Tag Archives: korona

Da li će korona virus ubrzati robotizaciju i automatizaciju?

“Roboti polako mijenjaju sve više ljudi na njihovim radnim mjestima, a analitičari tvrde da pandemije ubrzava taj proces.

“Ljudi obično kažu da žele imati ljudski element u svojim interakcijama, ali je koronavirus to promijenio. On će nastaviti mijenjati preference potošača te zaista otvoriti nove prilike na automatizaciju”, izjavio je Martin Ford koji je ranije pisao o tome kako će roboti biti integrisani u ekonomiju u narednim desetljećima.

Velike i male kompanije koje se šire danas koriste robote kako bi se poštovalo društveno distanciranje i smanjio broj radnika koji fizički moraju biti prisutni na radnom mjestu. Roboti se koriste i za obavljanje poslova radnika koji svoj posao ne mogu raditi od kuće. Walmart, najveći lanac prodavnica u Americi, koristi robote za čišćenje podova. Roboti u Južnoj Koreji se koriste za mjerenje temperature pacijentima i raspodjelu sredstva za dezinfekciju ruku.

Dok eksperti upozoravaju da mjere društvenog distanciranja moraju biti na snazi i sljedeće godine, roboti bi mogli postati sve traženiji. Kompanije koje proizvode sredstva za čišćenje i dezinfekciju imaju sve više posla. UVD Robots, danska kompanija koja proizvodi robote za dezinfekciju UV svjetlošću, prodala je stotine robota bolnicama u Kini i Evropi.

Prodavnice i restorani koji nude hranu za ponijeti sve više koriste robote. Esperti kažu da će se roboti sve više upotrebljavati kako se budu pokretali zaustavljeni biznisi. Roboti bi mogli čistiti škole i urede.

Ipak, još uvijek ima ograničenja, jer automatske kase u prodanicama moraju biti nadzirane s obzirom da mnogi od tih sistema ne rade sasvim dobro ili se kvare, tako da ih kupci nerijetko izbjegavaju.

Industrija hrane je također pogodna za korištenje robota zbog zabrinutosti za zdravlje. Restorani brze hrane poput McDonald’sa već testiraju robote na funkciji huhara i posluge.

Skladišta poput Amazonovih i Walmartovih već imaju robote koji povećavaju efikasnost, a koronavirus bi mogao utjecati na njihovo povećanje kako bi radili na zadacima sortiranja, pakovanja i isporuke. To bi moglo pomoći radnicima koji se tranutno žale da na poslu ne mogu poštovati društveno distanciranje, ali bi s druge strane mogli ostati bez posla zbog robota. Jednom kada kompanija zamijeni radnika robotom, teško da će ga ponovo vratiti na posao. Istina je da je proizvodnja i integracija robota skupa, ali kad počnu raditi, obično su jeftiniji od ljudske radne snage.

Vještačka inteligencija se razvija kako bi zamijenila učitelje, fitness trenere i finansijske savjetnike. Facebook i Google se oslanjaju na vještačku inteligenciju kako bi se uklanjali neumjesni komentari, objavio je BBC.”

Izvor: KLIX

Šta je to fizika virusa?

Virusi su subćelijski entiteti koji inficiraju organizme iz različitih kraljevstava života. U svom najjednostavnijem obliku oni su upravo sastavljeni od infektivnog genetskog materijala (DNA ili RNA) i zaštitne proteinske ljuske (kapsid), koja se obično gradi iz nekoliko kopija istog proteina u procesu samo-sklapanja. Virusne čestice pokazuju visoke simetrične strukture zasnovane na različitim geometrijama (sfere, sferocilindri, konusi, …), i posjeduju zapanjujuća mehanička svojstva. U našem istraživanju nas zanimaju:

karakterizacija tih različitih virusnih arhitektura i njihove mehaničke značajke iz fizikalnih principa
proces samo-sklapanja virusnih formacija, što je zapravo problem nukleacije
i različiti mehanizmi kapsulacije i isporuke genetskog materijala.
Životni ciklus virusa u stanici (infekcija, replikacija i oslobađanje) istražuje se dugi niz godina s biološke perspektive; naš je interes pokušati doprinijeti razumijevanju različitih koraka životnog ciklusa virusa s fizičke točke gledišta.

