Tag Archives: pseudoznanost

Šta je to pseudonauka?

Pseudonauka

Pseudonauka je tvrdnja, verovanje ili postupanje koje se predstavlja kao naučno ali koja ne drži do valjanog naučnog metoda, koje nije podržano dokazima niti verodostojno, ne može biti pouzdano testirano, ili nema naučni status iz nekog drugog razloga. Pseudonauku često karakteriše upotreba nejasnih, kontradiktornih, preuveličanih ili nedokazivih tvrdnji, preterano oslanjanje na potvrdu umesto na ozbiljne pokušaje opovrgavanja, nedostatak otvorenosti ka proceni drugih stručnjaka kao i generalni nedostatak sistematičnih procesa za racionalni razvoj teorija.

Oblast, praksa ili skup saznanja se može nazvati pseudonakom kada je predstavljeno kao da je saglasno sa normama naučnog istraživanja, ali u praksi ne uspeva da ispuni te norme.

Termin pseudonauka uveden je najverovatnije 1843 kao kombinacija grčke reči pseudo (lažni) i nauka (znanje). Naziv ima negativnu konotaciju i zbog toga ga oni na koje se to odnosi odbacuju

Simptomi patološke nauke

Langmjur je godine 1953. uveo pojam patološke nauke da bi se obračunao sa istraživanjima koja se sprovode po naučnoj metodi ali koja su iskrivljena ličnim predrasudama. Najpoznatiji primeri su N-zraci, polivoda, hladna fuzija, homeopatija, memorija vode…

Prema Langmiru patološku nauku je najlakše prepoznati po sledećim simptomima:

 • Najveći efekat koji je opažen proizveden je agensom čiji se intenzitet jedva može detektovati, a veličina efekta je u osnovi nezavisna od intenziteta uzroka.
 • Efekat je veličine koja je uvek na granici detekcije ili je neophodan ogroman broj merenja zbog vrlo malog statističkog značaja rezultata.
 • Sugerišu se teorije van paradigme polja.
 • Od kritike se brani obašnjenjima smišljenim u datom momentu.
 • Odnos pobornika i kritičara prvo raste a onda postepeno pada do zaborava.

Dodatak simptomima patološke nauke

Patološka nauka ne popušta ni do današnjih dana pa je N. Turo, profesor hemije na Kolumbija univerzitetu dodao nove deskriptore koje Langmir nije pomenuo.

 • Značajan rezultat je specifičan za specijalni sistem.
 • U otkriće su umešane specijalne tehnike ili aparati.
 • Otkriće zahteva fantastično odstupanje od paradigme koja potpuno određuje rezultate u svim uporedljivim sistemima, uključujući i one koje su autori ranije dobili.

Nicholas J. Turro, profesor hemije, Columbia University

Problem demarkacije

Tvrdnja ili sistem tvrdnji, da bi se mogao smatrati naučnim, mora biti u stanju da protivureči mogućim ili zamišljenim posmatranjima.

Karl Poper, 1962 Nauka, pseudonauka i, falsifikacija

Nauka i pseudonauka imaju sasvim suprotan pristup

 
Algoritam za postavljanje teorije naučnim metodom

Pseudonauka:

 • ravnodušna je prema činjenicama.
 • „istraživanje“ je neizbežno traljavo.
 • počinje hipotezom – obično emocionalno privlačnom i spektakularno neverovatnom – i onda traži samo dokaze koji joj idu u prilog.
 • ignoriše dokaze koji joj protivureče.
 • ravnodušna je prema kriterijumima valjanog dokaza.
 • oslanja se na subjektivno potvrđivanje.
 • više zavisi od proizvoljnih socijalnih konvencija nego od nepromenljivih pravila prirode.
 • uvek se može svesti na apsurd ako se sprovodi dosledno do kraja.
 • uvek izbegava da se podvrgne značajnom testu.
 • često protivureči samoj sebi čak unutar sopstvenih okvira.
 • namerno pravi misterije i kada ih nema, ispuštanjem kritičnih podataka i važnih detalja.
 • ne napreduje.
 • pokušava da bude ubedljiva retorikom, propagandom i izvrtanjem umesto valjanim dokazima (kojih zapravo ni nema).
 • vodi raspravu iz neznanja, dakle, iz elementarne zablude.
 • vodi raspravu iz navodnih izuzetaka, grešaka, anomalija, čudnih događaja i sumnjivih tvrdnji – umesto iz dobro poznatih pravilnosti prirode.
 • oslanja se na lažne autoritete, emocije, osećanja ili nepoverenje u proverene činjenice.
 • iznosi neobične tvrdnje i fantastične teorije koje protivureče svemu što je poznato o prirodi.
 • izmišlja sopstveni rečnik u kojem mnogi pojmovi nisu jasno definisani a neki nisu definisani uopšte.
 • oslanja se na naučnu metodologiju istovremeno ospravajući njenu ispravnost.

Razlike između nauke i pseudonauke

Nauka Pseudonauka
Rezultati se objavljuju prvenstveno u naučnim časopisima koji se recenziraju od strane drugih eksperata i koji održavaju striktne standarde poštenja i tačnosti. Literatura je namenjena širokoj javnosti. Nema recenzije, nema provere, nema nikakvih zahteva u pogledu tačnosti i preciznosti.
Zahtevaju se reproduktivni rezultati; eksperimenti moraju biti detaljno opisani tako da mogu biti ponovljeni ili popravljeni. Rezultati ne mogu biti reprodukovani ili provereni. Ispitivanja, ako ih uopšte ima, su uvek maglovito opisana te je nemoguće utvrditi šta je urađeno ili kako je to urađeno.
Greške se traže i detaljno ispituju jer pogrešne teorije često mogu da daju ispravno predviđanje slučajno. Međutim, ispravna teorija ne pravi pogrešna predviđanja. Greške se ignorišu, opravdavaju, kriju, laže se o njima, odbacuju, objašnjavaju, racionalizuju, zaboravljaju, ukratko, izbegavaju se po svaku cenu.
Tokom vremena, sve se više saznaje o ispitivanom fizičkom procesu. Fizički proces se nikada ne ispituje niti traži. Tokom vremena nema progresa i ništa konkretno ne može da se nauči.
Uverava privođenjem dokaza, argumentima zasnovanim na logičkom ili matematičkom razmatranju, najbolje što dostupni podaci dopuštaju. Kada novi dokaz protivureči starim zamislima, one se napuštaju. Ubeđuje oslanjanjem na veru i verovanje. Pseudonauka ima vrlo jak kvazi-religiozni karakter: pokušava da preobrati a ne da uveri. Treba joj verovati uprkos činjenicama a ne zahvaljujući njima. Prvobitna zamisao se nikada ne napušta, bez obzira na činjenice.
Ne podržava i ne prodaje neproverene postupke i proizvode. Najčešće glavni izvor prihoda je prodaja problematičnih proizvoda (knjige, kursevi, dijete, vitamini) i/ili pseudonaučne usluge (horoskopi, čitanje karaktera, spiritualne poruke, proricanje sudbine).

Znakovi prepoznavanja pseudonauke

Robert Park, profesor fizike Univerziteta u Merilendu, je dao neke karakteristične osobine za prepoznavanje pseudonauke:

 • Otkriće se saopštava direktno javnosti.
 • Pronalazač tvrdi da naučna hijerarhija pokušava da spreči njegovo otkriće.
 • Naučni efekt je uvek na samom pragu detekcije.
 • Dokazi za pronalazak su anegdotski.
 • Pronalazač opravdava verovanje zato što je ovo preživelo stoleća.
 • Pronalazač radi u izolaciji.
 • Pronalazač mora da predloži novi zakon prirode da objasni otkriće.

Izvor: Wikipedia

 

Šta je to pseudoznanost?

Pseudoznanost

 
 

Pseudoznanost, djelatnost koja se pokušava predstaviti kao znanost oponašajući njene postupke, ali ne dostiže standarde kakvi se prakticiraju u legitimnim poljima koje pokušava oponašati. Pseudoznanost ne cijeni debate i kritike i rijetko pokazuje intelektualnu čvrstoću i istinski progres. Pseudoznanstvene teorije obično se ne slažu sa dobro zasnovanim prihvaćenim znanjem i njeni vlastiti nalazi rijetko, ako ikada, izdržavaju kritičko preispitivanje od strane kompetentnih kritičara.

Najčešće se radi o slabom poznavanju prave prirode pojava (“razlog iz neznanja”) i o popunjavanju praznina za koje suvremena znanost još nije uspjela naći valjane odgovore (“Bog je u pukotinama”) što sve najbolje sažima parafraza “pseudoznanost je djelatnost koja “nije čak ni pogrešna””.

Pseudoznanost je metoda za opravdavanje, obranu i očuvanje grešaka. Znanost i pseudoznanost imaju sasvim suprotan pristup u promatranju prirode. Pseudoznanost se ponekad zove i patološka znanost, mada bi se, kada bi trebalo, među njima mogla povući jasna granica.

