Da li je prostor-vrijeme fundamentalno i kakve veze ima sa temperaturom? – fizičar Brian Greene

“Opšte razumijevanje u naučnoj zajednici je da su prostor i vrijeme fundamentalni (Kad kažemo da je nešto fundamentalno u fizici, onda mislimo da je ono…

View More Da li je prostor-vrijeme fundamentalno i kakve veze ima sa temperaturom? – fizičar Brian Greene

Ako je gravitacija uzrokovana zakrivljenjem prostorvremena, kako se gravitoni u to uklapaju?

Opća relativnost sama ne pretpostavlja postojanje prenosnika sile. Problem je u tome što još ne znamo kako inkorporirati gravitaciju u teoriju koja je kompatibilna s…

View More Ako je gravitacija uzrokovana zakrivljenjem prostorvremena, kako se gravitoni u to uklapaju?

Novo istraživanje sugerira da je vrijeme stvarno postojalo prije Velikog praska

Dakle, je li fizika slomljena ili ne? Prema izravnom tumačenju opće relativnosti, Veliki prasak nije bio početak “svega”. Uzimanjem Einsteinovih poznatih jednadžbi i stvaranjem što…

View More Novo istraživanje sugerira da je vrijeme stvarno postojalo prije Velikog praska