Sociofizika: Naučnici su otkrili kako biramo prijatelje. Mogli bi da se iznenadite.

ISTRAŽIVANJE grupe naučnika s tri univerziteta, Stanforda, Dukea i Wisconsina, provedeno na 5500 američkih adolescenata pokazalo je da su prijatelji koje odaberemo genetski sličniji od

Read More

Share