Termin pseudoznanost uveden je najvjerojatnije 1843. kao kombinacija grčke riječi pseudo (lažni) i riječi znanost. Naziv ima negativnu konotaciju i zbog toga ga oni na koje se to odnosi odbacuju.

Simptomi patološke znanosti

Godine 1953. uveden pojam patološke znanosti da bi se obračunao sa istraživanjima koja se provode po znanstvenoj metodi, ali koja su iskrivljena osobnim predrasudama.

Patološku znanost najlakše je prepoznati po sljedećim simptomima:

 • Najveći efekt koji je opažen proizveden je agensom čiji se intenzitet jedva može detektirati, a veličina efekta je u osnovi neovisna od intenziteta uzroka.
 • Efekt je veličine koja je uvijek na granici detekcije ili je neophodan ogroman broj mjerenja zbog vrlo malog statističkog značaja rezultata.
 • Sugeriraju se teorije van paradigme polja.
 • Od kritike se brani obašnjenjima smišljenim u datom trenutku.
 • Odnos pobornika i kritičara prvo raste, a onda postepeno pada do zaborava.

Razlike u znanstvenom i pseudoznanstvenom pristupu

Pseudoznanost:

 • ravnodušna je prema činjenicama
 • “istraživanje” je neizbježno traljavo
 • počinje hipotezom – obično emocionalno privlačnom i spektakularno nevjerojatnom – i onda traži samo dokaze koji joj idu u prilog
 • ignorira dokaze koji joj proturiječe
 • ravnodušna je prema kriterijima valjanog dokaza
 • oslanja se na subjektivno potvrđivanje
 • više ovisi o proizvoljnim socijalnim konvencijama nego o nepromenljivim pravilima prirode
 • uvijek se može svesti na apsurd ako se provodi dosljedno do kraja
 • uvijek izbjegava podvrgnuće dosljednom preispitivanju
 • često proturiječi samoj sebi, čak i unutar vlastitih okvira
 • namjerno stvara zagonetke i kada ih nema, ispuštanjem kritičnih podataka i važnih detalja
 • ne napreduje
 • pokušava biti uvjerljiva retorikom, propagandom i izvrtanjem umjesto valjanim dokazima (kojih zapravo ni nema)
 • vodi raspravu iz neznanja, dakle, iz elementarne zablude
 • vodi raspravu iz navodnih izuzetaka, grješaka, anomalija, čudnih događaja i sumnjivih tvrdnji – umjesto iz dobro poznatih zakona prirode
 • oslanja se na lažne autoritete, emocije, osjećaje ili nepovjerenje u provjerene činjenice
 • iznosi neobične tvrdnje i fantastične teorije koje proturiječe svemu što je poznato o prirodi.
 • izmišlja vlastiti rječnik u kojem mnogi pojmovi nisu jasno definirani, a neki nisu definirani uopće
 • oslanja se na znanstvenu metodologiju istovremeno osporavajući njenu ispravnost

Razlike znanosti i pseudoznanosti

 • ZNANOST: Rezultati se objavljuju prvenstveno u znanstvenim časopisima koji se recenziraju od strane drugih eksperata i koji održavaju striktne standarde poštenja i točnosti.
 • PSEUDOZNANOST: Literatura je namijenjena širokim masama. Nema recenzije, nema provjere, nema nikakvih zahtjeva u pogledu točnosti i preciznosti.
 • ZNANOST: Zahtjevaju se plodonosni rezultati; pokusi moraju biti detaljno opisani tako da mogu biti ponovljeni ili popravljeni.
 • PSEUDOZNANOST: Ispitivanja, ako ih uopće ima, su uvijek maglovito opisana te je nemoguće utvrditi što je urađeno ili kako je to urađeno.
 • ZNANOST: Grješke se traže i detaljno ispituju jer pogrješne teorije često mogu dati ispravno predviđanje slučajno. Međutim, ispravna teorija ne pravi pogrješna predviđanja.
 • PSEUDOZNANOST: Greške se ignoriraju, opravdavaju, kriju, laže se o njima, odbacuju, objašnjavaju, racionaliziraju, zaboravljaju, ukratko izbjegavaju se po svaku cijenu. Tijekom vremena, sve se više saznaje o ispitivanom fizičkom procesu. Fizički proces se nikada ne ispituje niti traži. Tijekom vremena nema napretka i ništa konkretno ne može biti naučeno.
 • ZNANOST: Uvjerava privođenjem dokaza, argumentima zasnovanim na logičnom ili matematičkom razmatranju, najbolje što dostupni podaci dopuštaju. Kada novi dokaz proturiječi starim zamislima, one se napuštaju.
 • PSEUDOZNANOST: Uvjerava oslanjanjem na vjeru i vjerovanje. Pseudoznanost ima vrlo jak kvazi-religiozni karakter: pokušava preobratiti, a ne uvjeriti. Treba joj vjerovati usprkos činjenicama, a ne zahvaljujući njima. Prvobitna zamisao se nikada ne napušta, bez obzira na činjenice.
 • ZNANOST: Ne podržava i ne prodaje neprovjerene postupke i proizvode.
 • PSEUDOZNANOST: Najčešće glavni izvor prihoda je prodaja problematičnih proizvoda (knjige, natječaji, dijete, vitamini) i/ili pseudoznanstvene usluge (horoskopi, čitanje karaktera, duhovne poruke, proricanje sudbine).

