Tag Archives: AI

Fizički proces koji pokreće novu vrstu vještačke inteligencije

Alati umjetne inteligencije – posebno neuronske mreže – bili su dobri za fizičare. Godinama je ova tehnologija pomagala istraživačima da rekonstruiraju putanje čestica u eksperimentima s akceleratorima, traže dokaze o novim česticama i otkrivaju gravitacijske valove i egzoplanete. Dok alati veštačke inteligencije očigledno mogu učiniti mnogo za fizičare, pitanje je sada, prema Maksu Tegmarku, fizičaru sa Tehnološkog instituta u Masačusetsu,: „Možemo li nešto da vratimo?“

Tegmark vjeruje da njegovi kolege fizičari mogu dati značajan doprinos nauci o umjetnoj inteligenciji, i to je učinio svojim glavnim istraživačkim prioritetom. Jedan od načina na koji bi fizičari mogli da pomognu u unapređenju AI tehnologije, rekao je, bio bi da zamijene algoritame “crne kutije” neuronskih mreža, čiji je rad uglavnom nedokučiv, dobro shvaćenim jednačinama fizičkih procesa.


Ideja nije potpuno nova. Generativni AI modeli zasnovani na difuziji – procesu koji, na primjer, uzrokuje da se mlijeko sipano u šoljicu kafe ravnomjerno raširi – prvi put su se pojavili 2015. godine, a kvalitet slika koje generiraju značajno se poboljšao od tada. Ta tehnologija pokreće popularni softver za proizvodnju slika kao što su DALL·E 2 i Midjourney. Sada, Tegmark i njegove kolege uče da li bi drugi generativni modeli nadahnuti fizikom mogli raditi jednako dobro kao modeli zasnovani na difuziji, ili čak i bolje.

Krajem prošle godine, Tegmarkov tim je predstavio obećavajuću novu metodu za proizvodnju slika nazvanu Poissonov generativni model toka (PFGM). U njemu su podaci predstavljeni nabijenim česticama, koje se u kombinaciji stvaraju električno polje čija svojstva zavise od raspodjele naboja u bilo kojem trenutku. Zove se Poissonov model toka jer kretanjem naelektrisanja upravlja Poissonova jednačina, koja proizlazi iz principa koji kaže da elektrostatička sila između dva naboja varira obrnuto s kvadratom udaljenosti između njih (slično formulaciji Newtonove gravitacije) .

Taj fizički proces je u srcu PFGM-a. “Naš model se može gotovo u potpunosti okarakterizirati snagom i smjerom električnog polja u svakoj tački u svemiru”, rekao je Yilun Xu , diplomirani student na MIT-u i koautor rada. “Ono što neuronska mreža nauči tokom procesa obuke je kako procijeniti to električno polje.” I na taj način može naučiti da stvara slike jer se slika u ovom modelu može sažeto opisati električnim poljem.

PFGM može kreirati slike istog kvaliteta kao one proizvedene pristupima zasnovanim na difuziji i to 10 do 20 puta brže. „Koristi fizičku konstrukciju, električno polje, na način koji nikada ranije nismo vidjeli“, rekao je Hananel Hazan , kompjuterski naučnik sa Univerziteta Tufts. “To otvara vrata mogućnosti da se drugi fizički fenomeni iskoriste za poboljšanje naših neuronskih mreža.”

Modeli difuzije i Poissonovog toka imaju mnogo toga zajedničkog, osim što su zasnovani na jednačinama uvezenim iz fizike. Tokom treninga, model difuzije dizajniran za generisanje slike obično počinje sa slikom — recimo psa — a zatim dodaje vizuelni šum, mijenjajući svaki piksel na nasumičan način sve dok njegove karakteristike ne postanu potpuno pokrivene (iako ne budu potpuno eliminirane). Model tada pokušava obrnuti proces i stvoriti psa koji je blizak originalu. Jednom obučen, model može uspješno kreirati pse – i druge slike – počevši od naizgled praznog platna.

Modeli Poissonovog toka rade na skoro isti način. Tokom treninga, postoji proces naprijed, koji uključuje postepeno dodavanje šuma jednom oštroj slici, i proces obrnutog u kojem model pokušava ukloniti taj šum, korak po korak, sve dok se početna verzija uglavnom ne obnovi. Kao i kod generisanja zasnovanog na difuziji, sistem na kraju nauči da pravi slike koje nikada nije video tokom treninga.

Ali fizika koja leži u osnovi Poissonovih modela je potpuno drugačija. Difuziju pokreću termodinamičke sile, dok Poissonov tok pokreću elektrostatičke sile. Potonji predstavlja detaljnu sliku koristeći raspored naelektrisanja koji može stvoriti vrlo komplicirano električno polje. To polje, međutim, uzrokuje da se naboji ravnomjernije rasporede tokom vremena – baš kao što se mlijeko prirodno raspršuje u šoljici kafe. Rezultat je da samo polje postaje jednostavnije i ujednačenije. Ali ovo uniformno polje prepuno buke nije potpuna prazna ploča; još uvijek sadrži sjeme informacija iz kojih se slike mogu lako sastaviti.

Početkom 2023. tim je nadogradio svoj Poissonov model, proširivši ga tako da obuhvati čitavu porodicu modela. Proširena verzija, PFGM++, uključuje novi parametar, D , koji omogućava istraživačima da prilagode dimenzionalnost sistema. Ovo može napraviti veliku razliku: u poznatom trodimenzionalnom prostoru, jačina električnog polja koje proizvodi naboj je obrnuto proporcionalna kvadratu udaljenosti od tog naboja. Ali u četiri dimenzije, jačina polja prati inverzni zakon kocke. A za svaku dimenziju prostora i svaku vrijednost D , taj odnos je nešto drugačiji.

Ta jedina inovacija dala je Poissonovim modelima toka daleko veću varijabilnost, pri čemu ekstremni slučajevi nude različite prednosti. Kada je D nizak, na primjer, model je robusniji, što znači da je tolerantniji na greške napravljene u procjeni električnog polja. “Model ne može savršeno predvidjeti električno polje,” rekao je Ziming Liu , još jedan diplomirani student na MIT-u i koautor oba rada. “Uvijek ima nekih odstupanja. Ali robusnost znači da čak i ako je vaša greška u procjeni velika, i dalje možete generirati dobre slike.” Dakle, možda nećete završiti sa psom svojih snova, ali ćete ipak završiti sa nečim što liči na psa.

S druge strane, kada je D visok, neuronska mreža postaje lakša za treniranje, zahtijevajući manje podataka za ovladavanje svojim umjetničkim vještinama. Tačan razlog nije lako objasniti, ali duguje se činjenici da kada ima više dimenzija, model ima manje električnih polja za praćenje — a time i manje podataka za asimilaciju.

Poboljšani model, PFGM++, “daje vam fleksibilnost da interpolirate između ta dva ekstrema,” rekla je Rose Yu , kompjuterski naučnik sa Univerziteta Kalifornije u San Dijegu.

I negdje unutar ovog raspona leži idealna vrijednost za D koja uspostavlja pravu ravnotežu između robusnosti i lakoće treninga, rekao je Xu. „Jedan od ciljeva budućeg rada biće pronalaženje sistematskog načina pronalaženja te slatke tačke, tako da možemo izabrati najbolji mogući D za datu situaciju bez pribegavanja pokušajima i greškama.”

Drugi cilj istraživača MIT-a uključuje pronalaženje više fizičkih procesa koji mogu pružiti osnovu za nove porodice generativnih modela. Kroz projekat pod nazivom GenPhys , tim je već identifikovao jednog obećavajućeg kandidata: potencijal Yukawa, koji se odnosi na slabu nuklearnu silu. “Razlikuje se od Poissonovog toka i modela difuzije, gdje je broj čestica uvijek očuvan,” rekao je Liu. “Yukawa potencijal vam omogućava da uništite čestice ili podijelite česticu na dva dijela. Takav model bi, na primjer, mogao simulirati biološke sisteme u kojima broj ćelija ne mora ostati isti.”

Ovo bi moglo biti plodonosno istraživanje, rekao je Yu. “To bi moglo dovesti do novih algoritama i novih generativnih modela s potencijalnim primjenama koje se protežu dalje od generiranja slika.”

Izvor: https://www.quantamagazine.org/new-physics-inspired-generative-ai-exceeds-expectations-20230919/

Vještačka inteligencija (AI) će da promijeni svijet kakav znamo

Nedavno je u funkciju pušten tzv. CHAT GPT za koji su svi vjerojatno već čuli. Preko te aplikacije možete da saznate odgovore na skoro sva vaša pitanja na način kao da ih neki ekspert odgovara iako odgovor piše kompjuterski program koji je treniran na milijarde podatala sa interneta i iz raznih izvora informacija. Bez da idem u tehničke detalje kako šta funkcionira, osvrnuti ću se na to zašto sam impresioniran ovim novitetom u svijetu informacionih tehnologija.

Prva stvar koju sam primjetio jest da skoro savršeno gramatički odgovora i to na našem jeziku što je čudno ako se uzme u obzir da naš jezik i nije baš puno zastupljen u svijetu. Druga stvar koja je primjetna jest da zadatke iz fizike rješava na zadovoljavajućoj osnovi uz detaljna objašnjenja rješenja. Treća primjetna stvar je svestranost odnosno da mu se može postaviti pitanje iz skoro svih oblasti koje postoje i također nevjerojatno brzo odgovara, puno brže nego što bi prosječna osoba stigla da progugla odgovor.

Nakon što je izašao chat gpt koji je funkcionirao na gpt 3 tehnologiji ubrzo je izašla i gpt 4 verzija koja je još naprednije i tačnija.

Osim što je openai.com stranica izbacila chat opciju u međuvremenu je i kompanija Microsoft na svoj bing pretraživač uključila chat opciju za koju su otkrili da radi preko gpt 4, a također je i Google izbacio svoju verziju BARD. Razne velike kompanije širom svijeta počele su da se takmiče u tome ko će bolju stvar da ponudi što je savršeno dobra stvar za dalji napredak ove tehnologije. Osim što je inače brže ovo steklo veliki broj korisnika i dalji razvoj je sve brži i brži.

Jedna od primjena je da za svaku sliku ovo može da dadne detaljan opis što je npr. korisno za slijepe osobe koje mogu slikati, a da im ova tehnologija opiše sve šta je oko njih.

Druga moguća primjena jest da će ljudi zahvaljujući ovoj tehnologiji možda uspjeti da komuniciraju sa nekima od životinja i da razumiju njihove znakove.

Iako je bezbroj mogućih primjena vještačke inteligencije od kojih su mnoge već u upotrebi, mnogi su ili u strahu ili izbjegavaju da i prodaju ovu stvar. I jedno i drugo može da se razumije, ali nesumnjivo je da će ovo promijeniti svijet kakav znamo i da je tehnologija korak bliže da bude pametna kao i ljudi ako ne i pametnija.

Za one koji žele isprobati ovaj chat, možete to uraditi preko:

chat.openai.com

bing.com

you.com

Revolucije se rijetko dešavaju, ali onda kada se dese u početku znaju da budu neprimjetne sve dok se sve ne promijeni. Sa CHAT GPT revolucija je počela, ali da je se primjeti treba imati volje i hrabrosti i imati otvoren um.

ŠTA ĆE SE VELIKO DEŠAVATI U 2023 ? VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA, ETO ŠTA

Godine 2022. mnogi od nas su se prvi put upoznali – i zaintrigirali sa – mogućnosti umjetne inteligencije za generiranje slika poput Midjourney, DeepAI i DALL-E 2 za proizvodnju sofisticiranih i čudnih slika zasnovanih na „interpretacijama” pisanog unosa.

Zatim, kasnije tokom godine, ChatGPT je postao viralan.

Ova umjetna inteligencija koja stvara tekst može proizvesti izvanredne rečenice i eseje kao odgovor na gotovo svaki upit. Na primjer, može stvoriti uvjerljive scene iz Seinfelda, sastaviti pristojna pisma i biografije, predložiti planove prehrane i dati (potencijalno upitne) savjete za vezu.

Za mnoge ljude ovi pomaci su generalno pozitivni. Neki su istakli obećanje umjetne inteligencije kada je u pitanju pravljenje zanimljivih umjetničkih djela ili brzo pisanje teksta kako bismo uštedjeli vrijeme i trud. Drugi misle da bi generativna umjetna inteligencija mogla djelomično zamijeniti Googleov pretraživač i omogućiti početnicima da pišu kompjuterski kod.

Dok je sve ovo uzbuđenje trajalo, čulo se nekoliko glasova upozorenja. Kritičari su bili zabrinuti zbog prenaglašavanja AI i izjavili su da bi generativna AI mogla pogoršati toksičnu politiku, izbacivati ​​gluposti i zamijeniti umjetnike i novinare.

Nekoliko njih, uključujući jednog od osnivača OpenAI-ja, Elona Muska, tvrdi da je “opasno jaka” AI iza ugla. Možda kompjuterski naučnik koji je tvrdio da je Googleov chatbot LaMDA samosvjestan ipak nije bio tako daleko od istine?

KAKO TRENIRATI VAŠU AI (vještačku inteligenciju)


Generativna AI uključuje obuku kompjuterskog modela na brojnim primjerima. DALL-E-2 je obučen na 650 miliona slika prebačenih sa interneta da bi „razumeo“ kako su slike konstruisane i kako su različite reči ili fraze povezane sa komponentama slike.

ChatGPT je obučen za milijarde riječi i razgovora pronađenih na webu. To je moćna verzija „modela velikog jezika” koja koristi neku vrstu učenja s pojačanjem.

Ovo učenje s pojačanjem znači da ljudi nagrađuju samo ‘prikladne’ odgovore kako bi vodili model u stvaranju razumljivih odgovora. OpenAI koristi javne volontere kako bi poboljšao ChatGPT.

ChatGPT može pisati naizgled koherentne pasuse koji su relevantni za njegove upite koje su mu dali ljudi. Može otkloniti greške u kompjuterskom kodu, odgovoriti na složena matematička pitanja i objasniti složene ideje – često bolje od ljudi.

Ove mogućnosti bi nam potencijalno mogle uštedjeti vrijeme na pretraživanju informacija i poboljšati naše pisanje omogućavajući nam da pažljivo pregledamo i uredimo pokušaje AI. U stvari, neki akademici su koristili ChatGPT da generišu respektabilne sažetke za svoje radove.

Školska djeca bi mogla steći uvid eksperimentiranjem s načinom na koji AI odgovara na pitanja s kojima se bore. Ali isto tako, drugi učenici koji se oslanjaju na ove vrste AI za pisanje svojih eseja možda neće uspjeti naučiti kritičko razmišljanje – ili bilo šta uopće.

Dok neki tvrde da su procjene poput eseja koje možete uzeti kući ionako beskorisne, drugi misle da je promišljeno pisanje eseja vještina koja se najbolje razvija kada učenici mogu pažljivo oblikovati komad pisanja u svoje vrijeme.

Čak i više od varanja ugovora, AI ovo dovodi u opasnost.

ISTINA I POVERENJE
AI postavlja pitanja istine i povjerenja. Veliki jezički modeli rade jednostavno predviđajući sljedeću riječ u rečenici na osnovu podudaranja uzorka. Oni nisu eksplicitno naučeni da donose sudove o značenju ili istini.

Generativni modeli mogu proizvesti besmislene, nelogične ili lažne rezultate, dok zvuče savršeno samouvjereno. Meta je morao da povuče svoje naučno znanje AI model Galactica kada je dao previše netačnih odgovora na naučna pitanja.

A budući da ovi modeli apsorbiraju ogromne količine sadržaja koje je napravio čovjek, mogu generirati uvredljive slike ili tekst pristrasan prema manjinskim grupama.

Neki misle da su kompanije sa veštačkom inteligencijom previše samozadovoljne u vezi sa ovim rizicima. Metin Blenderbot je nedavno krenuo na kraj kada je pohvalio Pol Pota i preporučio filmove sa ocenom R za decu.

DALL-E 2 može napraviti privlačne slike miješanjem različitih stilova crtanja, poput Diznijevih crtanih filmova, i stilova slikanja uključujući impresionizam. ChatGPT može kombinovati stilove pisanja u svojim izlazima i proizvesti razuman tekst – barem može kada to bude ispravno.

ORIGINALNO I KREATIVNO?
Dakle, da li je generativna AI kreativna? U jednom smislu, da. Iako se rezultat oslanja na sadržaj koji je napravio čovjek, kombinacije elemenata mogu biti nove, a rezultati neočekivani i nepredvidivi.

Još 1950. pionirski AI mislilac Alan Turing rekao je da nas ‘puki’ deterministički kompjuteri mogu ‘iznenaditi’.

Ponekad su zaista smiješni. Postojao je jedan primjer ChatGPT-a koji je davao savjete u biblijskom stilu o tome kako ukloniti sendvič s puterom od kikirikija iz videorekordera. Očigledno, AI čak može izmisliti nove stvari, kao što je posuda za hranu s fraktalnom površinom, što nedvojbeno dovodi u pitanje zakon o patentima.

A ni kreativni ljudi nisu sasvim originalni: naš govor i pisanje također su ‘generirani’ od bezbroj riječi i rečenica kojima smo bili izloženi i apsorbirani.

Ali da li je AI originalan na način na koji neki ljudi mogu biti? Možda ne.

AI naizgled (trenutno) nije sposoban stvoriti potpuno nove stilove ili žanrove pisanja ili slikanja, barem nijedan koji bi bio uvjerljiv. Malo je vjerovatno da će savremena umjetna inteligencija biti sljedeća Jane Austen ili Hokusai – ili se čak takmičiti sa manje istaknutim umjetnicima.

AI nedostaje nešto drugo što kreativni ljudi imaju.

Za razliku od ljudskih bića, AI nije primoran stvarati jer ga pokreće umjetnost ili zadivljuje znanost. AI se ne osjeća potaknutim da napravi nešto vrijedno ili se osjeća zadovoljnim svojim neosporno impresivnim kreacijama.

Čak i ljudska bića kojima potpuno nedostaje originalnosti i kreativnosti mogu razumjeti uzbuđenje kreativnih iskustava. AI ne može.

AI SLJEDEĆI SMELI KORACI
Ko zna šta AI ima u rukavu za ovu godinu? Pa, na osnovu brzine nedavnih dešavanja, mogla bi nas čekati neka iznenađenja.

AI nas može nastaviti impresionirati.

Samo nemojte očekivati da ćete vidjeti umjetnu inteligenciju koja je kreativna poput umjetnika ili naučnika, ili u koju možemo vjerovati da će biti potpuno istinita ili nepristrasna.

Izvor: https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/what-ll-be-big-in-2023-ai-that-s-what

Implantati “Google mozga” mogli bi značiti kraj škole jer će svatko odmah moći nešto naučiti

Stručnjak vjeruje da će u idućih 20 godina naše glave biti pojačane posebnim implantatima, tako da ne morate ništa pamtiti.

Implantati iz GOOGLE mozga mogli bi značiti kraj škole – budući da će svatko odmah moći nešto naučiti, kaže stručnjak za umjetnu inteligenciju.

Nikolas Kairinos, osnivač i izvršni direktor tvrtke Fountech.ai, kaže da bi tehnologija mogla poboljšati naše živote i potpuno promijeniti način na koji učimo.U intervjuu za Daily Star, objasnio je da radi na revolucionarnoj umjetnoj inteligenciji kako bi “personalizirao obrazovanje” kako bi omogućio “svatko može naučiti gotovo sve, koristeći AI”.

