Category Archives: Zanimljivost

Kako Higsovo polje daje masu česticama i šta je Higsov bozon?

**Higsov bozon**, poznat i kao **Higsov čestica**, je elementarna čestica u **Standardnom modelu** čestica. Ona se stvara kvantnom ekscitacijom **Higsovog polja**, jednog od polja u teoriji čestica. Evo kako Higsov bozon daje masu drugim česticama:

1. **Polja i čestice**: Prvo, svaka elementarna čestica dobija svoj jedinstveni skup osobina interakcijom sa nevidljivim entitetima zvanim **polja**. Polja su slična sportskim terenima na kojima se čestice kreću i sudaraju. Na primer, **elektromagnetno polje** je povezano sa **fotonima**, česticama svetlosti.

2. **Higsovo polje**: Postoji i **Higsovo polje** koje daje masu česticama. Sve osim masivnih fotona i gluona dobijaju svoje mase interakcijom sa Higsovim poljem. Zamislite da Higsovo polje deluje kao gust sirup kroz koji čestice prolaze. Neke čestice se teže probijaju kroz ovaj “sirup” od drugih, što ih čini težim. Na primer, **elektroni** i **neutrini** su lakše čestice, dok je **top kvark** hiljade puta više otežan dejstvom Higsovog polja¹.

3. **Higsov mehanizam**: Higsovo polje je skalarno polje sa dva neutralna i dva električki nabijena komponenta. Ovo polje ima vrednost različitu od nule svuda (uključujući prazan prostor), što narušava simetriju slabog izospina elektroslabe interakcije. Preko **Higsovog mehanizma**, sve masivne elementarne čestice Standardnog modela, uključujući sam Higsov bozon, dobijaju masu.

Ukratko, Higsov bozon posreduje interakciju sa Higsovim poljem i omogućava drugim česticama da dobiju masu. Bez Higsovog polja, sve bi čestice bile bez mase i kretale bi se brzinom svetlosti, bez mogućnosti  da formiraju atome²³.

**Higsov bozon** i **Higsovo polje** su ključni koncepti u fizici elementarnih čestica. Evo kako se razlikuju:

1. **Higsov bozon**:
   – Higsov bozon, takođe poznat kao Higsova čestica, je **elementarna čestica** u **Standardnom modelu** čestica.
   – On je **masivni skalarni bozon** sa **nulom spina**, **pozitivnom paritetom**, **bez električkog naboja** i **bez boje**.
   – Higsov bozon **se raspada** gotovo odmah nakon što se stvori.
   – Njegova **masa** je eksperimentalno određena i iznosi oko **125 GeV/c²**².

2. **Higsovo polje**:
   – Higsovo polje je **skalarno polje** koje ispunjava celokupan prostor svemira.
   – Prema teoriji, Higsovo polje daje masu svim elementarnim česticama.
   – Kada čestice interaguju sa Higsovim poljem, dobijaju masu. Ovo se dešava putem **Higsovog mehanizma**.
   – Higsovo polje ima **dva neutralna i dva električki nabijena komponenta** koja formiraju kompleksni dublet **slabe izospin SU(2) simetrije**.
   – Polje ima vrednost različitu od nule svuda u prostoru, što narušava simetriju **elektroslabe interakcije** i daje masu svim masivnim elementarnim česticama, uključujući i sam Higsov bozon.

Ukratko, Higsov bozon je konkretna čestica koja se javlja kao talas u Higsovom polju. Higsovo polje, s druge strane, ispunjava celokupan prostor i omogućava masu drugim česticama⁴⁶.

|

Zašto ljudi nemaju repove?

Prije otprilike 25 milijuna godina, predak i ljudi i majmuna genetski se odvojio od majmuna i izgubio rep. Identificirana je genetska mutacija odgovorna za ovu dramatičnu promjenu u našoj fiziologiji. Istraživači su otkrili jedinstvenu DNK mutaciju u genu TBXT, za koju se zna da je uključena u duljinu repa repatih životinja. Ova mutacija dovela je do gubitka repova naših predaka. Zanimljivo, ova specifična mutacija postoji u intronskom području gena, za koji se povijesno pretpostavljalo da nema nikakvu funkciju. Međutim, kada stanice koriste gen TBXT za stvaranje RNK, ponavljajuća priroda Alu sekvenci uzrokuje njihovo međusobno vezanje, što dovodi do nepostojanja repova kod ljudi¹².

