Tag Archives: strah

Što manje ljudi razumiju nauku sve više se boje genetski modificirane hrane i sve više vjeruju u teorije zavjere.

“Prema novom istraživanju iz istraživačkog centra Pew, Amerikanci sa niskim nivoom znanja nauke vjerovatnije će manje vjerovati da je dobro jesti hranu koja dolazi od genetski modifikovanih namirnica.

Istraživači procjenjuju da oko polovine zemlje smatra da aditivi predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje tokom vremena (51%), a sličan broj smatra da je genetski modifikovana hrana loša za zdravlje (49%).

Iznenađujuće je da ljudske prehrambene ideologije – stvaraju njihova osjećanja o tome koja je hrana dobra i loša. Međutim, širom svijeta, žene su malo više protiv aditiva i genetskih modifikacija u hrani. To je naročito posljedično, jer žene širom zemlje vjerovatnije utiču na to što porodice jedu, bilo kao majke ili kao njegovateljice.Drugi glavni prediktor o tome kako se ljudi osjećaju u vezi aditiva i genetskog inženjeringa je njihov nivo naučne pismenosti. Studija Pew obuhvatila je devet pitanja opšteg poznavanja nauke, a na osnovu odgovora anketiranih, oko četvrtina Amerikanaca (26 procenata) ima nizak nivo znanja nauke, u poređenju sa 49 procenata sa srednjim znanjem i 24 procenta sa visokim znanjem. Niži nivoi naučne pismenosti povezani su sa višim nivoima opaženog rizika: 43 procenta grupe sa niskim razumijevanjem nauke ukazuje da pesticidi na proizvodima predstavljaju veliki rizik za zdravlje osobe tokom vremena, dok samo 20 procenata grupe sa visokom naučnom pismenosti reklo je istu stvar.

Druga studija Pewa pokazala je da većina Amerikanaca vjeruje da su naučnici podijeljeni u vezi toga da li misle da je bezbjedno jesti genetski modifikovanu hranu, iako to nije slučaj (Američka asocijacija za unapređenje nauke i Nacionalna akademije nauka, inženjerstva i medicine, između ostalog, kažu oni su sigurni za jesti.” ,(1)Zanimljivo je isto da iz iskustva znam da su poznanici koji se slabo razumiju u nauku skloniji da vjeruju u svakakve teorije zavjere. Ljudi koji imaju krhko znanje o tome kako svijet funkcioniše bazirano na nauci sumnjaju u sve i svakog i prema njima što je neka institucija veća i veći autoritet sve je veći “neprijatelj” i tu je da nas sve prevari.

Valjda je to obrambeni mehanizam protiv nepoznatog koji se može objasniti evoluciono. Naime, kad god su praljudi nailazili na nešto nepoznato, sigurnije za preživljavanje im je bilo pretpostaviti da je to nešto neprijateljsko, pa onda otkriti da nisu bili u pravu, nego pretpostaviti da je to nešto prijateljsko pa otkriti da nisu bili u pravu. Nama je paranoja u genima i ona je osnovni instinktivni mehanizam za preživljavanje, ali se ista može pobijediti naučnim znanjem o svijetu u kojem živimo.

Znanje oslobađa od straha.

Reference:

1)https://psmag.com/news/the-less-people-understand-science-the-more-afraid-of-gmos-they-are