Tag Archives: napon

Koja je razlika između elektromotorne sile i napona?

Jedna od glavnih razlika između EMF-a i napona je ta što je EMF energija koja se dovodi do naboja, dok je napon energija potrebna za premještanje jediničnog naboja iz jedne tačke u drugu.

Definicija napona

Napon je definiran kao energija potrebna za premještanje naboja iz jedne tačke u drugu. Mjeri se u voltima i predstavlja se simbolom V. Napon je izazvan električnim i magnetskim poljem.

Napon se razvija između krajeva (tj. Katode i anode) izvora. Potencijal pozitivne krajnje tačke izvora veći je u odnosu na negativnu tačke. Kad se napon razvije preko pasivnog elementa, tada se naziva pad napona. Zbir pada napona u krugu jednak je EMF-u prema drugom Kirchoffovom zakonu.

Definicija EMF-a

Opskrba energije od izvora do svakog punjenja je poznata kao EMF. Drugim riječima, to je opskrba energijom nekog aktivnog izvora, poput baterije za punjenje uređaja. EMF označava elektromotornu silu. Mjeri se u voltima i predstavlja simbol ε.

EMF se mjeri između krajnje tačke izvora, kada kroz njega ne prolazi struja, dok se napon mjeri između bilo koje dvije tačke zatvorenog kruga.

EMF nastaje elektrohemijskom ćelijom, dinamom, fotodiodima itd., dok napon uzrokuje električno i magnetsko polje.

Volt je SI jedinica i EMF-a i napona.

Formula za elektromotornu silu je:

E = I (R + r), a formula za napon je:

U = IR

Iz gornjih formula vidimo da je E = U za r = 0, gdje je r unutrašnji otpor izvora.

Engleski naziv za elektromotornu silu je elektromotivna sila, pa moguće da i naš naziv zbunjuje.