Ukratko, ljudi više nemaju repove zbog genetske mutacije koja se dogodila prije milijune godina, utječući na razvoj repova naših predaka. Ovo fascinantno otkriće baca svjetlo na našu evolucijsku povijest i jedinstvene genetske promjene koje su oblikovale našu vrstu.

Izvor: Razgovor za Bing, 29.3.2024
(1) Zašto ljudi nemaju repove? Znanstvenici nalaze odgovore na malo vjerojatnom mjestu. https://www.msn.com/en-us/health/medical/why-dont-humans-have-tails-scientists-find-answers-in-an-unlikely-place/ar-BB1kq34P.
(2) Napokon znamo zašto ljudi nemaju rep | Živa znanost. https://www.livescience.com/health/genetics/we-finally-know-why-humans-dont-have-tails.
(3) Zašto ljudi nemaju repove? | Živa znanost. https://www.livescience.com/why-dont-people-have-tails.
(4) Zašto ljudi nemaju repove? – Projekt genetskog opismenjavanja. https://geneticliteracyproject.org/2021/12/02/why-dont-humans-have-tails/.
(5) Zašto ljudi nemaju repove – rani ljudi su možda imali repove. https://www.popularmechanics.com/science/animals/a37790228/human-tails/.

Koje hipoteze postavljaju razni svjetonazori i tvrde da su istinite?

Neki kritičari religija tvrde da su religije propale ili zastarjele ili primitivne nauke. Ako bi religijske tvrdnje izrazili preko naučnih hipoteza koje bi to bile?

Evo dvije ključne tvrdnje za deset najvećih religija na svijetu, kao i za ateizam, predstavljene u obliku naučnih hipoteza:

Budizam:

 1. Ako postoji patnja, onda postoji put koji vodi do njenog prestanka.
 2. Ako se slijedi Plemeniti osmerostruki put, onda se može postići prosvjetljenje.

Kršćanstvo:

 1. Ako Isus Krist jest sin Božji, onda je njegova smrt i uskrsnuće sredstvo spasenja za čovječanstvo.
 2. Ako se vjeruje u Svetu Trojstvo, onda postoji jedan Bog u tri osobe.

Hinduizam:

 1. Ako karma djeluje, onda su djela pojedinca direktno povezana s kvalitetom njegovog budućeg života.
 2. Ako postoji ciklus reinkarnacije, onda duše prolaze kroz različite živote dok ne postignu mokšu.

Islam:

 1. Ako se slijedi Kur’an i Sunnet, onda se može postići zadovoljstvo Allaha i ulazak u raj.
 2. Ako je Muhamed posljednji prorok, onda su njegovi učenja konačni vodič za život muslimana.

Judaizam:

 1. Ako se slijede zapovijedi Tore, onda se živi u skladu s Božjom voljom.
 2. Ako se očekuje dolazak Mesije, onda će on uspostaviti Božje kraljevstvo na Zemlji.

Sikhizam:

 1. Ako se meditira na ime Boga (Waheguru), onda se može postići duhovno oslobođenje.
 2. Ako se živi po pet K-ova, onda se pokazuje posvećenost sikhizmu.

Šintoizam:

 1. Ako se poštuju kami (duhovi prirode), onda se živi u harmoniji s prirodom.
 2. Ako se prakticiraju rituali čišćenja, onda se postiže duhovna čistoća.

Taoizam:

 1. Ako se slijedi Tao (Put), onda se postiže harmonija s univerzumom.
 2. Ako se prakticira wu wei (ne-djelovanje), onda se živi u skladu s prirodnim tokom stvari.

Konfucijanizam:

 1. Ako se poštuju pet ključnih odnosa, onda se postiže društvena harmonija.
 2. Ako se prakticira ren (humanost), onda se postiže moralni razvoj pojedinca.

Zoroastrizam:

 1. Ako se bira Asha (istina i red), onda se podržava stvaranje i održavanje svijeta.
 2. Ako se odbacuje laž i zlo, onda se promiče dobrobit i napredak duše.

