Šta je to konstruktor teorija?

Konstruktor teorija je prijedlog novog načina objašnjavanja u fundamentalnoj fizici prvi put predložen od Davida Deutscha, kvantnog fizičara sa Univerziteta u Oxfordu, 2012. godine. Konstruktor

Read More

Share