Termodinamika civilizacija?

Termodinamika civilizacija? Može se istraživati kako društvo postiže specijalizaciju, odnosno kako se proces dobijanja energije za uloženu energiju poboljšava, posebno u poljoprivredi. Trenutni sistem je

Čitaj više