I vjeruje da će nam u iduća dva desetljeća naše glave biti pojačane posebnim implantatima, tako da “ne morate ništa pamtiti”.

Rekao je za Daily Star da ljudi neće morati gnjaviti bilo kakva pitanja, jer će se na sve upite odmah odgovoriti iz “implantata umjetne inteligencije”, što će rezultirati završetkom učenja “papiga mode” u školama.

Stručnjak, koji je ostvario više od 20 godina rada s start-upovima, dodaje: “Google će biti u vašoj glavi, a to nije pretjerano. To će biti kao da imate stvarno pametnog asistenta koji će skoro misliti za vas.”Kairinos vjeruje da će se takvim AI-om svatko u dobi od osam do osamdeset godina moći naučiti “gotovo sve” vlastitim tempom.

Rekao je da će biti personaliziran i da će se vremenom poboljšati, tako da što više tehnologija “upoznaje vas, to više prilagođava svoj stil poučavanja, svoj glas, doba dana koje vam govori – sve kako bi optimizirali učenje”.

Prema Fountechovoj web stranici: “Za nekoga tko nema dublje razumijevanje tehnologije, AI može izgledati kao izvanzemaljski koncept.

“Ipak, osnovna srž pojma je jednostavna – naime sposobnost računala ili stroja da razmišlja, uči i oponaša inteligentno ljudsko ponašanje.”“Kada je riječ o inteligentnoj inteligenciji u učenju, mi samo grebemo površinu … ne bismo trebali misliti da je prilagođeno učenje kroz inteligenciju nešto što nećemo vidjeti za desetljeća.”

Izvor: https://www.thesun.co.uk/tech/8710836/google-brain-implants-could-mean-end-of-school-as-anyone-will-be-able-to-learn-anything-instantly/

Vještačka inteligencija je pobijedila ljude u čitanju s usana

Par novih studija pokazuje da mašina može razumjeti ono što govorite bez da čuje zvuk.

Čitanje usana je veoma teško, ovisno o kontekstu i poznavanju jezika, kao što to čini na vizualnim tragovima. Ali istraživači su pokazali da se strojno učenje može koristiti za razlučivanje govora iz tihih video zapisa učinkovitije od profesionalnih čitača usana.

U jednom projektu, tim sa Odsjeka za kompjuterske nauke Univerziteta u Oksfordu razvio je novi sistem umjetne inteligencije nazvan LipNet. Kao što je Quartz naveo, njegov sistem je izgrađen na skupu podataka poznatom kao GRID, koji se sastoji od dobro osvijetljenih isječaka ljudi koji čitaju kazne od tri sekunde. Svaka rečenica se zasniva na nizu riječi koje slijede isti uzorak.


Tim je koristio taj skup podataka za obuku neuronske mreže, sličnu vrsti koja se često koristi za prepoznavanje govora. U ovom slučaju, međutim, neuronska mreža identifikuje varijacije u obliku usta tokom vremena, učeći da poveže tu informaciju sa objašnjenjem onoga što se kaže. AI ne analizira snimke u odlomcima, već razmatra cijelu stvar, omogućujući joj da stekne razumijevanje konteksta iz rečenice koja se analizira. To je važno, jer ima manje oblika usta nego zvukova koje proizvodi ljudski glas.

Kada je testiran, sistem je uspio identificirati 93,4 posto riječi ispravno. Ljudski volonteri za čitanje usana koji su tražili da obavljaju iste zadatke identifikovali su samo 52,3 posto riječi ispravno.

Ali kako izvještava New Scientist, drugi tim iz Odsjeka za inženjerske nauke u Oksfordu, koji je radio sa Google DeepMindom, ugrizao je prilično težak zadatak. Umjesto upotrebe urednog i konzistentnog skupa podataka kao što je GRID, koristi se serija od 100.000 video klipova snimljenih sa BBC televizije. Ovi videozapisi imaju mnogo širi raspon jezika, sa daleko više varijacija u osvjetljenju i položajima glave.Koristeći sličan pristup, Oxford i DeepMind tim su uspeli da stvore AI koji je bio u stanju da identifikuje 46.8% svih riječi ispravno. To je takođe daleko bolje od ljudi, koji su zabilježili samo 12,4 posto riječi bez greške. Jasno je da postoji mnogo razloga zašto je preciznost niža, od osvjetljenja i orijentacije do veće složenosti jezika.

Razliku po strani, oba eksperimenta pokazuju da AI značajno nadmašuje ljude na čitanju usana, a nije teško ni zamisliti potencijalne aplikacije za takav softver. U budućnosti, Skype bi mogao popuniti praznine kada je pozivatelj u bučnom okruženju, recimo, ili bi osobe sa poteškoćama sa sluhom mogle zadržati svoj pametni telefon tako da „čuje“ ono što neko govori.

Izvor: https://www.technologyreview.com/s/602949/ai-has-beaten-humans-at-lip-reading/

Kako vještačka inteligencija mijenja nauku

Najnoviji AI algoritmi istražuju evoluciju galaksija, izračunavaju funkcije kvantnih valova, otkrivaju nova hemijska jedinjenja i još mnogo toga. Postoji li nešto što naučnici rade, a da ne može biti automatizovano?

Ni jedan čovjek ili tim ljudi ne bi mogao pratiti lavinu informacija koje su proizveli mnogi današnji fizički i astronomski eksperimenti. Neki od njih svakodnevno snimaju terabajtove podataka – a bujica se samo povećava. Square Kilometar Array, radio-teleskop koji treba da se uključi sredinom 2020-ih, generisaće svake godine skoro isti promet podataka kao i cijeli internet.

Zato se mnogi naučnici okreću umjetnoj inteligenciji za pomoć. Sa minimalnim ljudskim unosom, AI sistemi kao što su vještačke neuronske mreže – kompjuterski simulirane mreže neurona koji oponašaju funkciju mozga – mogu da ore kroz planine podataka, naglašavajući anomalije i detektujući obrasce koje ljudi nikada nisu mogli da primjete.Naravno, upotreba kompjutera za pomoć u naučnim istraživanjima seže unazad oko 75 godina, a metoda ručnog prenošenja podataka u potrazi za smislenim obrascima nastala je prije više od milenijuma. Ali neki naučnici tvrde da najnovije tehnike u mašinskom učenju i AI predstavljaju fundamentalno novi način rada u nauci. Jedan takav pristup, poznat kao generativno modeliranje, može pomoći u identifikaciji najvjerodostojnije teorije među konkurentskim objašnjenjima za podatke opservacije, zasnovane isključivo na podacima, i što je važno, bez ikakvog unaprijed programiranog znanja o tome koji fizički procesi mogu biti u radu u sistemu koji se istražuje. Zagovornici generativnog modelovanja vide ga kao dovoljno roman da bi ga se moglo smatrati potencijalnim „trećim putem“ učenja o univerzumu.

Izbrišimo sve što znamo o astrofizici. U kojoj mjeri bismo mogli ponovo otkriti to znanje, samo koristeći same podatke?

Kevin Schawinski

Tradicionalno, učili smo o prirodi kroz posmatranje. Razmislite o Johannesu Kepleru koji prelazi preko Tycho Braheovih stolova planetarnih pozicija i pokušava da razabere osnovni obrazac. (Na kraju je zaključio da se planete kreću u eliptičnim orbitama.) Nauka je takođe napredovala kroz simulaciju. Astronom bi mogao modelirati kretanje Mliječnog puta i njegove susjedne galaksije, Andromeda, i predvidjeti da će se sudariti za nekoliko milijardi godina. I posmatranje i simulacija pomažu naučnicima da stvaraju hipoteze koje se zatim mogu testirati sa daljim zapažanjima. Generativno modeliranje se razlikuje od oba ova pristupa.

“To je u osnovi treći pristup, između posmatranja i simulacije”, kaže Kevin Šavinski, astrofizičar i jedan od najinovantnijih zagovornika generativnog modeliranja, koji je do nedavno radio na Švajcarskom federalnom institutu za tehnologiju u Cirihu (ETH Zurich). “To je drugačiji način za napad na problem.”

Neki naučnici vide generativno modeliranje i druge nove tehnike jednostavno kao električni halat za obavljanje tradicionalne nauke. Ali većina se slaže da AI ima ogroman uticaj i da će njena uloga u nauci samo rasti. Brian Nord, astrofizičar iz Fermijeve nacionalne akceleratorske laboratorije, koji koristi umjetne neuronske mreže za proučavanje kosmosa, je među onima koji se boje da ne postoji ništa što ljudski naučnik ne može učiniti da ne može da bude automatizirano. “To je pomalo zastrašujuća misao”, reče on.

Otkriće generacijeOtkako je diplomirao, Schawinski je postao poznat po svojoj nauci. Dok je radio na svom doktoratu, suočio se sa zadatkom da klasifikuje hiljade galaksija na osnovu njihovog izgleda. Budući da za taj posao nije postojao lako dostupan softver, on je odlučio da ga iskoristi – i tako je rođen projekt za naučnike Galaxy Zoo. Počevši od 2007. godine, obični korisnici računara pomogli su astronomima tako što su prijavili svoje najbolje pretpostavke o tome koja galaksija pripada kategoriji u kojoj je većinsko pravilo obično vodilo do ispravnih klasifikacija. Projekat je bio uspješan, ali, kao što Schawinski napominje, AI je to sve zasjenio: “Danas, talentovani naučnik sa iskustvom u mašinskom učenju i pristupu računarstvu u oblaku mogao bi da uradi cijelu stvar za jedno popodne.”

Schawinski se 2016. godine okrenuo snažnom novom halatu generativnog modeliranja. U suštini, generativno modeliranje pita se koliko je vjerovatno, pod uvjetom X, da ćete primijetiti ishod Y. Pristup se pokazao nevjerojatno moćan i svestran. Na primjer, pretpostavimo da generativni model hranite skupom slika ljudskih lica, pri čemu je svako lice označeno s dobi osobe.

Dok se kompjuterski program češlja kroz ove “podatke o obuci”, počinje da crta vezu između starijih lica i povećanu vjerovatnoću bora. Na kraju, on može da “ostari” svako lice koje je dano – to jest, može predvideti koje fizičke promjene će određeno lice bilo koje starosti proći.

Nijedno od ovih lica nije stvarno. Lica u gornjem redu (A) i lijeva kolona (B) su konstruisana generativnom kontradiktornom mrežom (GAN) koristeći građevinske elemente pravih lica. GAN je zatim kombinovao osnovne karakteristike lica u A, uključujući njihov spol, starost i oblik lica, sa finijim osobinama lica u B, kao što su boja kose i boja očiju, da bi stvorili sva lica u ostatku rešetke.Najpoznatiji generativni sistemi za modeliranje su „generativne kontradiktorne mreže“ (GAN). Nakon adekvatnog izlaganja podacima obuke, GAN može popraviti slike koje imaju oštećene ili nestale piksele, ili mogu učiniti oštre fotografije mutnim. Oni uče da izvuku informacije koje nedostaju putem takmičenja (otuda termin “kontradiktorni”): Jedan dio mreže, poznat kao generator, generiše lažne podatke, dok drugi dio, diskriminator, pokušava da razlikuje lažne podatke od stvarnih podataka. Kako program teče, obje polovice postaju sve bolje. Možda ste vidjeli neke od hiper-realističnih, “GAN-proizvedenih” lica koja su nedavno kružila – slike “čudno realističnih ljudi koji zapravo ne postoje”, kako je to rekao jedan naslov.

Šire gledano, generativno modeliranje uzima skupove podataka (tipično slike, ali ne uvijek) i razbija svaki od njih u skup osnovnih, apstraktnih gradivnih blokova – naučnici to nazivaju “latentnim prostorom podataka”. Algoritam manipulira elementima latentni prostor kako bi se vidjelo kako to utječe na izvorne podatke, a to pomaže u otkrivanju fizičkih procesa koji djeluju u sistemu.Ideja o latentnom prostoru je apstraktna i teška za vizualizaciju, ali kao gruba analogija, zamislite šta bi vaš mozak mogao da uradi kada pokušate da odredite pol ljudskog lica. Možda primjetite frizuru, oblik nosa, i tako dalje, kao i obrasce koje ne možete lako staviti u riječi. Kompjuterski program na sličan način traži istaknute karakteristike među podacima: Iako nema pojma šta je brk ili kakav spol, ako je obučen u skupovima podataka u kojima su neke slike označene kao “muškarac” ili “žena”, i neki imaju oznaku “brkovi”, brzo će zaključiti vezu.

Kevin Šavinski, astrofizičar koji vodi AI kompaniju pod nazivom Modulos, tvrdi da tehnika nazvana generativno modeliranje nudi treći način učenja o univerzumu.

U radu objavljenom u decembru u astronomiji i astrofizici, Schawinski i njegovi kolege iz ETH Zuricha Dennis Turp i Ce Zhang koristili su generativno modeliranje kako bi istražili fizičke promjene koje galaksije prolaze kroz evoluciju. (Softver koji koriste, tretira latentni prostor donekle drugačije od načina na koji ga tretira generativna kontra-mreža, tako da nije tehnički GAN, iako sličan.) Njihov model je stvorio umjetne skupove podataka kao način ispitivanja hipoteza o fizičkim procesima. Oni su, na primer, pitali kako je “gašenje” formiranja zvjezda – naglo smanjenje formacije – povezano sa povećanjem gustine okoline galaksije.

