Kako teorija ‘kvantne kognicije’ može objasniti iracionalna ponašanja ljudi

Nova teorija principe iz kvantne fizike primjenjuje na psihologiju. Teorija kvantne mehanike ima tačna predviđanja koja se odnose na ponašanje

Read more
Sva Fizika
%d bloggers like this: