Tag Archives: Pseudonauka

Ljudi sa ekstremnim anti-naučnim pogledima znaju najmanje, ali misle da najviše znaju?

Ljudi često pate od “iluzije znanja”, pišu autori nove studije koja otkriva da ljudi koji drže najekstremnije stavove o genetski modifikovanoj hrani znaju najmanje

Nedavno su istraživači upitali više od 2.000 američkih i evropskih odraslih o njihovim razmišljanjima o genetski modifikovanoj hrani.

Takođe su ih pitali koliko misle da razumiju GM hranu i niz od 15 tačno lažnih pitanja kako bi testirali koliko su zapravo znali o genetici i nauci uopšte.

Istraživači su bili zainteresovani za proučavanje perverznog ljudskog fenomena: Ljudi su obično loše sudije o tome koliko znaju.

U četiri studije provedene u tri zemlje – SAD, Francuska i Njemačka – istraživači su otkrili da ekstremni protivnici genetski modificirane hrane „pokazuju nedostatak uvida u to koliko znaju.“ Oni znaju najmanje, ali misle da najviše znaju.

„Što manje ljudi znaju“, zaključuju autori, „to su više suprotstavljeni naučnom konsenzusu“.„Komunikatori u nauci su uložili zajedničke napore da edukuju javnost kako bi uskladili svoje stavove sa stručnjacima“, pišu u časopisu “Nature Human Behaviour”.

Ali ljudi sa naduvanim osjećajem onoga što zapravo znaju – a kojima je najpotrebnije obrazovanje – su i oni koji su najmanje vjerovatno otvoreni za nove informacije.

“Ovo sugerira da je preduvjet za promjenu gledišta ljudi kroz obrazovanje možda da ih natjera da najprije cijene praznine u svom znanju”, pišu autori.

Problem je sličan Dunning-Krugerovom efektu: što je osoba manje kompetentna u nečemu, pametnija misli da jest.

“Ne samo da ovi ljudi donose pogrešne zaključke i donose nesretne izbore”, napisali su David Dunning i Justin Kruger u svom radu iz 1999. godine, opisujući fenomen, “ali njihova nesposobnost im oduzima metakognitivnu sposobnost da to shvate.”

Ili, kako je engleski glumac i komičar John Cleese jednom rekao: “Ako ste veoma, jako glupi, kako možete da shvatite da ste veoma, vrlo glupi?” Morate biti relativno inteligentni da biste shvatili koliko ste glupi. ”Šta stoji iza samouvjerenosti nesposobnog? To nije bolest, sindrom ili mentalna bolest.

Ekstremni pogledi često dolaze zajedno sa nepoštovanjem složenosti teme – „ne shvatajući koliko ima da se zna“, kaže Philip Fernbach, vodeći autor nove studije i profesor marketinga na Univerzitetu Colorado Boulder. “Ljudi koji ne znaju mnogo misle da znaju mnogo, a to je osnova za njihove ekstremne poglede.”

Nalazi njegovog tima održani su preko nivoa obrazovanja i za ljudima sa obe strane političkog prolaza.

Genetski modifikovana hrana je nepristrasno pitanje, rekao je Fernbach. „Ljudi na desnoj i lijevoj strani obe vrste GMO-a mržnje“, iako većina naučnika smatra da su oni bezbjedni za ljudsku potrošnju kao i oni konvencionalno uzgojeni.

“Genetski inženjering je jedna od najvažnijih tehnologija koja zaista mijenja svijet na dramatičan način i ima potencijal da ima ogromne koristi za ljudska bića”, rekao je Fernbach. “A ipak postoji vrlo jaka opozicija.”

U jednoj od svojih studija, 91% od 1.000 američkih odraslih ispitanika je izjavilo da se protivi GM hrani.

Što je opozicija bila ekstremnija, otkrili su Fernbach i njegovi koautori, manje je ljudi znalo za nauku i genetiku, ali se njihovo “samoocjenjivo” znanje – koliko su mislili da znaju – povećalo.

“Ako je neko dobro kalibriran, te dvije stvari bi trebale biti prilično korelirane: ako znam koliko znam, onda ako znam malo, moram reći da znam malo, i ako znam mnogo, trebam reći da znam – rekao je Fernbah. “Stoga treba postojati visoka korelacija između samoprocjenjivog i objektivnog znanja.

„I zaista, to je zapravo istina za ljude koji su umjereni, ili za ljude koji imaju stav koji je konzistentan sa naučnim konsenzusom“, rekao je on.Međutim, kako ljudi postaju ekstremniji, taj odnos degradira i preokreće tako da ljudi koji misle da znaju više zapravo znaju manje.

