Tag Archives: nauka

Čemu uopšte nauka?

Izbjegavam pisati duže testove jer pretpostavljam da ljudi nemaju vremena čitati ono šta je duže. Međutim, vidim po internetu da su mnoge osobe postale senzacije jer pišu nadugo i naširoko svoje neke ‘mudrosti’. Nažalost, mnoge od tih osoba ne pozivaju ljude da se bave naukom, nego više ih zabavljaju onima šta je u domenu metafizike i špekulacija i šta god narodne mase čini da se osjećaju dobro.

Imam i prijatelja koji misle da nauka nije bitna, da neko ko se bavi samo umjetnošću da nije promašio život. Međutim, ne dijelim to mišljenje. Ko nauku izbjegava izbjegava da se na pravi način suoči sa životnim problemima.Svi mi imamo nekog koga nemamo, a koga bi sigurno nauka mogla spasiti, da smo se svi kolektivno potrudili da izkemijamo rješenje za probleme koji su doveli do nestanka tih osoba.

Nauka nije nešto šta se radi zato šta nam je dosadno. Nauka je prvenstveno naš ljudski način da se uhvatimo u koštac sa problemima koji nam vise za vratom.

Nisu se stari narodi bavili astronomijom samo iz znatiželje nego i iz potrebe za navigacijom na moru. Nisu x zrake izmišljene zato što je neko htjeo da se igra, nego i iz potrebe za snimanjima za šta se danas koriste.

Nije motivacija za nauku samo znatiželja nego i potreba.
Nauka ne može rješiti sve naše probleme, ali je krajnje iracionalno ju ne iskoristiti za one probleme koje makar u principu može da rješi.

Opšti društveni animozitet prema nauci ima razne uzroke, uzroke u tribalizmu, a i u nasljeđu iz prednaučne ere. Ljudi su stotinama i hiljadama godina živjeli u nenaučnom okruženju gdje su bajke bile jedino objašnjenje svijeta.

I danas su naučna objašnjenja prirodnih pojava često hladna, ali i istinita, jer su većina eksperimentalno potvrđena stotinama i hiljadama puta. Svaku pravu naučnu tvrdnju u principu može bili ko bilo gdje da provjeri. U vezi nauke nema zabune, ali ljudi po inerciji preferiraju mitska u odnosu na naučna objašnjenja prirodnih pojava.Umjesto da izkemijaju rješenje za probleme većina ljudi čekaju da im se problemi sami rješe. Istina, nekad se ti problemi zaista nekako i rješe, ali često i ti problemi rješe njihove vlasnike. Nauka dakle nije stvar izbora nego potreba, a potrebe su razne. Znatiželja jest jedan od motiva za nauku, ali ima i drugih poput svakodnevnih problema sa kojima se pojedinačno i kolektivno susrećemo. Izbor je jasan ili ćemo probleme ignorirati i prepustiti ih nekom drugom ili ćemo krenuti putem heroja i naučno rješiti probleme.

Npr. u BiH svaki dan na cestama gine po jedna osoba. Zašto ljudi ne sjednu i naučno rješe taj problem? Jesu nam ceste i auti loši, ali specijalni problemi zahtjevaju specijalna rješenja.Treba nam više fokusa na rješavanje svakodnevnih stvarnih probleme kako u društvu tako i u učionicama gdje se uče nauke. Apstrakcija kao naučnost je fina, ali od nje nema puno koristi. Ne bavimo se naukom samo iz filozofskih razloga što nas zanima istina, nego i iz praktičnih razloga što hoćemo, želimo i moramo rješiti probleme od kojih neki mnogima oduzimaju živote.

Šta je naučna metoda i koji su njeni koraci?

Naučna metoda je proces eksperimentisanja koji se koristi za istraživanje posmatranja i odgovaranje na pitanja. Da li to znači da svi naučnici prate upravo taj proces? Neke oblasti nauke mogu se lakše testirati od drugih. Na primjer, naučnici koji proučavaju kako se zvijezde mijenjaju kada stare ili kako su dinosaurusi rasipali hranu ne mogu brzo ponoviti život zvijezda za milion godina ili pokrenuti medicinske ispite na hranjenju dinosaurusa kako bi testirali svoje hipoteze. Kada direktno eksperimentisanje nije moguće, naučnici izmjenjuju naučni metod. Zapravo, vjerovatno postoji toliko verzija naučnog metoda koliko i naučnika! Ali čak i kada je izmijenjen, cilj ostaje isti: otkrivanje uzročnih i efektnih odnosa postavljajući pitanja, pažljivo prikupljanje i ispitivanje dokaza, i vidjeti da li se sve raspoložive informacije mogu kombinirati u logičan odgovor.