Slika s lijeva na desno: elektronska mikroskopija virusa duhanskog mozaika (ICTVdB), rendgenska rekonstrukcija virusa žutog mozaika mokraće (Canady et al., Nature 1996), krio-em rekonstrukcija bakteriofaga T4 (Fokine i sur. , PNAS 2004), elektronske mikroskopske slike virusa HIV-1 (Ganser i sur., Science 1999).

Struktura

Školjka (kapsid) virusa izrađena je od više kopija jedne (ili nekoliko) asimetričnih proteinskih podjedinica, koje se obično grupiraju u morfološke jedinice nazvane kapsomeri. Kapsidi pokazuju različite vrste geometrijskih oblika (npr. Šipkaste, sferne, sferocilindrične, konične, …) sa izrazito simetričnim svojstvima. Konkretno? Ikosaedrska simetrija prisutna je u svim sfernim kapicama. U našem istraživanju razvijamo različite teorijske pristupe za karakterizaciju geometrijskih principa virusnih školjaka i razumijevanje podrijetla tih arhitektura na temelju fizičkih principa (npr. Minimiziranje energije).

Samosklapanje

Genetski materijal virusa sadrži osnovne informacije za izgradnju novih virusnih čestica pomoću mašina zaražene ćelije. Stoga u nekom trenutku ovaj genetski kod aktivira vlastitu replikaciju i proizvodnju višestrukih kopija obično jednog proteina koji čini virusnu ljusku (kapsid). Konačno, ti se elementi spontano sastavljaju da bi se stvorila virusna čestica. Iako je nekim virusima potreban molekulski motor da bi spakirali genetski materijal u kapsid, općenito nema potrošnje ATP-a u cjelokupnom procesu samo-sklapanja (formiranje kapsida i pakiranje). Iz fizičke perspektive, ovim procesom vlada minimiziranje slobodne energije sistema, a neke sličnosti dijeli s kristalizacijom i drugim nuklearnim procesima. U našem istraživanju razvijamo različite pristupe za karakterizaciju interakcije između različitih elemenata virusnih čestica, kombinirajući računske i statističke alate za fiziku kako bi proučavali viralno samosklapanje.

Mehaničke osobine

Proteinska ovojnica virusa (kapsid) izgrađena je u višestrukim kopijama jedne (ili nekoliko) proteinskih podjedinica, a njihove slabe i slabe interakcije (ne mnogo veće od toplotne energije) dovoljne su da vode samo-sastavljanje proteina u stabilnu strukturu. Taj postupak ovisi o koncentraciji virusnih proteina, pH, saliniteti i temperaturi otopine, a za različite uvjete isti virusni porteini mogu stvoriti različite strukture. Međutim, konačni kapsid može biti vrlo snažan za promjene u biološkim uvjetima okoliša, pa primjerice neki virusi mogu podnijeti osmotski pritisak od ~ 100atm. Ta mehanička robusnost omogućava virusima da opstanu u različitim okruženjima dok ne zaraze novog domaćina, a takođe su važni u isporuci genetskog materijala. Proučavamo mehanička svojstva virusnih ljuski s globalnog i lokalnog stajališta pokušavajući shvatiti kako su otpornost i mehanička svojstva virusa povezana s njihovom kapsidnom strukturom.

Enkapsulacija

Genetski materijal je infektivni dio virusa, stoga bez njega virusi nisu u stanju da se repliciraju unutar stanice. U životnom ciklusu virusa postoje dva ključna koraka koja uključuju genetski materijal: prvo, isporuka ove makromolekule unutar mašinskih ćelija od suštinskog je značaja u procesu infekcije. Međutim, postoji mnogo različitih mehanizama za postizanje ove svrhe. Na primjer, bakteriofazi ga obično ubrizgavaju izvan ćelije, dok drugi virusi prodiru u ćeliju i oslobađaju genetski materijal rastavljanjem ili pucanjem kapsida. Drugi važan korak je inkapsulacija replicirane RNA / DNK. Kod mnogih se virusa ovo događa zajedno tokom istog procesa samo-sklapanja koji proizvodi kapsid. Međutim, u drugim slučajevima prisustvo molekularnih motora je neophodno za pakiranje genetskog materijala unutar kapside koja zahteva potrošnju hemijske energije (ATP).
U našem istraživanju zanima nas kako prisutnost genetskog materijala ili drugih vrsta tereta utječe na proces samo-sklapanja kapsida, a također i na ispitivanje svojstava proteinskih ljuski koje mogu objasniti različite moguće mehanizme isporuke.

Izvor: http://www.ffn.ub.edu/davidr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=62

Korona virus može živjeti kod pacijenata pet sedmica nakon zaraze

Pacijenti s novim korona virusom zadržavaju patogen u svojim dišnim putevima čak 37 dana, pokazalo je novo istraživanje, sugerišući da bi mogli ostati zarazni dugi nekoliko sedmica.

U još jednom znaku koliko je ovo težak za pandemiju, liječnici u Kini otkrili su RNA virus u respiratornim uzorcima preživjelih u razdoblju od 20 dana nakon što su se zarazili, napisali su u članku objavljenom u medicinskom časopisu Lancet.

Novi korona virus proširio se u 118 zemalja i zarazio oko 125.000 ljudi otkad se krajem prošle godine pojavio u Wuhanu u Kini, izbjegavajući drastične napore lokalnih vlasti i naknadne pokušaje suzbijanja u drugim državama.
Nalazi imaju „važne implikacije kako na donošenje odluka o izolaciji pacijenta tako i na usmjeravanje dužine antivirusnog liječenja“, napisao je Fei Zhou s Kineske akademije medicinskih nauka i drugi autori.

Trenutno je preporučeni period izolacije nakon izlaganja 14 dana da se izbjegne širenje virusa. Ali ako ljudi ostanu zarazni dugo nakon što su njihovi simptomi nestali, oni mogu nesvjesno razmnožavati patogen nakon što se vrate iz karantene.
Za usporedbu, samo trećina pacijenata sa SARS-om još uvijek je nosila virus u svojim respiratornim putevima nakon čak četiri tjedna, istakli su kineski naučnici. Proučavali su medicinsku dokumentaciju i laboratorijske podatke 191 pacijenta Covid-19 liječenih u bolnici Jinyintan i plućnoj bolnici Wuhan, uključujući 54 koji su umrli od infekcije.

Izvor: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-12/coronavirus-can-live-in-patients-for-five-weeks-after-contagion

12 bitnih informacija o corona virusu – C.Drosten

Dr Drosten je privukao pažnji javnosti, i kada je prije nekih nedelju dana izjavio da će do 60-70% populacije oboljeti od corona virusa ili doći u kontakt sa njim. To je izazvalo, naravno, malo panike i kontraverze, te je ovdje pojašnjenje:

 1. Virolozi definišu za svaki virus faktor bazične reprodukcije, R0. To praktično znači, 1 zaraženi pacijent, će u proseku zaraziti još R0 drugih oko sebe
 2. Ako je kod nekog virusa taj faktor manji od 1, epidemija se sama guši i nestaje.
 3. Trenutna procena R0 faktora kod corona virusa je zimedju 2,4 i 3,3 [1], uzećemo prosek 3.
  To znači da danas jedan oboleli pacijent će zaraziti još 3 osobe u proseku.
 4. Dakle, da bi se došlo do faktora reprodukcije od 1 ili manje (trenutak gušenja epidemije), mora se raditi na: merama suzbijanja, sticanjem imuniteta stanovništva, vakcinama, preventivnim merama suzbijanja (svim raspoloživim).
  => Ako 2 od 3 osobe steknu imunitet imamo i stopu 2/3 = 66,666%, I odatle I broj koji se citira.
 5. On se nada, da će sticanje imuniteta se desiti u vremenskom periodu od 2 ili vise godina.
 6. Ako li se desi za kraci period, to naravno ni jedan zdravstveni sistem ne bi mogao da izdrži…

Upravo zato se radi na agresivnim merama suzbijanja (karantini, zabrane okupljanja, zatvaranja škola, univerziteta, kompanija, broj letova se smanjuje, itd).
Sve to ima za cilj da se na kraju dodje do te magicne brojke 1-1, a da se pritom ne iscrpe kapaciteti zdravstvenih ustanova.

 1. Ne bi uporedio corona virus sa spanskom groznicom, ali ne iskljucuje da virus moze da se vrati, nakon tople sezone.
 2. WHO kaze kako je rizik izbijanja globalne epidemije sada vec: jako veliki, ali to ne znači da je bitka sa virusom izgubljena, jer bitka pocinje sa pojedincem, svakim od nas.
  Naš najveći neprijatelj nije virus, već mi sami: naš strah, stigma i glasine.
  Ono sto nam je potrebno su: naučne činjenice, solidarnost i razum.
 3. Preko leta se mora drzava/industrija/zdravstvo kao i pojedinci pripremiti na sledeci “udar”
 4. Vakcinu ocekuje tek sredinom 2021
 5. Ipak kaze: “verovatnoca da imate covid-19 ako vas malo grebe grlo je neverovatno mala”. Tek ako se provelo u sobi sa inficiranim oko 15min, onda postoji bojazan da se i sami zarazite (osim ako neko bas ne kija i kaslje u vas, prim.prev…)
 6. Ne isključuje mogucnost da se čovek inficira i “drugi put”, ali to najverovatnije samo znači, da se u tom slučaju pacijent nikada nije potpuno oslobodio virusa.

https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege/coronavirus-verbreitung-who-charite-virologe-christian-drosten.html

[1] RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText3

Korona virus je puno manje opasan i smrtonosan nego što se misli?

Mnogo je uvjerljivih razloga da se zaključi da SARS-CoV-2, virus koji uzrokuje COVID-19, nije ni približno tako smrtonosan koliko ga se trenutno ljudi boje. Ali panika COVID-19 ipak je započela. U trgovinama ne možete pronaći sredstva za dezinfekciju ruku, a N95 maske za lice se prodaju putem interneta po pretjeranim cijenama. Javnost se ponaša kao da je ova epidemija sljedeća španska gripa, što je iskreno razumljivo imajući u vidu da je u početnim izveštajima smrtnost COVID-19 iznosila oko 2–3 procenta, što je prilično slično pandemiji 1918. godine koja je ubila desetine miliona ljudi.
Ove zastrašujuće brojke vjerovatno se neće održati. Istinska stopa smrtnosti za ovaj virus, poznata kao CFR, vjerovatno će biti daleko niža nego što to sugeriraju trenutni izvještaji. Čak i neke niže procjene, poput stope smrtnosti od 1 posto koju su nedavno spomenuli direktori Nacionalnih instituta za zdravlje i centara za kontrolu i prevenciju bolesti, vjerojatno značajno pretjeruju u tom slučaju.

Ne treba se čuditi što su brojevi napunjeni. U prošlim epidemijama početni CFR su bili izrazito preuveličani. Na primjer, u pandemiji H1N1 za 2009. godinu neke su rane procjene bile 10 puta veće od eventualne CFR, od 1,28 posto. Epidemiolozi razmišljaju i prepiru se u pogledu brojača i nazivnika – koji su pacijenti bili uključeni kada su izračunate frakcijske procjene, a koje nisu bile, da li su te odluke bile validne – i rezultati se uveliko mjenjaju. To već vidimo. U ranim danima krize u Kinu, Wuhan, CFR je bio veći od 4 procenta. Kako se virus proširio i na ostale dijelove Hubeija, broj je opao na 2 posto. Kako se proširila Kinom, izvješćeni CFR pao je i dalje, na 0,2 do 0,4 posto. Kako testiranje počinje uključivati ​​više asimptomatske i blage slučajeve, sve su realniji brojevi na površini. Nova izvješća Svjetske zdravstvene organizacije koja procjenjuju da je globalna stopa smrti od COVID-19 3,4 posto, viša nego što se ranije vjerovalo, ne uzrokuju daljnju paniku. Ovaj je broj podložan istim uobičajenim snagama od kojih bismo obično očekivali da bi netočno uljepšali statistiku o smrtnosti na početku epidemije. Ako ništa drugo, to samo naglašava koliko smo poranili sa procjenama u ovome.