Znakovi prepoznavanja pseudoznanosti

Date su neke karakteristične osobine za prepoznavanje pseudoznanosti:

 • Otkriće se daje na znanje direktno javnosti.
 • Pronalazač tvrdi da znanstvena hijerarhija pokušava spriječiti njegovo otkriće.
 • Znanstveni efekt je uvijek na samom pragu detekcije.
 • Dokazi za pronalazak su anegdotski.
 • Pronalazač opravdava vjerovanje zato što je ovo preživjelo stoljeća.
 • Pronalazač radi u izolaciji.
 • Pronalazač mora predložiti novi zakon prirode da objasni otkriće.

Izvor: Wikipedia

Šta je to pseudoznanost?

Pseudoznanost

 
 

Pseudoznanost, djelatnost koja se pokušava predstaviti kao znanost oponašajući njene postupke, ali ne dostiže standarde kakvi se prakticiraju u legitimnim poljima koje pokušava oponašati. Pseudoznanost ne cijeni debate i kritike i rijetko pokazuje intelektualnu čvrstoću i istinski progres. Pseudoznanstvene teorije obično se ne slažu sa dobro zasnovanim prihvaćenim znanjem i njeni vlastiti nalazi rijetko, ako ikada, izdržavaju kritičko preispitivanje od strane kompetentnih kritičara.

Najčešće se radi o slabom poznavanju prave prirode pojava (“razlog iz neznanja”) i o popunjavanju praznina za koje suvremena znanost još nije uspjela naći valjane odgovore (“Bog je u pukotinama”) što sve najbolje sažima parafraza “pseudoznanost je djelatnost koja “nije čak ni pogrešna””.

Pseudoznanost je metoda za opravdavanje, obranu i očuvanje grešaka. Znanost i pseudoznanost imaju sasvim suprotan pristup u promatranju prirode. Pseudoznanost se ponekad zove i patološka znanost, mada bi se, kada bi trebalo, među njima mogla povući jasna granica.

Termin pseudoznanost uveden je najvjerojatnije 1843. kao kombinacija grčke riječi pseudo (lažni) i riječi znanost. Naziv ima negativnu konotaciju i zbog toga ga oni na koje se to odnosi odbacuju.

Simptomi patološke znanosti

Godine 1953. uveden pojam patološke znanosti da bi se obračunao sa istraživanjima koja se provode po znanstvenoj metodi, ali koja su iskrivljena osobnim predrasudama.

Patološku znanost najlakše je prepoznati po sljedećim simptomima:

 • Najveći efekt koji je opažen proizveden je agensom čiji se intenzitet jedva može detektirati, a veličina efekta je u osnovi neovisna od intenziteta uzroka.
 • Efekt je veličine koja je uvijek na granici detekcije ili je neophodan ogroman broj mjerenja zbog vrlo malog statističkog značaja rezultata.
 • Sugeriraju se teorije van paradigme polja.
 • Od kritike se brani obašnjenjima smišljenim u datom trenutku.
 • Odnos pobornika i kritičara prvo raste, a onda postepeno pada do zaborava.

