Šta je to mentalna ili psihička energija?

Mentalna energija ili psihička energije je koncept u nekim psihološkim teorijama ili modelima koji postulira nesvesno mentalno funkcioniranje na nivou između biologije i svijesti. Filozofski

Čitaj više