Iako pokazujemo naučni metod kao niz koraka, imajte na umu da nove informacije ili razmišljanje mogu dovesti do toga da naučnik podržava i ponovi korake u bilo kojoj fazi tokom procesa. Proces poput naučnog metoda koji podrazumijeva takvu podršku i ponavljanje se zove ierativni proces.

Bez obzira da li radite projekat naučnog sajma, naučnu aktivnost u učionici, nezavisno istraživanje ili bilo koji drugi praktični naučni ispit koji će koristiti korake naučne metode, pomaže vam da fokusirate svoje naučno pitanje i da radite kroz vaša zapažanja i podatke kako biste odgovorili na pitanje što je bolje moguće.

Koraci naučnog metoda

Postavite pitanje: Naučni metod počinje kada postavite pitanje o nečemu što primetite: kako, šta, kada, ko, ko, zašto ili gde?
Za projekat naučnog sajma neki nastavnici zahtevaju da pitanje bude nešto što možete da izmerite, po mogućnosti sa brojem.

  • Pozadinsko istraživanje:

Umjesto da počnete od nule u sastavljanju plana za odgovaranje na vaše pitanje, želite da budete naučnik koji koristi biblioteku i Internet istraživanja kako bi si pomogli da nađete najbolji način za rad i osigurate da ne ponavljate greške iz prošlosti.

  • Postavite hipotezu:

Hipoteza je smislena pretpostavka o tome kako stvari rade. To je pokušaj da odgovorite na vaše pitanje uz objašnjenje koje se može testirati. Dobra hipoteza vam omogućava da onda napravite predviđanje:
“Ako _____ [uradim ovo] _____, onda _____ [ovo] _____ će se desiti.”
Navedite i vašu hipotezu i rezultirajuće predviđanje koje ćete testirati. Predviđanja moraju biti lako mjerljiva.

  • Testirajte svoju hipotezu izvođenjem eksperimenta:

Vaš eksperiment testira da li je vaše predviđanje tačno i na taj način vaša hipoteza će biti potvrđena ili opovrgnuta. Važno je da vaš eksperiment bude fer test. Pravite test tako što ćete osigurati da mijenjate samo jedan faktor istovremeno, dok drugi uslovi ostaju isti.
Takođe trebate ponoviti vaš eksperiment nekoliko puta kako biste bili sigurni da prvi rezultati nisu samo nesreća.

  • Analizirajte svoje podatke i izvedite zaključak:

Kada se eksperiment završi, sakupljate mjerenja i analizirajte ih da biste vidjeli da li podržavaju vašu hipotezu ili ne.
Naučnici često otkrivaju da njihova predviđanja nisu tačna i da njihova hipoteza nije podržana, i u takvim slučajevima će komunicirati rezultate svog eksperimenta, a zatim se vratiti i izgraditi novu hipotezu i predviđanje na osnovu informacija koje su naučili tokom njihovog eksperimenta. Ovako ponovo počinju većina procesa naučnog metoda. Čak i ako otkriju da je njihova hipoteza podržana, možda će ju željeti ponovo testirati.

  • Predstavite vaše rezultate:

Da biste završili projekat naučnog sajma, vi ćete svoje rezultate prenijeti drugima u završnom izveštaju i / ili pločici za prikazivanje. Stručni naučnici rade skoro istu stvar objavljivanjem svog završnog izveštaja u naučnom časopisu ili prezentacijom svojih rezultata na plakatu ili tokom razgovora na naučnom sastanku. Na sajmu nauke sudije su zainteresovane za vaše nalaze, bez obzira na to da li podržavaju vašu prvobitnu hipotezu.

Tokom procesa održavanja vašeg sajamskog projekta, trebalo bi da vodite bilješke o svim vašim važnim idejama i informacijama. Ove bilješke se zovu laboratorijski bilješke.

Jesu li fizika i ostale nauke/znanosti bolji sistem/sustav vjerovanja od religije?

