Tag Archives: kretanje

Kako se kretanje dijeli prema obliku putanje?

Prema obliku putanje mehaničko kretanje može biti:
  • pravoliniјsko
  • krivoliniјsko
  • kružno
Prema stalnosti brzine deli se na ravnomerno i neravnomerno.
Ravnomerno pravolinisko kretanje је kretanje tela po pravoj putanji, kada telo za iste vremenske intervale prelazi jednake dužine puta.
Neravnomerno pravolinisko kretanje је kretanje tela po pravoj putanji kada telo za iste vremenske intervale prelazi različite dužine puta.

Kako se kretanje dijeli prema obliku putanje?

Prema obliku putanje mehaničko kretanje može biti:
  • pravoliniјsko
  • krivoliniјsko
  • kružno
Prema stalnosti brzine deli se na ravnomerno i neravnomerno.
Ravnomerno pravolinisko kretanje је kretanje tela po pravoj putanji, kada telo za iste vremenske intervale prelazi jednake dužine puta.
Neravnomerno pravolinisko kretanje је kretanje tela po pravoj putanji kada telo za iste vremenske intervale prelazi različite dužine puta.

Šta je to periodično kretanje?

Periodično kretanje

 

Periodično kretanje je kretanje koje se posle izvesnog vremena ponavlja na isti način. Najjednostavniji oblici periodičnog kretanja su ravnomerno kružno kretanje i oscilatorno kretanje. Ravnomerno kružno kretanje je periodicno kretanje koje se odvija u okviru kruga i ima stalnu brzinu. Oscilatorno kretanje je periodično kretanje kod koga je amplituda male dužine u odnosu na dimenzije sistema. Veličine periodičnog kretanja su: elongacija, amplituda, period oscilovanja i frekvencija.

Elongacija i amplituda

Elongacija je rastojanje oscilujućeg tela od ravnotežnog položaja. Najveća elongacija ili najveće rastojanje oscilujućeg tela od ravnotežnog položaja naziva se amplituda.

Period oscilovanja i frekvencija

Najmanji interval vremena za koji telo izvrši jednu oscilaciju naziva se period oscilovanja. Jedinica je sekunda. Obeležava se sa T.

T = t/n

Gde je t = vreme, n = broj oscilacija i T = period.

Frekvencija je broj oscilacija u jedinici vremena. Obeležava se sa ν. Jedinica je Hz (herc).

ν

Šta je to jednoliko pravolinijsko kretanje?

Jednoliko kretanje po pravcu

Formula za brzinu tijela tokom jednolikog pravolinijskog kretanja je:

Pomnožimo li jednačinu s nazivnikom dobijemo da je:

s=v × t

Uz to formula za vrijeme glasi:

Formula za s se može zaključiti i iz prikaza v-t grafika jednolikog kretanja, gdje dobijemo lik pravougaonika ili kvadrata nakon prikazivanja dobivenih vrijednosti v u odnosu na t. Budući da se površina tih geometrijskih likova prikazuje proizvodom njihovih suprotnih stranica, tako i ovdje za traženi s možemo pomnožiti stranice v i t.

Formula za v dobije se iz s-t grafika, gdje se dobije lik trokuta, pa se tako i ta formula zaključi.

  • Pravac u s-t grafiku je je ravan što prikazuje da tijelo prevaljuje jednake puteve. Što je pravac nagnutiji na ordinatnu (y) osu, brzina tijela je veća jer tijelo brže prevaljuje veće puteve.
  • Pravac u v-t grafiku je zapravo ravna linija što pokazuje da je brzina uvijek jednaka.

Šta je to jednoliko pravolinijsko kretanje?

Jednoliko kretanje po pravcu

Formula za brzinu tijela tokom jednolikog pravolinijskog kretanja je:

Pomnožimo li jednačinu s nazivnikom dobijemo da je:

s=v × t

Uz to formula za vrijeme glasi:

Formula za s se može zaključiti i iz prikaza v-t grafika jednolikog kretanja, gdje dobijemo lik pravougaonika ili kvadrata nakon prikazivanja dobivenih vrijednosti v u odnosu na t. Budući da se površina tih geometrijskih likova prikazuje proizvodom njihovih suprotnih stranica, tako i ovdje za traženi s možemo pomnožiti stranice v i t.

Formula za v dobije se iz s-t grafika, gdje se dobije lik trokuta, pa se tako i ta formula zaključi.

  • Pravac u s-t grafiku je je ravan što prikazuje da tijelo prevaljuje jednake puteve. Što je pravac nagnutiji na ordinatnu (y) osu, brzina tijela je veća jer tijelo brže prevaljuje veće puteve.
  • Pravac u v-t grafiku je zapravo ravna linija što pokazuje da je brzina uvijek jednaka.

Šta je to periodično kretanje?

Periodično kretanje

 

Periodično kretanje je kretanje koje se posle izvesnog vremena ponavlja na isti način. Najjednostavniji oblici periodičnog kretanja su ravnomerno kružno kretanje i oscilatorno kretanje. Ravnomerno kružno kretanje je periodicno kretanje koje se odvija u okviru kruga i ima stalnu brzinu. Oscilatorno kretanje je periodično kretanje kod koga je amplituda male dužine u odnosu na dimenzije sistema. Veličine periodičnog kretanja su: elongacija, amplituda, period oscilovanja i frekvencija.

Elongacija i amplituda

Elongacija je rastojanje oscilujućeg tela od ravnotežnog položaja. Najveća elongacija ili najveće rastojanje oscilujućeg tela od ravnotežnog položaja naziva se amplituda.

Period oscilovanja i frekvencija

Najmanji interval vremena za koji telo izvrši jednu oscilaciju naziva se period oscilovanja. Jedinica je sekunda. Obeležava se sa T.

T = t/n

Gde je t = vreme, n = broj oscilacija i T = period.

Frekvencija je broj oscilacija u jedinici vremena. Obeležava se sa ν. Jedinica je Hz (herc).

ν