Ateizam:

 1. Ako bogovi ne postoje, onda je religija produkt ljudske mašte.
 2. Ako se primjenjuju racionalno razmišljanje i znanstveni metod, onda se može objasniti prirodni svijet bez potrebe za božanskim bićima.

Ove hipoteze su formulirane na temelju ključnih vjerovanja svake religije i ateizma, kako su opisani u dostupnim izvorima⁸⁹²³.

Source: Conversation with Bing, 3/16/2024
(1) World Religions – Statistics & Facts | Statista. https://www.statista.com/topics/10326/world-religions/.
(2) 5 Main World Religions and Their Basic Beliefs | YourDictionary. https://www.yourdictionary.com/articles/world-religions-beliefs.
(3) Atheism | Definition, History, Beliefs, Types, Examples, & Facts. https://www.britannica.com/topic/atheism.
(4) Atheism – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Atheism.
(5) undefined. https://www.linkedin.com/posts/activity-7172509956582154240-jyZ8?utm_source=share&utm_medium=member_android.
(6) Lesson 4: The Claims of Atheism | Free Sunday School Lessons. https://www.freesundayschoollessons.org/systematic-theology/atheism/lesson-4-the-claims-of-atheism/.
(7) Beliefs and philosophies of atheism | Britannica. https://www.britannica.com/summary/atheism.
(8) 2. The Sweeping Claims Of The Atheist | Bible.org. https://bible.org/seriespage/2-sweeping-claims-atheist.
(9) Atheism – Beliefs, Arguments, History | Britannica. https://www.britannica.com/topic/atheism/Comprehensive-definition-of-atheism.
(10) Commonalities And Differences Between The World’s Major Religions. https://religionsfacts.com/commonalities-and-differences-between-the-worlds-major-religions/.
(11) How Many Religions Are There in the World?. https://www.learnreligions.com/how-many-religions-are-there-in-the-world-5114658.
(12) What Is the Most Widely Practiced Religion in the World?. https://www.britannica.com/story/what-is-the-most-widely-practiced-religion-in-the-world.

Na kojim sve novčanicama u svijetu se nalaze formule iz fizike?

Na novčanici od 100 dinara krije se zanimljiva tajna! Na sredini ove novčanice nalazi se formula iz fizike, a ta formula je povezana s Nikolom Teslom. Evo o čemu se radi:

 • Formula na novčanici označava izvođenje jedinice magnetne indukcije (tj. jačine magnetnog polja). Konkretno, formula je:
 • T = Wb/m²
 • T predstavlja jedinicu za magnetnu indukciju (nazvana po Tesli).
 • Wb označava fluks magnetnog polja (u jedinicama Vebera).
 • je metar kvadratni.

Ove jedinice su izvedene iz jednačine B = F/S.

Švajcarski franak (CHF): Na švajcarskoj novčanici od 10 franaka možete pronaći formulu za gravitacionu konstantu G. Ova formula je deo poznate Ajnštajnove teorije relativnosti.

Holandski gulden (Nizozemska): Na starim holandskim novčanicama od 100 guldena prikazana je formula za površinu kruga. Ova formula je bila deo dizajna kako bi se odala počast holandskom naučniku Kristijanu Hujgenu.

Kanadski dolar (CAD): Na kanadskoj novčanici od 10 dolara možete videti formulu za Heisenbergov princip neodređenosti. Ova formula je povezana s kvantnom mehanikom.

  Ovo su samo neki od primera, a svaka zemlja ima svoje jedinstvene dizajne i simbole na novčanicama. Ako vas zanima više, preporučujem da istražite specifične novčanice koje vas zanimaju. 🌍💰

  Šta je to antimaterija?

  Antimaterija
  Godine 1928. britanski fizičar Paul Dirac napisao je jednadžbu koja je kombinirala kvantnu teoriju i specijalnu relativnost kako bi opisala ponašanje elektrona koji se kreće relativističkom brzinom. Jednadžba – koja je Diracu donijela Nobelovu nagradu 1933. – postavila je problem: baš kao što jednadžba

  x^2 = 4

  može imati dva moguća rješenja (x = 2 ili x = −2), tako Diracova jednadžba može imati dva rješenja, jedno za elektron s pozitivnom energijom i jedan za elektron s negativnom energijom. Ali klasična fizika (i zdrav razum) diktirali su da energija čestice uvijek mora biti pozitivan broj.
  Dirac je protumačio jednadžbu tako da za svaku česticu postoji odgovarajuća antičestica, koja točno odgovara čestici, ali sa suprotnim nabojem. Na primjer, za elektron bi trebao postojati “antielektron”, ili “pozitron”, identičan u svakom pogledu, ali s pozitivnim električnim nabojem.