Za Šawinija, ključno pitanje je koliko informacija o zvjezdanim i galaktičkim procesima može biti zadirkivano samo iz podataka. “Izbrišimo sve što znamo o astrofizici”, rekao je on. “U kojoj mjeri bismo mogli ponovno otkriti to znanje, samo koristeći same podatke?”

Prvo, slike galaksija su redukovane na njihov latentni prostor; zatim, Šawinski je mogao da podesi jedan element tog prostora na način koji je odgovarao određenoj promjeni u okolini galaksije – na primjer, gustina okoline. Tada je mogao ponovo da generiše galaksiju i vidi koje razlike su se pojavile. “Sada imam mašinu za generiranje hipoteza”, objasnio je on.

“Mogu da uzmem cijelu gomilu galaksija koje su prvobitno u okruženju niske gustine i čine ih da izgledaju kao da su u okruženju visoke gustine, ovim procesom.” Okruženja niske do visoke gustoće, postaju crvenija, a njihove zvijezde postaju centralnije koncentrirane. To odgovara postojećim opažanjima o galaksijama, rekao je Schawinski. Pitanje je zašto je to tako.Sljedeći korak, kaže Schawinski, još nije bio automatizovan: „Moram da dođem kao čovjek i kažem:„ U redu, kakva fizika bi mogla objasniti ovaj efekat? ”„ Za proces u pitanju, postoje dva prihvatljiva objašnjenja: Možda galaksije postaju crvenije u okruženjima velike gustine jer sadrže više prašine, ili možda postaju crvenije zbog pada formacije zvjezda (drugim riječima, njihove zvijezde imaju tendenciju da budu starije). Sa generativnim modelom, obe se ideje mogu testirati: Elementi u latentnom prostoru koji se odnose na prašnjavost i stope formiranja zvjezda su promenjeni da bi se vidjelo kako to utiče na boju galaksija. “A odgovor je jasan”, rekao je Schawinski. Crvenije galaksije su “gde je formacija zvjezda pala, a ne one gde se prašina promjenila. Zato bismo trebali dati prednost tom objašnjenju.”

Pristup se odnosi na tradicionalnu simulaciju, ali s kritičkim razlikama. Simulacija je “suštinski zasnovana na pretpostavkama”, rekao je Schawinski. “Pristup je reći:” Mislim da znam koji su osnovni fizički zakoni koji dovode do svega što vidim u sistemu. “Tako da imam recept za formiranje zvjezda, imam recept za to kako se ponaša tamna materija, i tako dalje. Stavio sam sve svoje hipoteze tamo, i pustio sam da se simulacija pokrene. I onda pitam: Da li to izgleda kao stvarnost? ”Ono što je on učinio sa generativnim modeliranjem, rekao je on,“ u nekom smislu, upravo je suprotno od simulacije. Mi ne znamo ništa; ne želimo da pretpostavimo ništa. Mi želimo da nam podaci kažu šta se dešava. ”

Očigledan uspjeh generativnog modeliranja u ovakvoj studiji očigledno ne znači da su astronomi i postdiplomci postali suvišni – ali čini se da predstavlja promjenu u stepenu u kojem se učenje o astrofizičkim objektima i procesima može postići umjetnim vještinama sistema koji ima malo više u svojim elektronskim prstima od ogromnog skupa podataka. “To nije potpuno automatizovana znanost – ali ona pokazuje da smo u stanju barem djelomično izgraditi alate koji čine proces nauke automatskim”, rekao je Schawinski.Generativno modeliranje je očigledno moćno, ali da li je to uistinu novi pristup nauci, otvoreno je za raspravu. Za Davida Hogga, kosmologa sa Univerziteta u Njujorku i Flatiron Instituta (koji, kao i Quanta, finansira Simons fondacija), tehnika je impresivna, ali u konačnici samo vrlo sofisticiran način izdvajanja uzoraka iz podataka – što su astronomi radili vjekovima. Drugim riječima, to je napredni oblik promatranja plus analiza. Hoggov sopstveni rad, kao i Schawinski, u velikoj mjeri se oslanja na AI; on koristi neuronske mreže da klasifikuje zvjezde prema njihovom spektru i da zaključi druge fizičke atribute zvjezda koristeći modele vođene podacima. Ali on vidi svoj rad, kao i Schawinski, kao istinitu nauku. “Ne mislim da je to treći put”, rekao je nedavno. „Samo mislim da mi kao zajednica postajemo mnogo sofisticiraniji o tome kako koristimo podatke. Konkretno, postajemo mnogo bolji u poređenju podataka sa podacima.

Za dalje čitanje posjetite:

https://www.quantamagazine.org/how-artificial-intelligence-is-changing-science-20190311/

Istraživači su napravili ‘AI fizičara’ koji može izvesti fizičke zakone u imaginarnim Univerzumima

Naučiti AI kako kombinovati manje modele za razumjevanje složenih situacija je bio glavni kamen spoticanja za istraživanje mašinskog učenja.

Dva istraživača iz MIT-a su stvorili “AI fizičara” koji je sposoban da generiše teorije o fizičkim zakonima imaginarnih univerzuma. To predstavlja veliki korak ka kreiranju algoritama mašinskog učenja koji ne mogu samo pronaći šeme, već i ekstrapolirati iz tih obrazaca da bi napravili predviđanja o budućnosti. To bi postavilo osnovu za naučna otkrića u potpunosti napravljena od vještačkih inteligencija.

Kada AI dobije skup podataka, on analizira ovaj skup podataka kako bi kreirao model. Priroda ovog modela zavisiće od zadatka. Na primjer, ako sam želio da obučem AI da prepoznam mačku, mogao bih da mu pokažem hiljade slika mačaka tako da se algoritam može generalizovati od sličnih karakteristika pronađenih na svakoj fotografiji da bi se napravio model mačke.Način vještačke inteligencije koji stvara modele sličan je načinu na koji naučnici koriste teorije da generalizuju iz određene instance fenomena sve slučajeve takve pojave u sličnim kontekstima. Ipak, postoji jedna ključna razlika.

U gore navedenom primjeru, AI se hranila slikama koje su već bile fokusirane na mačku. Mnogo teži zadatak, i onaj koji je analogan procesu nauke, bio bi da se hrane AI slikama mačaka u sličnim sredinama, recimo, na primjer, u šumi. Uz ovaj skup podataka, AI zadužen za kreiranje modela mačke bi morao ignorisati irelevantne detalje (kao što su sve biljke) i samo se fokusirati na mačku. Alternativno, može doći do modela koji prikazuje sve mačke kako žive u šumama. Ako ste onda AI hranili slikom mačke koja spava na krevetu, to ne bi prepoznala jer je njen model bio neispravan.

Iako AI nije bio sasvim pogrešan – postoji broj vrsta mačaka koje žive isključivo u šumama – napravio je grešku stvaranja jednog velikog modela i pokušaja da se taj model prilagodi svim podacima. Plodniji pristup, a onaj koji koriste naučnici, je da kreira male modele ili teorije koje se odnose na podskupove podataka o opservaciji, a zatim sabiru te male teorije dok se ne nadamo da će doći do “teorije svega”.Podučavanje AI-a kako se podijele podaci za kreiranje malih modela koji se mogu dodati zajedno za kreiranje većih modela pokazao se kao izazov za istraživače u mašinskom učenju. Međutim, kako je navedeno u članku objavljenom na arXiv prošle, međutim, Tailin Wu i Max Tegmark, dva fizičara iz MIT-a, napravili su veliki korak u tom pravcu sa svojim “AI fizičarima”.

Da bi se ovo desilo, Tegmark i Wu su svojim algoritmom za učenje mašinskog učenja dodijelili su četiri strategije koje su takođe angažovane od strane naučnika čovjeka, tako da mogu generisati teorije o složenim posmatranjima. Ove strategije su bile podijeljene i osvajane (generišu više teorija, od kojih svaka odgovara samo jednom dijelu podataka), Occamov brijač (koriste najjednostavniju teoriju), ujedinjenje (kombinuje teorije) i “doživotno učenje” (pokušajte primjeniti teorije na buduće probleme).

Nakon što su ove strategije kodirane u algoritam za mašinsko učenje, Tegmark i Wu su ga predstavili nizom sve kompleksnijih virtuelnih okruženja kojima upravljaju čudni fizički zakoni i zadužili AI da osmisle to. Konkretno, cilj AI-a je bio što preciznije predvidjeti kretanje objekta u dvije dimenzije. To bi zahtjevalo da AI generiše jedinstvene fizičke teorije za svako “misteriozno okruženje” da bi shvatio kako će se objekat kretati u tom okruženju.

Primjer okruženja koje se hranilo fizičaru AI. Ovde je polje gledišta podijeljeno na četiri kvadranta, od kojih je svaki regulisan drugačijim fizičkim efektom, kao što su gravitacija ili elektromagnetno polje. Tačke i linije predstavljaju putanju lopte kroz okolinu. Na osnovu načina na koji lopta prolazi kroz okolinu, AI mora koristiti strategije za opis fizičkih zakona koji regulišu kretanje lopte. Slika: Tegmark i Wu / arXiv

Kao što su otkrili Tegmark i Wu, fizičar AI-a ima sve teže razumjevanje zakona fizike pošto okruženje postaje komplikovanije. Sve u svemu, fizičar AI je bio izložen 40 različitih misterioznih okruženja i bio je u stanju da generiše tačne teorije o fizičkim zakonima koji su ih upravljali u preko 90 procenata slučajeva. Štaviše, Tegmark i Wu-ov AI fizičar uspeli su smanjiti pogreške predviđanja “milijardu puta” u odnosu na konvencionalne algoritme za mašinsko učenje.

Izvor: https://motherboard.vice.com/en_us/article/evwj9p/researchers-created-an-ai-physicist-that-can-derive-the-laws-of-physics-in-imaginary-universes?utm_campaign=sharebuttonAI je upravo otkrio 72 radio signala koja bi mogla doći od Vanzemaljaca

ALIEN AI

Pretraživanje neba za vanzemaljski život znači provesti mnogo vremena razdvajanja signala od buke. Na sreću, AI je posebno dobar u tome.

U novoj studiji koju je prihvatio The Astrophysical Journal, istraživači opisuju kako su koristili podatke koji su prethodno prikupljeni od brzih radio burstova (FRBs), vrste misterioznog pulsa od milijardi svjetlosnih godina, kako bi se trenirala neuronska mreža, prikupljeni podaci.ISTINA JE IZLOŽENA

FRBs, takođe poznati kao “kosmički zviždači”, su moćni, kratki impulsi energije koji proizlaze iz dubokog svemira. Naučnici ne znaju šta ih uzrokuje, ali imaju neke teorije – mogu ih generisati magnetizovane neutronske zvijezde i crne rupe, ili bi mogle biti prenošenje iz vanzemaljskog društva.

FRB su tako kratki da ih je teško otkriti ručno. Tako da ima smisla da bi AI mogao pomoći.

Prvo, istraživači na Kalifornijskom univerzitetu, Berkeley su obučili svoj algoritam za otkrivanje FRB-a koristeći prethodno snimljene eksplozije. Onda su ga stavili na posao, radio je pet sati radioaktivnih aktivnosti prikupljenih sa dijela neba koji često vraćaju podatke FRB-a. U tim podacima algoritam je identifikovao ogromne 72 nove FRB-ove, čime je broj koji se priznao iz tog jedinstvenog izvora na oko 300.NOVI NALAZI

“Ovaj rad je uzbudljiv ne samo zato što nam pomaže da razumijemo dinamično ponašanje brzih radio-eksplozija u detaljima, već i zbog obećanja koje pokazuje za korištenje mašinskog učenja za otkrivanje signala propuštenih klasičnim algoritmima”, rekao je Andrew Siemion, direktor Istraživački centar SETI u Berkeleju i glavni istraživač u ovom.

Tim Berkeleya veruje da bi ova informacija mogla pomoći astronomima na uzroku FRB. Oni se takođe nadaju da će to inspirisati druge da potraže načine primjene AI na radio astronomiju.

Izvor: Futurism

“Otac umjetne inteligencije” kaže da je singularnost 30 godina daleko

Vjerojatno ste čuli da singularnost dolazi. To je dugo očekivana točka u vremenu – vjerojatno, točka naše vrlo bliske budućnosti – kada napredak umjetne inteligencije dovodi do stvaranja stroja (tehnološkog oblika života) koji je pametniji od ljudi.

Ako se može vjerovati Ray Kurzweil, singularnost će se dogoditi 2045. Ako bacimo kape s Louisom Rosenbergom, onda će dan uskoro stići, vjerojatno negdje 2030. godine. MIT-ov Patrick Winston vjerovao bi da će to vjerojatno biti malo bliže Kurzweilovu predviđanju, iako je datum datiran u 2040., konkretno.

