Tag Archives: 2 fotona

Kojom brzinom bi se kretali dva fotona jedan prema drugom?

Upotrebom Einsteinovog zbrajanja brzine koji je v = (u + v ’) / (1 + uv’ / c ^ 2) koji se, kada je u = v ’= c, smanjuje na v = c. Dakle, foton jedan u odnosu na drugi bi se kretali brzinom svjetlosti.

Drugo je reći da je vrlo teško ili čak nemoguće zamisliti da foton ima referentni okvir, jer gama, što je omjer vremenskih brzina, ide u beskonačnost, što znači da vrijeme za foton ide na nulu. Ako koristite gornju vezu da biste vidjeli kako se razvija Einsteinov dodatak brzine, formula je posljedica činjenice da promatrač vidi kako vrijeme prolazi sve sporije u drugom pokretnom okviru. Dakle, ako umjesto fotona na slici imamo posmatrača A koji se približava brzini svjetlosti dok promatra B koji približava se svjetlosnoj brzini prema A onda pitanje ima smisla. Iz perspektive A se vidi B unutar referentnog okvira koji se kreće prema A. Kako taj referentni okvir ide uvijek brže, A vidi da se B kreće usporeno (jer se čini da je vrijeme usporeno u tom referentnom okviru). Kako se referentni okvir približava brzini svjetlosti, efekt usporenog pokreta čini B približavanjem nuli brzine. Neto efekt je da će, kako se i A i B približavaju c, A vidjeti relativnu brzinu kao brzinu okvira (koja teži “c”) plus B-ovu usporenu brzinu (koja teži 0), što će kad se severe dati “c ”.