Tag Archives: smjer struje u eletričnom kolu

Kako određujemo smjer struje u električnom kolu?

Čestice koje nose naboj kroz žice u krugu su mobilni elektroni. Smjer električnog polja unutar kruga je po definiciji pravac kojim se kreću pozitivni naboji. Prema tome, ovi elektroni se kreću u suprotnom smjeru električnog polja. Ali dok su elektroni nosači naboja u metalnim žicama, nosači naboja u drugim kolima mogu biti pozitivni, negativni ili oboje. U stvari, nosioci naboja u poluprovodnicima, uličnim lampama i fluorescentnim sijalicama su istovremeno i pozitivni i negativni naboji koji putuju u suprotnim pravcima.

Ben Frenklin, koji je sproveo obimne naučne studije kako u statičkoj tako i strujnoj elektroenergetici, predložio je pozitivne naboje kao nosioce naboja u kolu. Tako je uspostavljena rana konvencija o pravcu električne struje koja je u pravcu kretanja pozitivnih naboja.

Konvencija je zaglavila i danas se koristi. Smjer električne struje je po konvenciji smjer po kome se kreće pozitivni naboj. Dakle, struja u spoljnom krugu je usmjerena dalje od pozitivnog priključka i prema negativnom priključku baterije. Elektroni bi zapravo prolazili kroz žice u suprotnom smeru. Znajući da su stvarni nosači naboja u žicama negativno naelektrisani elektroni, ova konvencija može izgledati malo čudna i zastarjela. Uprkos tome, to je konvencija koja se koristi širom svijeta i na koju se student fizike može lako naviknuti.