No, najprimamljiviji i najuvjerljiviji dokaz da je stopa smrtnosti za slučaj SARS-CoV-2 ispod 1 posto ne dolazi iz statističkih trendova i metodologije, već iz podataka o izbijanju virusa na brodu  Diamond Princess i kasnijim karantinama na obali Japana .

Brod u karantini idealna je – iako nesretna – prirodna laboratorija za proučavanje virusa. Kontrolišu se mnoge varijable koje je obično nemoguće kontrolirati. Znamo da su se svi osim jednog pacijenta ukrcali u čamac bez virusa. Znamo da su i ostali putnici bili zdravi za putovanje. Znamo gdje su bili izloženi. Iako su brojke iz Kine zastrašujuće, ne znamo koliko je tih pacijenata već bilo bolesno iz drugih razloga. Koliko ih je već bilo hospitalizirano zbog druge životne opasnosti, a potom su se zarazili virusom? Koliko ih je bilo potpuno zdravih, uhvatilo je virus i razvilo kritičnu bolest? U stvarnom svijetu jednostavno ne znamo.Evo problema sa gledanjem brojeva smrtnosti u opštem okruženju: U Kini 9 miliona ljudi godišnje umre, što svaki dan izađe na 25 000 ljudi, ili oko 1,5 miliona ljudi samo tokom protekla dva meseca. Značajan dio ovih smrti rezultat je bolesti poput emfizema / KOPB, infekcija donjeg dišnog sustava i karcinoma pluća i dišnih puteva čiji su simptomi klinički nerazlučivi od nespecifičnih simptoma opaženih u teškim slučajevima COVID-19. I, možda iznenađujuće, stopa smrtnosti od COVID-19 u Kini porasla je upravo među istim dobnim skupinama u kojima ove hronične bolesti prvo postaju uobičajene. Tokom vrhunca epidemije u Kini u januaru i početkom februara, oko 25 pacijenata dnevno umiralo je od SARS-CoV-2. Većina je bila starijih pacijenata kod kojih prevladavaju gore navedene hronične bolesti. Većina smrti dogodila se u provinciji Hubei, području u kojem su rak pluća i emfizem / KOPB znatno veći od nacionalnog prosjeka u Kini, zemlji u kojoj polovica svih muškaraca puši. Kako su liječnici trebali odrediti koji je od tih 25 od 25.000 svakodnevnih smrti isključivo posljedica koronavirusa, a koji kompliciraniji? Ono što trebamo znati je koliko viška smrti uzrokuje ovaj virus.

Ovdje podaci Diamond Princess pružaju važan uvid. Od 3.711 osoba na brodu, najmanje 705 je bilo pozitivno na virus (što je, s obzirom na granice, uvjete i koliko je zarazan ovaj virus, iznenađujuće malo). Od toga je više od polovine bezimptomatskih, dok je u Kini otkriveno vrlo malo asimptomatskih osoba. To samo po sebi sugerira prepolovljenje prave smrtnosti virusa.

Na Dijamantnoj princezi dogodilo se šest smrtnih slučajeva među putnicima, što predstavlja stopu smrtnosti od 0,85 posto. Za razliku od podataka iz Kine i drugih krajeva, gdje je razvrstavanje zašto je pacijent umro izuzetno teško, možemo pretpostaviti da se radi o višku smrtnih slučajeva – do njih ne bi došlo bez SARS-CoV-2. Najvažniji uvid je da se svih šest smrtnih slučajeva dogodilo kod pacijenata starijih od 70 godina. Nijedan pacijent s Dijamantske princeze mlađi od 70 godina nije umro. Da se zadržao broj iz izvještaja iz Kine, očekivani broj smrtnih slučajeva mlađih od 70 godina trebao bi biti oko četiri.

