Tag Archives: Hubbleov zakon

Rezolucija koja mjenja igru – čije ime će biti na zakonu fizike za širenje Univerzuma?

Pojavilo se preko noći u Beču na 30. sastanku Međunarodne astronomske unije (IAU), gdje su članovi generalne skupštine razmatrali rezoluciju o izmjenama imena Hubbleovog zakona u Hubble-Lemaître zakon.

Rezolucija ima za cilj da pohvali rad belgijskog astronoma Georgesa Lemaîtrea i njegov doprinos – zajedno sa američkim astronomom Edvinom Hubbleom – našem razumjevanju širenja univerzuma.

Iako je većina (ali ne i svih) članova na sastanku bila u korist rezolucije, odlučeno je da se svim članovima Međunarodne astronomske unije dadne šansa za glasanje. Nakon toga, glasanje je bilo neodlučeno, a o rezoluciji će se zvanično glasati elektronskim glasanjem kasnije.

Davanje svim članovima riječi putem elektronskog glasanja uvedeno je nakon kritike generalne skupštine IAU iz 2006. godine kada je usvojena rezolucija o definisanju planete – koja je Pluton prozvala planetom patuljkom.

Ali promjena naziva Hubbleovog zakona pokreće pitanja o tome koga treba počastiti u imenovanju zakona fizike i da li IAU treba biti uključena u bilo koju odluku.

Pročitajte više na: https://phys.org/news/2018-08-game-changing-resolutionwhose-laws-physics-universe.html#jCp