Tag Archives: ljubavna fizika

Kako primjeniti zakone fizike u ljubavnom životu?

Kako primjeniti zakone fizike u ljubavnom životu?

Primjer 1:
Za svaku akciju, postoji jednaka i suprotna reakcija: Sve što uradite da bi se više svidjeli određenoj osobi će učiniti da joj se manje svidite.

Primjer 2:

Objekat koji se kreće nastoji da nastavi da se kreće. Ako je neko ostavio svog partnera zbog vas, vjerojatnije je da će i vas ostaviti zbog nekog drugog.

Primjer 3:

Objekat koji miruje nastoji da ostane da miruje: Što je više osoba u stabilnoj vezi, teže je da će se to promijeniti.

Primjena fizikalnih zakona može ti pomoći da razumiješ tvoj ljubavni život, kao i fiziku, na mnogo dubljem nivou.

Izvor: