Kad je sve došlo do fundamentalnih otkrića u fizici i koja su to?

250. pne Arhimedovo načelo: Archimedes 1514 Heliocentrizam: Nikola Kopernik 1589. Galileoova klesarski toranj u Pisi eksperiment: Galileo Galilei 1613 Inercija: Galileo Galilei 1621 Snellov zakon:

Read More

Share