Pored evolucije biologija sa fizikom dijeli i tamnu materiju, biološku tamnu materiju

Biološka tamna materija je neformalni pojam za genetski materijal ili mikroorganizme koji nisu klasifikovani ili su slabo razumljivi. Biološka tamna materija sadrži ne-kodirajuću DNK (neželjenu

Read More

Share