Tag Archives: budućnost svemira

Šta će se dogoditi sa Svemirom u dalekoj budućnosti?

Astrofizičari nam govore da će se za oko 5 milijardi godina naš Sunčani sustav završiti tako što će naše Sunce se pretvoriti u crvenu divovsku zvijezdu, čineći Zemljinu površinu previše vrućom za
nastavak života kakvog ga znamo. Čini se da je rješenje lako: migracija.
Međutim, čak i ako naši potomci koloniziraju druge solarne sustave, sve zvijezde u svim galaksije će umrijeti u konačnici. Jednom kad zvijezde pretvore raspoloživu opskrbu vodika u teže elemente, stvaranje nove zvijezde će završiti. Zapravo,
problem je još gori. Izračunato je da će čak i vrlo masivni objekti kao što su crne
rupe ispariti (vidi npr. Adams i Laughlin 1997). Drugi zakon
termodinamika, jedan od najsnažnijih zakona fizike, navodi da se poremećaj ili
entropija izoliranog sustava može samo povećavati. Eddington (1928) primijenio je zakon
na svemir kao cjelinu i zaključio je da je naš svemir osuđen na propast u toplinskoj
smrti. Suvremena kozmologija potvrđuje da ćemo se u dugoročnoj budućnosti morati baviti sa scenarijem kozmičke sudbine kao što je toplinska smrt.