Znate li odakle dolazi većina mase u Univerzumu?

Obično se kaže da su nukleoni načinjeni od tri kvarka, ali iznenađuje činjenica da masa tri kvarka u nukleonima čini

 216 total views

Read more

Šta uzrokuje defekt mase u jezgru atoma?

Prema specijalnoj teoriji relativnosti, masa i energija su ekvivalentni. Što je energičnija čestica, to je više mase. Sada, uzmite jezgro

 2,242 total views,  10 views today

Read more

Osnove nuklearne fizike: Građa atomskog jezgra

Nuklearna fizika se bavi istraživanjem strukture atomskog jezgra i procesa koji se u njemu odigravaju. Građa atomskog jezgra Nukleus ili

 3,322 total views,  10 views today

Read more

Šta je to Rutherfordov pokus sa alfa – česticama i zlatnim listićem i šta se s njim otkrilo?

“Pokus s alfa-česticama i zlatnim listićem je bio jedan od najznačajnih pokusa u nuklearnoj fizici, jer je to bio prvi

 1,262 total views,  6 views today

Read more
Sva Fizika
%d bloggers like this: