza homeokinetike pokazuje da se moraju obračunati varijable toka kao što su tok energije, materijala, djelovanja, brzine reprodukcije i vrijednosti u razmjeni.

Izvori:

 1. H. Soodak and A. Iberall (August 1978). “Homeokinetics: A Physical Science for Complex Systems” (PDF). Science 201:579-582.
 2. Iberall, A.S., Homeokinetics: The Basics. Strong Voices Publishing, 2016.
 3. Arthur Iberall. “The Physics of Complex Systems”. Trinity College. Retrieved 2009-02-01.
 4. Iberall, A.S. and S.Z. Cardon. Analysis of the dynamic systems response of some internal human systems. Clearinghouse for Federal Scientific and Technical Information; Reports to NASA: CR-129, Oct. 1964; CR-141, Jan. l965; CR-219, May 1965; Interim Report, Dec. 1965.
 5. Iberall, A.S., M. Ehrenberg and S.Z. Cardon. General-dynamics of the physical-chemical systems in mammals. Contractors Report to NASA, NASW-1066, Aug. 1966.
 6. Iberall, A.S. and S.Z. Cardon. Hierarchical regulation in the complex biological organism. Record of the IEEE Systems Science and Cybernetics Conference, Phila., October, 1969.
 7. Iberall, A.S. and W.S. McCulloch. The organizing principle of complex living systems. J. Basic Engr., ASME 290-294, 1969.
 8. Arthur Iberall and Harry Soodak (1988). “Primer on Homeokinetics: A Physical Foundation for Complex Systems” (PDF). Cri-de-Coeur Press.
 9. Iberall, A., A physical (homeokinetic) foundation for the Gibsonian theory of perception and action, Ecolog. Psychol. 7(1): 37-68, 1995.
 10. “Social Physics: Networks and Causal Chains”
 11. Kelso JA, Holt KG, Rubin P, Kugler PN (1981). “Patterns of human interlimb coordination emerge from the properties of non-linear, limit cycle oscillatory processes: theory and data”. J Mot Behav. 13: 226–61. doi:10.1080/00222895.1981.10735251. PMID 15215072.
 12. “Life and the Sciences of Complexity”
 13. “Homeokinetics”. Retrieved November 24, 2016.
 14. Iberall, A.S., H. Soodak and C. Arensberg. Homeokinetic physics of societies – A new discipline: Autonomous groups, cultures, polities. In: H. Reul et al (eds.). Perspectives in Biomechanics, Vol. I, Part A. Harwood Academic Press, N.Y., pp. 433-527, 1980.
 15. Iberall, A: Outlining social physics for modern societies – locating culture, economics, and politics: The Enlightenment reconsidered. Proc Nat Academy Sciences -USA, 82: 5582-84, 1985.
 16. Iberall, A., Hassler, F., Soodak, H, and Wilkinson, D. Invitation to an Enterprise: From Physics to World History to Civilizations’ Study, Comparative Civilization Review, 42, Spring, 2000, p 4-22
 17. On the Development of a Social Physics. 31st Annual ISCSC Conference, Port Antonio, Jamaica,2002.

Da li naš obrazovni sistem pravi društvo pametnih budala?

Na godišnjem sastanku Udruženja za psihološke nauke (APS) u Bostonu u SAD- u, psiholog sa Cornell univerziteta Robert Sternberg je alarmirao javnost o negativnom uticaju standardiziranih  testova na društvo. Sternberg, koji je decenijama proučavao inteligenciju i testiranje inteligencije, je dobro poznat po svojoj “trojnoj teoriji inteligencije”, koja razlikuje tri vrste pameti: analitičkih tip koji se ogleda u rezultatima IQ testova; praktičnu inteligenciju, što je više od značaja za rješavanje problema iz stvarnog života; i kreativnost. Sternberg je iznio  svoje stavove na predavanju pri dodijeli William James nagrade za životni  doprinos psihologiji. On je objasnio svoju zabrinutost za časopis “Scientific American”:

Testovi-ono što ja nazivam abeceda testovi-su razumno dobre mjere akademske vrste znanja, kao i opšte inteligencije i srodnih vještina. Oni su u visokoj korelaciji sa IQ testovima i oni predviđaju mnogo stvari u životu: akademski uspjeh u određenoj mjeri, platu, nivo posla koji ćete moći dobiti, ali oni su vrlo ograničeni. Ono što sam predložio  danas u mom izlaganju je da oni zapravo mogu da nas skupo koštaju. Naše isticanje uskih akademskih vještina – vrste koja vam pomaže da dobijete visoke ocjene u školi-može biti loša stvar iz nekoliko razloga. Na kraju ste s ljudima koji su dobri u polaganju testova  i radu sa kompjuterima, a to su dobre sposobnosti, ali one nisu isto što i vještine koje moramo imati da bi učinili svijet boljim mjestom.

IQ je porastao 30 bodova u 21. stoljeću diljem svijeta. To je ogromno; to su dvije standardne devijacije, što je kao razlika između prosjeka IQ 100 i nadarenog IQ 130. Trebamo biti sretni o tome, ali ono što se ja pitam je: Ako pogledate na probleme koje imamo danas u svijetu – klimatske promjene, razlike u prihodima i siromaštvo, zagađenje, nasilje, te politička situacija koju mnogi od nas nikada ne bi mogli ni zamisliti, šta je onda sa svim onim IQ poenima? Zašto porast na testovima od IQ širom svijeta ne pomaže?

Ono što tvrdim je da inteligencija koja nije modulirana i upravljana razvojem kreativnosti, zdravim razumom i mudrosti nije tako pozitivna stvar za imati. Ono što to pravi su ljudi koji su vrlo dobri u unapređenju samih sebe, često na račun drugih ljudi. Mi možda ne odabiremo samo pogrešne ljude, možda razvijamo nepotpun set vještina – i moramo gledati na stvari koje će učiniti svijet boljim mjestom.

Da li znamo kako da gajimo mudrost?

Da. Gomila mojih kolega i ja izučavamo mudrost. Mudrost je učenje o korištenju svojih sposobnosti i znanja, ne samo za svoje sebične ciljeve i za ljude poput tebe. Kod mudrosti se radi o ostvarivanju zajedničkog dobra balansirajući svoj interes sa drugim ljudima i sa interesima višeg reda kroz infuziju pozitivnih etičkih vrijednosti.

Znate, lako je zamisliti pametne ljude, ali je stvarno teško razmišljati o mudrim ljudima. Mislim da je razlog taj što se ne pokušava razvijati mudrost u našim školama. I mi ne testiramo to, tako da ne postoji obaveza za škole da na to obrate pažnju.

Možemo li testirati za mudrost i možemo li ju naučiti?

Možete naučiti mudrost kroz primjere. Možete početi učiti mudrost i sa šest ili sedam godina. Ali ako počnete da učite ono što naše škole predaju u nastavi, a to je samo kako se pripremiti za rigorozne testove znanja, to istiskuje mjesto u nastavnom planu i programu od stvari koje su od suštinskog značaja. Starije škole su podučavale u nastavi dobre vrijednosti i dobru etiku i to kako biti uzoran građanin koliko i samo čitanje. To nije toliko o tome šta da radimo, ali više o tome kako da razmišljamo etički; kako da prođemo kroz etički problem i pitamo se: Kako naći pravo rješenje? Ne mislim da je uvijek dobro stavljati etiku i zaključivanje zajedno. U osnovi, etičko razmišljanje uključuje osam koraka: ako prepoznamo problem s kojim se trebamo pozabaviti (recimo, vidite vašeg druga kako prepisuje); identificiramo to kao etički problem; vidite taj problem kao dovoljno velik da bude vrijedan vaše pažnje (da nije kao samo prekoračenje brzine od jednog kilometra); smatrajući ga osobno relevantnim; razmisliti o tome koja etička pravila važe za taj problem; razmisliti o tome kako da ih primjenite; razmisliti što su posljedice etičkog djelovanja – jer ljudi koji se ponašaju etički obično ne pobjeđuju; i, na kraju, djelovati. Ono što tvrdim je da je etičko razmišljanje stvarno teško. Većina ljudi nikad ne prođu kroz svih osam koraka. 

Ako je etička analiza samo po sebi teška, je li zaista danas imamo manje od iste i manje mudrosti nego u prošlosti?

Imamo primjere gdje političari napadaju novinare i budu izabrani na određenu poziciju kao da se ništa nije dogodilo i to sve nakon što imamo porast u svjestkom IQ od 30 bodova. Imali smo nasilje u predizbornim skupovima. Ne samo da se ne podstiče kreativnost, zdrav razum i mudrost, mislim da mnogi od nas ih čak više i ne cijenimo. Oni su tako daleko od onoga što se uči u školama. Čak i u puno vjerskih institucija možemo da vidimo mnogo etičkih i pravnih problema. Dakle, ako se ne uče ove vještine u školi ili kroz religiju ili kroz vaše roditelje, gdje ćete ih naučiti? Dobili smo ljude koji gledaju na svijet kao da se on vrti o ljudima kao što su i oni sami. Dobili smo neku vrstu plemenskog primitivnog razmišljanja.

Pa gdje vi vidite mogućnost da se nešto promijeni na bolje?

Ako počnemo testirati za ovu širu vrstu vještina, škola će početi da ih predaju. Moje kolege i ja smo razvili testove za procjenu kreativnosti, zdravog razuma i mudrosti. Neke institucije ih još uvijek koriste, ali je vrlo teško promijeniti institucije. Teško ih je brzo popraviti. Jednom kada imate sistem, ljudi koji imaju koristi od njega će doći na sam njegov vrh i onda će se oni jako boriti da ga zadrže.

Sadašnji obrazovni sistem baziran na standardiziranim testovima škodi svemu. Dobijamo naučnike koji su vrlo dobri u unapređivanju sadašnjih teorija – oni su dobri kad treba da urade sljedeći korak, ali oni nisu ljudi koji znaju praviti promijene na terenu. Oni nisu preusmjerivaći ili inovatori, koji započinju sve ispočetka. Inovatori su ljudi koji nam trebaju.

Je li imate nade da će doći do promjene?

Ako bi se moglo uvjeriti čak i nekoliko univerziteta i škola da pokušaju slijediti drugi pravac, drugi bi mogli slijediti. Ako počnete ohrabrivati kreativan stav, da se prkosi narodnim masama i duhu vremena, a ako učite ljude da misle svojom glavom i kako ono što oni rade utječe na druge, mislim da ste na dobrom putu i da na taj način ne možete izgubiti. A ove stvari se mogu podučavati i mogu se testirati.

Izvor: https://www.scientificamerican.com/article/is-the-u-s-education-system-producing-a-society-of-ldquo-smart-fools-rdquo/