Nauka/Znanost kao sistem/sustav vjerovanja

       Kao ljudi rađamo se u ovom svijetu bez prethodnog znanja o našem svemiru. Da bismo se borili i preživjeli moramo napraviti opažanja i izvući zaključke od njih. Bez opažanja i generalizacija ne možemo smisliti našu okolinu. Od rođenja, oblikovanje sustava vjerovanja bitno je za naš opstanak, a možda čak i na našu svijest. Iako je sve što postoji za pojedinca subjektivno iskustvo, vanjska objektivna stvarnost mora se pretpostaviti kako bi funkcionirala na razini iznad vašeg prosječnog vrtnog povrća.
       Očito postoji beskrajan skup vjerovanja u koje se može vjerovati, ali većina bi bila gotovo beskorisna kao da uopće nema sustav vjerovanja. Budući da sustavi vjerovanja rastu u složenosti, osim jednostavnih generalizacijskih shvaćanja, ti sustavi pokušavaju također objasniti i razumjeti. Sustavi vjerovanja mogu se svrstati u dva osnovna okusa: znanost i religija.
       Koje su razlike između znanosti i religije? Na prvi pogled moglo bi se navesti da je znanost sustav u kojem se uvjerenja izvode iz objektivnih metodologija i da je religija sustav vjerovanja temeljenih na vjeri. Međutim, svjesno biće koje prakticira znanost može privući svoje subjektivno iskustvo samo za oblikovanje uvjerenja. To znači da, bez obzira koliko se objektivna znanost čini, postoje općenito dvije pretpostavke koje se moraju uzeti u potpunosti na vjeru.

       1) Postoji vanjska objektivna stvarnost
       2) Postoji neka vrsta uniformnosti kroz vrijeme
             a) Svemir ima strukturu
             b) moguća su predviđanja i generalizacije.       Iako ove pretpostavke postoje u znanosti, valja napomenuti da, kao što je ranije rečeno, ne postoji način da ih se zaobiđe ako pokušavamo bez teškoća funkcionirati u ovom svemiru. Marvin Minsky (1985) ima zanimljiv pogled na taj problem. Granice ljudskog znanja stvaraju se kada su pitanja postavljena kružna. Na primjer, pitajući što je uzrokovalo svemir traži ono što uzrokuje uzrok. Ova kružnost ukazuje da pitanje nije moguće odgovoriti po svojoj prirodi.
       Osim onih pretpostavki koje su apsolutno nužne, znanost odbacuje pretpostavke vjere. Znanost je sustav vjerovanja koji ima za cilj minimizirati vjeru. Religija, s druge strane, je sustav vjerovanja koji se temelji na vjeri. Ovo je zadovoljavajuća razlika, ali osjećam da možemo učiniti razliku mnogo jasnijom.

       Jedna od najvećih značajki znanosti jest da radi kao algoritamski proces revizije vjerovanja. Ne može se reći da je znanstveno vjerovanje bilo apsolutno istinito, bez obzira koliko je uvjerljivo. Tako znanost nadoknađuje malu količinu vjere koju zahtijeva. Sva znanstvena uvjerenja zamotana su u zaštitno stanje: znanstveno vjerovanje može biti jedino ako su temeljne pretpostavke znanosti istinite, a apsolutna sigurnost ne može se dobiti zbog problema naslijeđenih od subjektivnosti. Sve znanstvene izjave imaju ugrađeni izlaz za nuždu! Uvjerenja se mogu mijenjati u svjetlu novih dokaza ili ideja.

       Religija u tom smislu je polarna suprotnost. Uvjerenja su diktirana i prihvaćena na vjeri. Revizija vjerovanja nije ohrabrena. Doista, religija ima poteškoća prilikom mijenjanja dogme kada se nađe pod pritiskom. Uzmite, na primjer, nedavne borbe kršćanstva da održi korak s vremenom koje se brzo mijenja. Promjene u kršćanskom sustavu vjerovanja morale su se provesti u odnosu na jednakost žena, homoseksualnost i druge društvene promjene u našim modernim kulturama. Sustavi vjerovanja koji se temelje na vjeri mijenjaju se bolno i polako.