“Ekstremisti imaju ovu karakteristiku da su mnogo gori od drugih ljudi kada procjenjuju koliko znaju”, rekao je Fernbach.

Autori, koji su uključili saradnike sa Univerziteta u Torontu, istraživali su i druga pitanja kao što su genska terapija za ispravljanje genetskih poremećaja i poricanje klimatskih promjena koje je prouzrokovao čovjek. Oni su pronašli iste efekte za gensku terapiju, ali ne i za poricanje klimatskih promjena. Fernbach pretpostavlja da su klimatske promene postale toliko politički polarizovane da ljudi pristaju na sve što njihova ideološka grupa kaže, bez obzira na to koliko misle da znaju.

Ljudi često pate od “iluzije znanja”, pišu autori, “misleći da sve od zajedničkih objekata domaćinstva shvataju do složene socijalne politike bolje nego što to čine.”

“Dakle, očigledna stvar koju bismo trebali pokušati učiniti je obrazovati ljude”, rekao je Fernbach. “Ali to generalno nije bilo jako efikasno.”

Ponekad se to povlači, a ljudi se udvostručuju u odnosu na „kontra-naučne stavove o konsenzusu“, rekao je Fernbah. “Pogotovo kada se ljudi osjećaju ugroženo ili se tretiraju kao da su glupi.”

On i njegove kolege planiraju da sagledaju kako se njihovi nalazi igraju u drugim pitanjima, kao što su vakcinacije i homeopatija, “da bi se vidjelo koliko je ovaj efekat lošeg odstupanja prisutan”.

Izvor: https://nationalpost.com/news/canada/people-with-extreme-anti-science-views-know-the-least-but-think-they-know-the-most-study

Šta je to pseudonauka?

Pseudonauka

Pseudonauka je tvrdnja, verovanje ili postupanje koje se predstavlja kao naučno ali koja ne drži do valjanog naučnog metoda, koje nije podržano dokazima niti verodostojno, ne može biti pouzdano testirano, ili nema naučni status iz nekog drugog razloga. Pseudonauku često karakteriše upotreba nejasnih, kontradiktornih, preuveličanih ili nedokazivih tvrdnji, preterano oslanjanje na potvrdu umesto na ozbiljne pokušaje opovrgavanja, nedostatak otvorenosti ka proceni drugih stručnjaka kao i generalni nedostatak sistematičnih procesa za racionalni razvoj teorija.

Oblast, praksa ili skup saznanja se može nazvati pseudonakom kada je predstavljeno kao da je saglasno sa normama naučnog istraživanja, ali u praksi ne uspeva da ispuni te norme.

Termin pseudonauka uveden je najverovatnije 1843 kao kombinacija grčke reči pseudo (lažni) i nauka (znanje). Naziv ima negativnu konotaciju i zbog toga ga oni na koje se to odnosi odbacuju

Simptomi patološke nauke

Langmjur je godine 1953. uveo pojam patološke nauke da bi se obračunao sa istraživanjima koja se sprovode po naučnoj metodi ali koja su iskrivljena ličnim predrasudama. Najpoznatiji primeri su N-zraci, polivoda, hladna fuzija, homeopatija, memorija vode…

Prema Langmiru patološku nauku je najlakše prepoznati po sledećim simptomima:

 • Najveći efekat koji je opažen proizveden je agensom čiji se intenzitet jedva može detektovati, a veličina efekta je u osnovi nezavisna od intenziteta uzroka.
 • Efekat je veličine koja je uvek na granici detekcije ili je neophodan ogroman broj merenja zbog vrlo malog statističkog značaja rezultata.
 • Sugerišu se teorije van paradigme polja.
 • Od kritike se brani obašnjenjima smišljenim u datom momentu.
 • Odnos pobornika i kritičara prvo raste a onda postepeno pada do zaborava.

Dodatak simptomima patološke nauke

Patološka nauka ne popušta ni do današnjih dana pa je N. Turo, profesor hemije na Kolumbija univerzitetu dodao nove deskriptore koje Langmir nije pomenuo.

 • Značajan rezultat je specifičan za specijalni sistem.
 • U otkriće su umešane specijalne tehnike ili aparati.
 • Otkriće zahteva fantastično odstupanje od paradigme koja potpuno određuje rezultate u svim uporedljivim sistemima, uključujući i one koje su autori ranije dobili.

Nicholas J. Turro, profesor hemije, Columbia University

Problem demarkacije

Tvrdnja ili sistem tvrdnji, da bi se mogao smatrati naučnim, mora biti u stanju da protivureči mogućim ili zamišljenim posmatranjima.

