Lista bolesti

1.abnormalni srčani ritmovi2.adenokarcinom jednjaka3.adenovirus4.adhd5.afazija6.afrička bolest spavanja7.agorafobija8.agranulocitoza9.akutna disekcija aorte10.akutna limfoblastna leukemija11.akutna limfocitna leukemija12.akutna migrena13.akutna povreda bubrega14.akutna retencija urina15.akutne mijeloične leukemije16.akutni apendicitis17.akutni bol u grudima18.akutni gastroenteritis19.akutni infarkt

Read More

Share