  Dalji uvid je otvorio mogućnost postojanja cijelih galaksija i svemira napravljenih od antimaterije.
  Ali kada materija i antimaterija dođu u kontakt, one se poništavaju – nestaju u bljesku energije. Veliki prasak je trebao stvoriti jednake količine materije i antimaterije. Pa zašto u svemiru ima daleko više materije nego antimaterije?
  U CERN-u fizičari stvaraju antimateriju za proučavanje u eksperimentima. Početna točka je Antiproton Decelerator, koji usporava antiprotone kako bi fizičari mogli istražiti njihova svojstva.
  #antimaterija
  Zasluge: CERN

  Da li je ljudima urođena gramatika?

  U novom članku objavljenom u časopisu Nature Reviews Neuroscience, istraživači tvrde da ljudski mozak također razvija stanični obrazac ubrzo nakon rođenja koji definira tko smo i kako percipiramo svijet. On to opisuje kao “generativnu gramatiku” mozga.
  “Neuroni se organiziraju kao slova, zatim riječi, zatim rečenice i odlomci koji omogućuju internalizaciju vanjskog svijeta”, rekao je Dragoi, glavni autor studije. “Mozak ima vlastiti ugrađeni osjećaj za gramatiku.”
  Ideja je, priznaje, u suprotnosti s načelima empirizma, stoljećima starom teorijom da svo znanje proizlazi iz osjetilnog iskustva. Također je u suprotnosti s široko rasprostranjenom pretpostavkom znanstvenika o životu da će podražaji iz okoliša u potpunosti diktirati kako mozak obrađuje i pohranjuje informacije.
  Ali već duže vrijeme postoje pitanja o teoriji vođenoj empiričarima. Jedna od prvih rupa u teoriji, napominje, nije nastala u polju neurobiologije, već u imunobiologiji. U tom području, također, prevladavajuća teorija dugo je smatrala da je imunološki sustav u početku naivan na vanjske prijetnje i razvija specifične odgovore tek nakon što je izložen patogenima ili drugim imunološkim prijetnjama. Međutim, počevši od 1950-ih, istraživanja su pokazala da se ljudi rađaju i spontano izražavaju već postojeća protutijela koja reagiraju na specifične nove patogene.
  Godine 2011., dok je bio istraživač na MIT-u, Dragoi je otkrio da hipokampus odraslih miševa i štakora također posjeduje unaprijed konfiguriranu mrežu neurona koji postoje prije izlaganja specifičnim vanjskim podražajima, koji se zatim aktiviraju tijekom vremena kako su štakori izloženi na signale iz okoline.
  Osam godina kasnije, nakon što je došao na Yale, Dragoijeva grupa pokazala je da se ova unaprijed konfigurirana mreža zapravo pojavljuje u tri razvojne faze tijekom trećeg i četvrtog tjedna postnatalnog života, sazrijevajući u dobi glodavaca kada prestaje infantilna amnezija (analogno onome što se događa kod ljudi ).
  Ova mreža stanica, kaže Dragoi, aktivira se sekvencijalno. Da upotrijebimo gramatičku analogiju, čak i u ranim danima života štakorov hipokampus posjeduje slova i kratke riječi, ali ne i sposobnost da ih poreda u smislene rečenice ili odlomke koji se mogu pohraniti kao sjećanja ili predviđati buduće promjene u okolišu.

  Zašto je ljudska inteligencija evoluirala?

  Ljudi nisu razvili inteligenciju jer su to željeli ili imali velike mozgove ili ruke ili bilo što.

  Razvili su inteligenciju jer su morali ili umiru.

  Ovo je način na koji evolucija funkcionira. Nije unaprijed određeno. To nije logičan rezultat dugog niza događaja. To se neće dogoditi samo zato što vrsta postoji dugo vremena. Prema toj mjeri, žohari, krokodili, morski psi itd. svi bi imali razvijenu inteligenciju.

