Šta je to evolucijski argument protiv naturalizma i fizikalizma?

Evolucijski argument protiv naturalizma Evolucijski argument protiv naturalizma (ponekad skraćeno EAPN) je filozofski argument koji tvrdi da metafizički naturalizam spojen sa suvremenim evolucijskim prikazima porijekla

Read More

Share