Tag Archives: kompleksni broj

Kako izgleda trigonometrijski oblik kompleksnog broja?

Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

Ponekad je kompleksne brojeve potrebno pisati u trigonometrijskom obliku

,

, za i za ; kada je onda je , ako je i , ako je .

Broj se naziva modul kompleksnog broja , а је argument kompleksnog broja

Množiti kompleksne brojeve pogodno je u ovom obliku .

Moavrova formula

.

Često se predstavljaju vektorima u kompleksnoj ravni .

Dužina vektora  је modul kompleksnog broja.

Izvor: Wikipedia