Karl Poper, 1962 Nauka, pseudonauka i, falsifikacija

Nauka i pseudonauka imaju sasvim suprotan pristup

 
Algoritam za postavljanje teorije naučnim metodom

Pseudonauka:

 • ravnodušna je prema činjenicama.
 • „istraživanje“ je neizbežno traljavo.
 • počinje hipotezom – obično emocionalno privlačnom i spektakularno neverovatnom – i onda traži samo dokaze koji joj idu u prilog.
 • ignoriše dokaze koji joj protivureče.
 • ravnodušna je prema kriterijumima valjanog dokaza.
 • oslanja se na subjektivno potvrđivanje.
 • više zavisi od proizvoljnih socijalnih konvencija nego od nepromenljivih pravila prirode.
 • uvek se može svesti na apsurd ako se sprovodi dosledno do kraja.
 • uvek izbegava da se podvrgne značajnom testu.
 • često protivureči samoj sebi čak unutar sopstvenih okvira.
 • namerno pravi misterije i kada ih nema, ispuštanjem kritičnih podataka i važnih detalja.
 • ne napreduje.
 • pokušava da bude ubedljiva retorikom, propagandom i izvrtanjem umesto valjanim dokazima (kojih zapravo ni nema).
 • vodi raspravu iz neznanja, dakle, iz elementarne zablude.
 • vodi raspravu iz navodnih izuzetaka, grešaka, anomalija, čudnih događaja i sumnjivih tvrdnji – umesto iz dobro poznatih pravilnosti prirode.
 • oslanja se na lažne autoritete, emocije, osećanja ili nepoverenje u proverene činjenice.
 • iznosi neobične tvrdnje i fantastične teorije koje protivureče svemu što je poznato o prirodi.
 • izmišlja sopstveni rečnik u kojem mnogi pojmovi nisu jasno definisani a neki nisu definisani uopšte.
 • oslanja se na naučnu metodologiju istovremeno ospravajući njenu ispravnost.

Razlike između nauke i pseudonauke

Nauka Pseudonauka
Rezultati se objavljuju prvenstveno u naučnim časopisima koji se recenziraju od strane drugih eksperata i koji održavaju striktne standarde poštenja i tačnosti. Literatura je namenjena širokoj javnosti. Nema recenzije, nema provere, nema nikakvih zahteva u pogledu tačnosti i preciznosti.
Zahtevaju se reproduktivni rezultati; eksperimenti moraju biti detaljno opisani tako da mogu biti ponovljeni ili popravljeni. Rezultati ne mogu biti reprodukovani ili provereni. Ispitivanja, ako ih uopšte ima, su uvek maglovito opisana te je nemoguće utvrditi šta je urađeno ili kako je to urađeno.
Greške se traže i detaljno ispituju jer pogrešne teorije često mogu da daju ispravno predviđanje slučajno. Međutim, ispravna teorija ne pravi pogrešna predviđanja. Greške se ignorišu, opravdavaju, kriju, laže se o njima, odbacuju, objašnjavaju, racionalizuju, zaboravljaju, ukratko, izbegavaju se po svaku cenu.
Tokom vremena, sve se više saznaje o ispitivanom fizičkom procesu. Fizički proces se nikada ne ispituje niti traži. Tokom vremena nema progresa i ništa konkretno ne može da se nauči.
Uverava privođenjem dokaza, argumentima zasnovanim na logičkom ili matematičkom razmatranju, najbolje što dostupni podaci dopuštaju. Kada novi dokaz protivureči starim zamislima, one se napuštaju. Ubeđuje oslanjanjem na veru i verovanje. Pseudonauka ima vrlo jak kvazi-religiozni karakter: pokušava da preobrati a ne da uveri. Treba joj verovati uprkos činjenicama a ne zahvaljujući njima. Prvobitna zamisao se nikada ne napušta, bez obzira na činjenice.
Ne podržava i ne prodaje neproverene postupke i proizvode. Najčešće glavni izvor prihoda je prodaja problematičnih proizvoda (knjige, kursevi, dijete, vitamini) i/ili pseudonaučne usluge (horoskopi, čitanje karaktera, spiritualne poruke, proricanje sudbine).

Znakovi prepoznavanja pseudonauke

Robert Park, profesor fizike Univerziteta u Merilendu, je dao neke karakteristične osobine za prepoznavanje pseudonauke:

 • Otkriće se saopštava direktno javnosti.
 • Pronalazač tvrdi da naučna hijerarhija pokušava da spreči njegovo otkriće.
 • Naučni efekt je uvek na samom pragu detekcije.
 • Dokazi za pronalazak su anegdotski.
 • Pronalazač opravdava verovanje zato što je ovo preživelo stoleća.
 • Pronalazač radi u izolaciji.
 • Pronalazač mora da predloži novi zakon prirode da objasni otkriće.

Izvor: Wikipedia