Tag Archives: Kalusa – Klein

Šta su više dimenzije, odakle dolaze i postoji li dokaz za njih? – odgovor Lise Randall, fizičarke sa Harvarda

Kako razumjeti više dimenzije? Odakle dolazi ideja o višim dimenzijama?

Ideja o višim dimenzijama je već dugo aktualna kao matematički koncept, ali u fizici je aktualna od Einsteinovih radova o opštoj relativnosti. Ljudi razmišljaju o višim dimenzijama i zbog string teorije koja je kandidat za ujedinjenje kvantne mehanike i gravitacije. Drugi razlog zašto razmišljamo o višim dimenzijama je i taj što bi one mogle imati implikacije na naš svijet i što nam više dimenzije mogu pomoći objasniti mnoge osobine materije, kao npr. zašto je masa takva kakva je.
Više dimenzije da bi razumjeli prvo moramo znati šta su tri osnovne. Njih prikazujemo preko tri koordinate:

Slika: Koordinatni sistem koji predstavlja tri dimenzije.

Za više dimenzije bi nam trebalo više koordinata. Ostale dimenzije nama nije lahko razumjeti. Ako zamislimo biće koje bi živjelo u dvije dimenzije, njemu bi bilo teško razumjeti treću dimenziju. Mi možemo zamisliti dvodimenzionlani svijet u trodimenzionalnom. Isto tako moguće je da mi živimo u trodimenzionalnom svijetu koji je u četverodimenzionalnom svijetu. Teško nam je vizualizirati više dimenzije, ali o njima možemo razmišljati matematički i konceptualno bez problema.

Postoji li dokaz da postoje više dimenzije?

Ne znamo da li postoji dokaz. Jedan od način razmišljanja jest da se pitamo šta bi bio dokaz? Još uvijek nismo vidjeli više dimenzije. Eksperimentalni fizičari bi mogli tražiti da li su čestice putovale u više dimenzije. Ako su čestice putovale u više dimenzije, onda bi one trebale imati čestice partnere čestice čija bi masa reflektovala geometriju viših dimenzija. Trebali bi tražiti te Kalusa -Klein čestice. Ako ih nađemo i ako budu imale osobine koje predviđamo, to će biti dokaz za postojanje viših dimenzija.

Izvor: