Tag Archives: kreacionizam

Fascinatno! Sve je u Svemiru precizno podešeno da bi podržavalo život.
“Naučnici se polahko bude do spoznaje nepovoljne istine – univerzum izgleda sumnjivo fiksiran. Pitanje se tiče samih zakona prirode. Već 40 godina, fizičari i kosmolozi tiho sakupljaju primere svih previše prikladnih “slučajnosti” i posebnih osobina u osnovnim zakonima univerzuma koji se čini neophodnim kako bi postojao život, a samim tim i svjesna bića. Promenite bilo koji od njih i posledice bi bile smrtonosne. Fred Hojl, istaknuti kosmolog, rekao je da je “super-intelekt majmunirao sa fizikom”.

Da vidimo problem, zamislite igranje Boga sa kosmosom. Pre vas je mašina dizajnera koja vam omogućava da se krećete sa osnovama fizike. Obrišite ovo dugme i učinite sve elektronima malo lakšim, uvucite taj i napravite gravitaciju malo jačom, i tako dalje. Događa se da morate postaviti trideset dugmeta da biste u potpunosti opisali svet o nama. Ključna stvar je da se neke od metaforičkih ručica moraju precizno podesiti, ili bi univerzum bio sterilan.

Primer: neutroni su samo malo teži od protona. Ako bi bilo obrnuto, atomi ne bi mogli postojati, jer bi se svi protoni u svemiru raspali u neutrone ubrzo nakon velikog praska. Nema protona, onda nema atomskih nukleusa i nema atoma. Nema atoma, nema hemije, nema života. Kao kašika Baby Bear u priči Goldilocksa, čini se da je svemir tačno podešen za život. ” 


– Paul Davies, 

Paul Charles William Davies, AM (rođen 22. aprila 1946. godine) je engleski fizičar, književnik i radio-televizijska zvijezda, profesor na državnom univerzitetu u Arizoni, kao i direktor BEYOND: Centar za fundamentalne koncepte u nauci. Povezan je sa Institutom za kvantne studije na Univerzitetu Chapman u Kaliforniji. Imao je prethodna akademska imenovanja na Univerzitetu u Kembridžu, Univerzitetskom koledžu u Londonu, Univerzitetu Newcastle upon Tyne, Univerzitetu Adelaide i Univerzitetu Macquarie. Njegovi istraživački interesi su u oblasti kozmologije, kvantne teorije polja i astrobiologije. Predložio je da jednosmerna poseta na Mars može biti održiva opcija.