Ali kakva je razlika u tome? Govorimo o razlici od samo 15 godina. Pravo je pitanje je li singularnost zapravo na putu?
Na skupu svjetskih vlada u Dubaiju bio je i Jürgen Schmidhuberom, suosnivač i glavni naučnik u AI tvrtki NNAISENSE, direktor švicarskog AI laboratorija IDSIA, a neki ga smatraju “ocem umjetne inteligencije”.

Uvjeren je da će se singularnost dogoditi, a uskoro. Schmidhuber kaže da je “udaljen samo 30 godina, ako se taj trend ne prekine i da će biti vrlo jeftinih računalnih uređaja koji imaju toliko mnogo veza kao i vaš mozak, ali su mnogo brži”, rekao je.

I to je samo početak. Zamislite jeftin mali uređaj koji nije pametniji od ljudi – može izračunati toliko podataka kao i svi ljudski mozgovi zajedno. Pa, ovo može postati stvarnost tek za 50 godina. “I bit će mnogo, mnogi njih. Ne sumnjam u to da će AI postati super pametni “, kaže Schmidhuber.

Danas se svijet suočava s nizom složenih izazova, od globalnog zatopljenja do izbjegličke krize. To su svi problemi koji će s vremenom utjecati na sve ljude na planetu, duboko i nepovratno. Ali prava seizmička promjena, koja će utjecati na način na koji reagiramo na svaku od tih kriza, dogoditi će se negdje drugdje.

“To je mnogo više od samo druge industrijske revolucije. To je nešto što prevazilazi čovječanstvo i sam život. ”

“Sva ova složenost je opasnost od ovog zaista značajnog razvoja našeg vijeka, što je mnogo više od samo jedne industrijske revolucije”, kaže Schmidhuber. Naravno, razvoj na koga se on odnosi je razvoj ovih vještačkih superinteligencija, što Šmidhuber kaže “je nešto što prevazilazi čovječanstvo i sam život”.

Kada je biološki život nastao usljed hemijske evolucije, prije 3,5 milijardi godina, nasumična kombinacija jednostavnih, beskrajnih elemenata pokrenula je eksploziju vrsta koje danas popunjavaju planetu. Može se dogoditi nešto slično. “Sada svemir pravi sličan korak naprijed iz niže složenosti na višu složenost”, kaže Schmidhuber. “I to će biti odlično.”

Kao i kod biološkog života, postojaće element slučajnosti u tom ključnom skoku između moćne mašine i vještačkog života. I dok možda nećemo moći precizno predvidjeti kada, svi dokazi ukazuju na činjenicu da će se singularnost dogoditi.

Izvor: FuturismTim AI algoritama upravo je pobjedio ljude u složenoj kompjuterskoj igri

Algoritmi sposobni za saradnju i timski rad mogu nadmašiti ljudske timove.

Istraživači OpenAI-a, neprofitnog preduzeća sa sjedištem u Kaliforniji, razvili su algoritamski A tim, koji nazivaju OpenAI Five. Svaki algoritam koristi neuronsku mrežu kako bi naučio ne samo kako igrati igru, već i kako sarađivati sa svojim kolegama iz AI-a. Počela je poraziti amaterske Dota 2 igrače u testiranju, kaže OpenAI.

Ovo je važan i novi smjer za AI, pošto algoritmi obično funkcionišu nezavisno. Pristupi koji pomoćni algoritmi sarađuju jedni sa drugima mogu biti važni za komercijalne upotrebe tehnologije. AI algoritmi bi mogli, na primer, da se udruže u online trgovanju ili oglasima. Kolaborativni algoritmi mogu takođe sarađivati sa ljudima.


OpenAI je prethodno pokazao algoritam sposoban da se takmiči protiv vrhunskih ljudi u Doti 2. Najnoviji rad zasniva se na tome koristeći slične algoritme modifikovane tako da vrednuju individualni i timski uspjeh. Algoritmi ne komuniciraju direktno osim kroz igru.

“Ono što smo videli jeste da se koordinacija i saradnja mogu pojaviti vrlo prirodno iz podsticaja”, kaže Greg Brockman, jedan od osnivača OpenAI-a, koji ima za cilj otvoreno razvijanje vještačke inteligencije i na način koji koristi čovječanstvu. Dodao je da je tim pokušao zamjenu ljudskog igrača za jedan od algoritama i ustanovio da ovo dobro funkcioniše.

Dota 2 je složena strategijska igra u kojoj se timovi od pet igrača takmiče da kontrolišu strukturu u izvanrednom pejzažu. Igrači imaju različite prednosti, slabosti i uloge, a igra uključuje prikupljanje predmeta i planiranje napada, kao i angažovanje u borbi u realnom vremenu.

Programi AI protiv kompjuterskih igara postali su poznato sredstvo za mjerenje napretka. DeepMind, podružnica alfabeta, sjajno je razvio program koji može naučiti igrati ozloglašeno složenu i suptilnu igru na tablu. Idite s superčudnom vještinom. Srodni program se potom naučio od nule da bi učio Go, a zatim šah jednostavno igrajući protiv sebe.

Strategije potrebne za Dota 2 su više definisane nego u šahu ili Go, ali je i dalje teško obraditi igru. Takođe je izazov za mašinu jer nije uvek moguće vidjeti šta su vaši protivnici i zato što je timski rad potreban.

OpenAI Five uči igrati protiv različitih verzija sebe. Vremenom su programi razvili strategije poput onih koje ljudi koriste – otkrivajući načine za sticanje zlata putem “uzgajanja”, na primjer, usvajanjem određene strateške uloge ili “trake” u igri.


AI eksperti kažu da je dostignuće značajno. “Dota 2 je izuzetno komplikovana igra, tako da je čak i premlaćivanje jakih amatera zaista impresivno”, kaže Noam Brown, istraživač na Univerzitetu Carnegie Mellon u Pittsburghu. “Posebno, bavljenje skrivenim informacijama u igri koja je velika kao Dota 2 predstavlja veliki izazov”.

Braun je ranije radio na algoritmu sposobnom za igranje pokera, neku drugu nesavršenu informativnu igru, sa superhumanom vještinom. Ako OpenAI Five tim može dosljedno da pobjedi ljude, Braun kaže, to bi bilo glavno dostignuće u AI. Međutim, on napominje da ljudi imaju dovoljno vremena da shvate slabosti u stilu igranja AI tima.

Druge igre bi takođe mogle potisnuti AI, kaže Braun. “Sljedeći veliki izazov biće igre koje uključuju komunikaciju, poput diplomatije ili seljaka Catana, gdje je uravnoteženje saradnje i konkurencije od vitalnog značaja za uspeh.”

Izvor: technologyreview.com