Nije bilo Velikog praska? Kvantna jednačina predviđa da univerzum nema početak

Univerzum je možda postojao zauvek, prema novom modelu koji primjenjuje kvantne korektivne članove kako bi dopunio Ajnštajnovu teoriju opšte relativnosti. Model takođe može objasniti tamnu

Čitaj više