       Druga moguća razlika između znanosti i religije je objašnjenje. I znanost i religija pokušavaju objasniti stvari. Religija, međutim, ima manje snage objašnjavanja od znanosti. Religije obično objašnjavaju stvari izmišljanjem nadnaravne cjeline kao uzroka, što ne objašnjava ništa jer nadnaravni entiteti zahtijevaju još složenije objašnjenje vlastitog postojanja. Znanost, s druge strane, često prekida probleme u potproblemima, što je lakše objasniti (proces poznat kao redukcija), a objašnjenja se prihvaćaju samo kada postoje dokazi koji ih podupiru i da objašnjenja mogu objasniti sami.
      Kada ljudi sugeriraju da znanost ima više objašnjavajuće moći nad religijom, moraju biti oprezni. Čini se da se znanost često čini “sastavljanje” novih entiteta i konstruira ih kako bi objasnila stvari. Ako je subjekt poput elektrona koji nije izravno vidljiv, pretpostavljen da bi se objasnila neka pojava, kako to ima višu snagu objašnjavanja nego hipoteza nadnaravnih bića kao što su mali nevidljivi demoni? Postoji nekoliko razloga zašto bi se elektron odabrao umjesto nevidljivog demona.

Jednostavnost. Ockhamova britva. Znanost traži objašnjenje s najmanje otpora. Nevidljivi demoni bi zahtijevali ogromne količine novih teorija i složenih objašnjenja koja ih podupiru. Elektroni, kao jednostavan koncept mogu se koristiti za objašnjenje širokog repertoara fenomena. Iako izravna promatranja elektrona nisu moguća, neizravna opažanja daju dovoljno dokaza da su elektroni stvarne stvari, a ne samo zamisliva ideja. Nevidljivi demoni i drugi nadnaravni entiteti nisu vidljivi po definiciji. “Entitet koji nije vidljiv niti ispunjava nikakvu objašnjavajuću funkciju ne može imati nikakvu interes za nas.” – A.J. Ayer Povijesno religija je objasnila stvari koje znanost nije mogla. Svi mi poznajemo vjerske pojmove kao što je duša koja “objašnjava” svijest i kreacionizam koji “objašnjava” početak vremena i podrijetla zemlje i života. Tipično, religija izbjegava “teške” znanosti gdje je provjeravanje teorija lakše i dokaz je očigledan u tehnologijama razvijenim od znanstvenih teorija. Nijedna crkva ne postavlja pitanja o periodičkoj tablici elemenata, niti o teorijama o tome kako jumbo mlaz ostaje u zraku. No, kada se radi o znanstvenim teorijama koje pokušavaju objasniti pojave kao što su ljudski um ili događaji iz daleke prošlosti – inherentno teške pojave za promatrati, religija i znanost probijaju glavu. Teorija evolucije prirodnom selekcijom prekrasan je primjer načina na koji se znanost može boriti protiv teleoloških objašnjenja porijekla prirodne složenosti. Može objasniti kako možemo imati raznolikost složenih oblika života koje danas vidimo u smislu postojećih znanstvenih uvjerenja. Vjerski prikazi stvaranja mogu objasniti kako je počela zemlja i život, ali to se uvijek oslanja na stvaranje nekog novog entiteta čije postojanje ostaje neobjašnjivo.

Znanstveni pogled na religiju

Kako bi pokazao eksplanatornu moć znanosti, dat ću znanstveno objašnjenje religije Moje objašnjenje fokusirat će se oko koncepta mema, ideje koju je predložio evolucijski biolog Richard Dawkins. Memi su analogni genima, ali umjesto da se temelje na nasljednim kemijskim strukturama DNA u stanicama, mem je ideja koja se širi od uma i uma. Citirati sam Dawkins: Primjeri mema su melodija, ideje, fraze za ulov, moda, načini izrade lonaca ili gradnje lukova. Baš kao što se geni propagiraju u genskom bazenu skočivši od tijela do tijela putem spermija ili jaja, tako se memi propagiraju u bazu mema skakanjem iz mozga u mozak putem procesa koji se u širem smislu može nazvati imitacija. Ako znanstvenik čuje, ili čita o dobroj ideji, prosljeđuje ju svojim kolegama i studentima. Spominje ju u svojim člancima i njegovim predavanjima. Ako se ideja hvata, može se reći da se sama širi, šireći se od mozga do mozga. Mame bi se trebale smatrati živućim strukturama, ne samo metaforički nego tehnički. Kad stavljate plodni mem u moj um, doslovno parazitirate moj mozak i pretvorite ga u vozilo za razmnožavanje mema samo na način na koji virus može parazitirati genetski mehanizam stanice domaćina. I to nije samo način razgovora – meme za, recimo, ‘vjerovanje u život nakon smrti’ zapravo se ostvaruje fizički, milijuni puta, kao struktura u živčanom sustavu ljudi širom svijeta. Različiti popularni religijski memi vrlo su rašireni u umovima ljudske populacije i iz vrlo dobrih razloga. Mami poput vjere vrlo su moćni. Vjera je pojam prihvaćanja uvjerenja bez odgovarajućeg dokaza. Vjerom memi onesposobljava kritičko razmišljanje potrebno da ga pobijedi baš kao i HIV onemogućuje imunološki sustav – tijelo je obrana protiv virusa. Mem se općenito uvodi u umove koji počinju u mladoj dobi, kada se kritički sustavi vjerovanja i dalje formiraju, a um je osobito osjetljiv na napad vjere. Njegova treća prednost je široko uspostavljena. Meme vjere imamo već tisućama godina, mnogo prije nego stignu neki natjecatelji poput znanosti. Vjera je također često psihološki utješna u usporedbi s često oštrim znanstvenim svjetonazorom.

