Tag Archives: pametni grad

Znate li šta su to pametni gradovi?

U današnjem modernom vremenu često se susrećemo sa pojmovima pametni telefoni, pametni tableti i slično, ali da li ste se do sad susretali sa pojmom “pametni grad”? Da dobro ste čuli, i gradovi mogu biti pametni.Da li znate šta je pametni grad? Nije strašno ako ne znate jer je istraživanje pokazalo kako samo 18% Britanaca zna nešto o ovom pojmu iako imaju London koji se smatra za primjer pametnoga grada.

Pametan grad koristi digitalne i komunikacijske tehnologije da zadovolji sve potrebe svojih građana te unaprijedi učinkovitost gradskih usluga. Također, pametan grad smanjuje troškove i potrošnju energije, što ima za posljedicu čišći okoliš i podizanje životnog standarda stanovnika. Ovakvi gradovi imaju za cilj pokrenuti proces održivog razvoja koji se provodi uvažavajući stvarne potrebe ključnih sudionika – moguć samo uz aktivnu saradnju s građanima. Konkretno, pametan grad integrira sve funkcije javnih usluga i ubrzava međusobnu komunikaciju.

Ovi pametni gradovi koriste konstatacije modernih naučnih dostignuća u brojim područjima, od urbanizma, ekonomskih nauka, energetike, logistike, pedagogije itd.