Razlike u znanstvenom i pseudoznanstvenom pristupu

Pseudoznanost:

 • ravnodušna je prema činjenicama
 • “istraživanje” je neizbježno traljavo
 • počinje hipotezom – obično emocionalno privlačnom i spektakularno nevjerojatnom – i onda traži samo dokaze koji joj idu u prilog
 • ignorira dokaze koji joj proturiječe
 • ravnodušna je prema kriterijima valjanog dokaza
 • oslanja se na subjektivno potvrđivanje
 • više ovisi o proizvoljnim socijalnim konvencijama nego o nepromenljivim pravilima prirode
 • uvijek se može svesti na apsurd ako se provodi dosljedno do kraja
 • uvijek izbjegava podvrgnuće dosljednom preispitivanju
 • često proturiječi samoj sebi, čak i unutar vlastitih okvira
 • namjerno stvara zagonetke i kada ih nema, ispuštanjem kritičnih podataka i važnih detalja
 • ne napreduje
 • pokušava biti uvjerljiva retorikom, propagandom i izvrtanjem umjesto valjanim dokazima (kojih zapravo ni nema)
 • vodi raspravu iz neznanja, dakle, iz elementarne zablude
 • vodi raspravu iz navodnih izuzetaka, grješaka, anomalija, čudnih događaja i sumnjivih tvrdnji – umjesto iz dobro poznatih zakona prirode
 • oslanja se na lažne autoritete, emocije, osjećaje ili nepovjerenje u provjerene činjenice
 • iznosi neobične tvrdnje i fantastične teorije koje proturiječe svemu što je poznato o prirodi.
 • izmišlja vlastiti rječnik u kojem mnogi pojmovi nisu jasno definirani, a neki nisu definirani uopće
 • oslanja se na znanstvenu metodologiju istovremeno osporavajući njenu ispravnost

Razlike znanosti i pseudoznanosti

 • ZNANOST: Rezultati se objavljuju prvenstveno u znanstvenim časopisima koji se recenziraju od strane drugih eksperata i koji održavaju striktne standarde poštenja i točnosti.
 • PSEUDOZNANOST: Literatura je namijenjena širokim masama. Nema recenzije, nema provjere, nema nikakvih zahtjeva u pogledu točnosti i preciznosti.
 • ZNANOST: Zahtjevaju se plodonosni rezultati; pokusi moraju biti detaljno opisani tako da mogu biti ponovljeni ili popravljeni.
 • PSEUDOZNANOST: Ispitivanja, ako ih uopće ima, su uvijek maglovito opisana te je nemoguće utvrditi što je urađeno ili kako je to urađeno.
 • ZNANOST: Grješke se traže i detaljno ispituju jer pogrješne teorije često mogu dati ispravno predviđanje slučajno. Međutim, ispravna teorija ne pravi pogrješna predviđanja.
 • PSEUDOZNANOST: Greške se ignoriraju, opravdavaju, kriju, laže se o njima, odbacuju, objašnjavaju, racionaliziraju, zaboravljaju, ukratko izbjegavaju se po svaku cijenu. Tijekom vremena, sve se više saznaje o ispitivanom fizičkom procesu. Fizički proces se nikada ne ispituje niti traži. Tijekom vremena nema napretka i ništa konkretno ne može biti naučeno.
 • ZNANOST: Uvjerava privođenjem dokaza, argumentima zasnovanim na logičnom ili matematičkom razmatranju, najbolje što dostupni podaci dopuštaju. Kada novi dokaz proturiječi starim zamislima, one se napuštaju.
 • PSEUDOZNANOST: Uvjerava oslanjanjem na vjeru i vjerovanje. Pseudoznanost ima vrlo jak kvazi-religiozni karakter: pokušava preobratiti, a ne uvjeriti. Treba joj vjerovati usprkos činjenicama, a ne zahvaljujući njima. Prvobitna zamisao se nikada ne napušta, bez obzira na činjenice.
 • ZNANOST: Ne podržava i ne prodaje neprovjerene postupke i proizvode.
 • PSEUDOZNANOST: Najčešće glavni izvor prihoda je prodaja problematičnih proizvoda (knjige, natječaji, dijete, vitamini) i/ili pseudoznanstvene usluge (horoskopi, čitanje karaktera, duhovne poruke, proricanje sudbine).

Znakovi prepoznavanja pseudoznanosti

Date su neke karakteristične osobine za prepoznavanje pseudoznanosti:

 • Otkriće se daje na znanje direktno javnosti.
 • Pronalazač tvrdi da znanstvena hijerarhija pokušava spriječiti njegovo otkriće.
 • Znanstveni efekt je uvijek na samom pragu detekcije.
 • Dokazi za pronalazak su anegdotski.
 • Pronalazač opravdava vjerovanje zato što je ovo preživjelo stoljeća.
 • Pronalazač radi u izolaciji.
 • Pronalazač mora predložiti novi zakon prirode da objasni otkriće.

Izvor: Wikipedia