Proračuni, predviđanja i slučajnosti


Osnovno pravilo u znanosti je da se predviđanja vjerojatno neće ostvariti osim ako postoji neki element istine iza teorije. Jedan od najčešće korištenih argumenata za obranu ne-znanstvenog pogleda na svijet jesu proročanstva i slučajnosti. Bilo je to predviđanja o Nostradamusu ili proročanstva Biblije, često se tvrdi da ove podebljane tvrdnje pokazuju da se događa nešto izvan znanstvenog objašnjenja. Duhovnici često apeliraju na naše svakodnevno iskustvo “čudnih” slučajnosti. Kažu da se slučajnosti pojavljuju prečesto i da se vjerojatno neće dogoditi slučajno. Nešto se mora dogoditi, ili da neki skriveni plan radi. Taj se problem lako briše pod pomnim pregledom. Naši mozgovi nevjerojatno su sposobni pri prepoznavanju uzoraka. Možemo prepoznati lice osobe iz bilo kojeg kuta i može utvrditi tko je ta osoba. Možemo prepoznati dvodimenzionalnu sliku te osobe, i još ih možemo prepoznati ako su stariji ili imaju lice. Možemo čitati fontove u tisućama različitih fontova i rukopisom svih vrsta. Izrađujemo analogije između misli i ideja koje imaju slične značajke koje možemo prepoznati. Na primjer, prisjećam se kako me otac uzbuđeno govori o slučajnosti s kojom je naišao. Poslovanje koje je izazvalo veliku patnju bila je zatvarana od strane vlade na njegov rođendan. To mu se činilo, pokazati karmu u akciji, i doista se čini čudnim slučajem. Međutim, učenje matematike govori drugačiju priču. Šanse za zatvaranje poslovanja istog dana kad je njegov rođendan otprilike 1 po 365, što je još uvijek u sferi opće mogućnosti. Budući da je njegov rođendan posljednji dan u rujnu i vjerojatnije je da će ljudske konvencije poslovati zatvoriti posljednji dan mjeseca, to donosi vjerojatnost da se to zbiva bliže 1 od 12 godina. Zamislite koliko se tisuća ili možda čak i milijune različitih događaja dogoditi u vašem životu svaki dan. Velika većina tih događaja će imati malo interesa i proći nezapaženo. U trenutku kada se dogodi neki događaj s nekom vrstom prepoznatljivog, ali neobičnog uzorka, vaš mozak ga privlači vašoj pozornosti kao nešto posebno. Neizbježno je da će se dva nepovezana događaja podudarati s nekom vrstom zanimljivosti “istovjetnosti” s njima. U trenutku kada se to dogodi, primamo obavijest. Kao i ovaj slučaj, isto je s proročanstvima i predviđanjima. Velika većina predviđanja nikada ne postaju istina, ali unatoč tome ona se ignoriraju. U rijetkim prilikama da se primijeni psihička predviđanja, oni se slave kao pozitivne instance i potvrda psihičkih sposobnosti. Ne-znanstveni modeli vjerovanja nisu odgovorni za njihove propuste, već samo njihovi uspjesi. Često se ne-znanstveni modeli vjerovanja moraju braniti do apsurdnih duljina: … Čini se da se ESP često manifestira izvan laboratorija, ali kada se unese u laboratorij, tajno nestaje. Standardno znanstveno objašnjenje za to je da je ESP ne-realni fenomen koji ne može podnijeti stroge kontrole. … vjernici u ESP-u imaju osebujni način borbe, međutim. Kažu, “Ne, ESP je pravi; jednostavno se udaljava kada ga pokušamo promatrati znanstveno – suprotan je prirodi znanstvenog svjetonazora. “Ovo je nevjerojatno naporna tehnika.” Ono što to znači jest da, umjesto da raspravljate o pitanju, prizivate sumnje u teorije koje pripadaju višu razinu vjerodostojnosti. (Hofstadter 1979.) • Pokazao sam da je sustav znanstvenog vjerovanja različit od religioznog jer smanjuje vjeru, ima veću objašnjavajuću moć i otvoren je za reviziju vjerovanja. Čudno mi se čini da ljudi još uvijek pokušavaju ujediniti znanost i religiju. Ove dvije vrste sustava vjerovanja potpuno su nekompatibilne. Netko tko drži vjerska i znanstvena uvjerenja ne može razmišljati znanstveno, jer je nedosljedan (Međutim, netko tko misli religiozno može držati znanstvena uvjerenja bez sukoba). Unatoč svim mjerama koje znanost traži da traži istinu i objasni svemir, još uvijek je lako biti skeptičan za svoje tvrdnje. Međutim, mnogo je lakše biti skeptičan prema vjerskim tvrdnjama. Budući da ne postoje bolji alternativni sustavi vjerovanja za objašnjenje svemira, izbor između onih koje imamo je jednostavan. 