Podaci s Dijamantne princeze sugeriraju osmostruko nižu smrtnost pacijenata starijih od 70 godina i trostruko nižu smrtnost kod pacijenata starijih od 80 godina u odnosu na ono što je u Kini prijavljeno u početku.

Ali postoji još jedna stvar koju vrijedi zapamtiti: ti su pacijenti vjerovatno opetovano izloženi koncentriranom virusnom opterećenju (što može uzrokovati još gore bolesti). Neki tretmani su odgođeni. Tako je čak i niži CFR pronađen na Diamond Princess mogao biti još niži, uz odgovarajuće protokole. Također je vrijedno napomenuti da se, iako se za putnika na krstarenju može pretpostaviti da su dovoljno zdravi za putovanje, zapravo imaju tendenciju da odražavaju opću populaciju, pa mnogi pacijenti s kroničnim bolestima odlaze na krstarenja. Dakle, brojevi s ovog broda mogu biti razumne procjene.

Sve ovo ukazuje da je COVID-19 relativno dobroćudna bolest za većinu mladih ljudi i potencijalno pogubna za stare i hronične bolesnike, iako nije ni približno tako rizična kao što se navodi. S obzirom na nisku stopu smrtnosti među mlađim pacijentima s koronavirusom – nula kod djece sa 10 ili mlađih slučajeva među stotinama slučajeva u Kini, i 0,2-0,4 posto u većine zdravih odraslih (a to je još uvijek prije nego što se izračuna što je vjerovatno veliki broj) neotkrivenih asimptomatskih slučajeva) – trebamo skrenuti fokus sa brige o sprečavanju sistemskog širenja među zdravim ljudima – što je vjerovatno neizbežno ili van naše kontrole – i obavezujemo većinu, ako ne i sve naše resurse, da zaštitimo one koji su zaista u riziku razvoja kritičnih bolesti, pa čak i smrti: svi stariji od 70 godina i ljudi koji su već izloženi većem riziku od ove vrste virusa.

To se još uvijek uglavnom svodi na higijenu i izolaciju. Ali posebno se moramo fokusirati na prave ljude i prava mjesta. Starački domovi, a ne škole. Bolnice, a ne avioni. Moramo povećati higijenu i izolaciju  prvenstveno oko podskupina ljudi koji se ne mogu jednostavno  izliječiti od SARS-CoV-2 onako kako bi zdravi ljudi mogli.

Da, ova bolest je stvarna. I, da, zaista čini se da su ranjivi pacijenti među nama, oni koji su daleko vjerojatniji da će od toga razviti kritične bolesti. A taj relativno mali podskup, ako se zarazi u velikom broju, može dovesti do tragično velikog broja smrtnih slučajeva ako ih ne uspijemo adekvatno zaštititi.Dobra vijest je da imamo ogromne prednosti utjecaja: Sve ovo već znamo i vrlo smo brzo naučili. Znamo kako se širi ovaj virus. Znamo koliko su ljudi zarazni. Znamo ko su najugroženiji pacijenti i gdje se nalaze.

Zdravi ljudi koji čuvaju hranu, maske i sredstva za čišćenje ruku mogu se osjećati kao da rade ispravno. Ali, uz sve dobre namjere na stranu, ti postupci vjerojatno predstavljaju pogrešno usmjerenu brigu. Kad takvi napori nisu izravno u službi zaštite pravih ljudi, ne samo da im nedostaje poenta svega što smo do sada naučili, oni zapravo mogu nenamjerno rasipati ono što je odjednom postalo dragocjen ograničen resurs.

Izvor: https://slate.com/technology/2020/03/coronavirus-mortality-rate-lower-than-we-think.html?fbclid=IwAR1iF5P_4KBmszRW81J7zUwu9e1OWabpNnDd_tV0FzjdgA8etUvyRGcf5uU