Izvor: http://www.spaz.ca/aaron/school/science.html


Šta je to cargo kult nauka?

Cargo kult znanost/nauka

Kultna znanost obuhvaća prakse koje izgledaju kao znanstvene, ali zapravo ne slijede znanstvenu metodu. Taj je pojam prvo upotrijebio fizičar Richard Feynman tijekom 1974. godine na Kalifornijskom institutu za tehnologiju.
Kultovi tereta su vjerske prakse koje su se pojavile u mnogim tradicionalnim plemenskim društvima uslijed interakcije s tehnološki naprednim kulturama. Oni se usredotočuju na dobivanje materijalnog bogatstva (“tereta”) napredne kulture magičnim sredstvima, gradnjom slijetnih traka, izopačenih zrakoplova, rugalih radija i slično.

Feynmanov govor

Govor je široko objavljen i Feynman ga je prilagodio u svojoj knjizi Sigurno se šališ, gospodine Feynman !. Feynman je utemeljio frazu na konceptu antropologije, kultu tereta koji opisuje kako su neke prednaučne kulture tumačile tehnološki sofisticirane posjetitelje kao vjerske ili nadnaravne figure koje su donosili darove tereta. Kasnije, u nastojanju da pozovu drugi posjet, domoroci se razvijaju i bave složenim vjerskim ritualima, odražavajući prethodno promatrano ponašanje posjetitelja koji manipuliraju svojim strojevima, ali bez razumijevanja istinske prirode tih zadataka. Baš kao što teretni kultivi stvaraju ruglo zračne luke koje ne proizvode zrakoplove, znanstvenici teretnih kulova provode pogrešna istraživanja koji površno sliče znanstvenoj metodi, ali koji ne daju znanstveno korisne rezultate.

Feynman je upozoravao da kako bi izbjegavali postati znanstvenici cargo kulta, istraživači moraju izbjegavati samozavaravanje, biti spremni raspitivati i sumnjati u vlastite teorije i vlastite rezultate te istražiti moguće nedostatke u teoriji ili eksperimentu. On je preporučio da istraživači usvoje neuobičajeno visoku razinu poštenja koja se rijetko susreću u svakodnevnom životu i daje primjere iz oglašavanja, politike i psihologije kako bi ilustrirao svakodnevno nepoštenje koje bi trebalo biti neprihvatljivo u znanosti.

Primjeri u određenim eksperimentima i rezultatima

Eksperiment s kaplicom ulja: Povijest objavljenih rezultata za ovaj eksperiment primjer je opisan u “Sigurno se šališ, gospodine Feynman!”, u kojemu se svaka nova publikacija polako i tiho spušta sve više i više od početnih (pogrešnih) vrijednosti koje je dao Robert Millikan prema ispravnoj vrijednosti, a nemaju svi slučajnu distribuciju rezultata za što se sada vjeruje da je točan rezultat. Ovo sporo pomicanje u kronološkoj povijesti rezultata neprirodno je i sugerira da se nitko nije htio suprotstaviti prethodnom rezultatu.

Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult_science