  Razlog zašto nisu razvili inteligenciju je taj što to nisu trebali da bi preživjeli. Bili su vrlo dobro prilagođeni preživljavanju u svom okruženju. Jedu, razmnožavaju se u dovoljnom broju i nastavljaju dalje. Morski pas koji je bio malo recimo, pametniji, nije preživio ništa bolje od onog koji to nije bio. Nije vjerojatnije da će se njegovi geni prenijeti na prosječnog morskog psa.

  Ljudi su razvili inteligenciju jer su MORALI. To je ključ.

  Nešto u našem okruženju prisiljavalo je na ovu prilagodbu. Morali smo razviti inteligenciju ili izumrijeti (što smo skoro učinili, čini se)

  Dakle, pravo pitanje je, što se dogodilo da natjera ovu promjenu? Mnogi istraživači rade na ovom pitanju i željno iščekujem njihove nalaze.

  Ukratko, mnogi ljudi mogu objasniti kako smo razvili inteligenciju, ali ne i zašto.

  Dakle, natrag na izvorno pitanje.

  Ne, hobotnice više neće postati inteligentnije osim ako postoji neki pritisak okoline koji tim hobotnicama, koje su kroz varijacije postale malo inteligentnije, daje prednost za preživljavanje. Bez tog pritiska okoliša, hobotnice, morski psi, dupini, slonovi itd. itd. jednostavno će ostati takvi kakvi jesu.

  Izvor: https://www.quora.com/What-animal-has-the-most-potential-to-evolve-in-a-similar-way-to-us-and-or-gain-as-great-of-intelligence-Maybe-to-compensate-for-a-not-so-great-physical-ability

  Šta je kvantna teleportaciju i da li funkcionira?

  Da, kvantna teleportacija informacija je moguća. Kvantna teleportacija je tehnika za prijenos kvantnih informacija od pošiljaoca na jednoj lokaciji do primaoca na nekoj udaljenosti. Dok se teleportacija obično prikazuje u naučnoj fantastici kao sredstvo za prijenos fizičkih objekata s jedne lokacije na drugu, kvantna teleportacija prenosi samo kvantne informacije ¹. Prvi naučni članak koji istražuje kvantnu teleportaciju objavili su C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres i W. K. Wootters 1993. godine, u kojem su koristili metode dvostruke komunikacije za slanje/primanje kvantnih informacija ¹. Eksperimentalno su ga 1997. godine realizovale dvije istraživačke grupe, predvođene Sanduom Popescuom i Antonom Zeilingerom ¹. Dijagram osnovnih komponenti koje se koriste za kvantnu teleportaciju možete vidjeti na slici ispod:

  Moguće je da će kvantna teleportacija u budućnosti omogućiti izgradnju super brzog i izuzetno sigurnog kvantnog interneta ³. Međutim, trenutno se kvantna teleportacija koristi samo u eksperimentalne svrhe i nije dostupna široj javnosti ².

  Izvor:
  (1) Kvantna teleportacija – Wikipedia. https://bs.wikipedia.org/wiki/Kvantna_teleportacija.
  (2) Dosežena kvantna teleportacija z 90-odstotno natančnostjo na razdalji …. https://www.student.si/izpostavljeno/znanost/dosezena-kvantna-teleportacija-z-90-odstotno-natancnostjo-na-razdalji-44-km/.
  (3) Kvantna teleportacija – Wikipedia. https://bing.com/search?q=Da+li+funkcionira+kvantno+teleportiranje+informacija%3f.
  (4) Izvedena uspješna teleportacija; moći će i ljudi! – tportal. https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/izvedena-uspjesna-teleportacija-moci-ce-i-ljudi-20140602.
  (5) undefined. https://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvantna_teleportacija&oldid=3547461.

  Šta se značajno dogodilo u periodu nove godine u fizici?

  Fizika je nauka koja proučava prirodu, materiju, energiju i njihove međusobne odnose. Fizika je imala mnoga značajna otkrića i dostignuća tokom istorije, a neka od njih su se desila u vreme nove godine. Evo nekoliko primera:

  • 1. januara 1896. godine, nemački fizičar Vilhelm Rentgen je objavio svoje otkriće X-zraka, koje su kasnije nazvane po njemu¹. X-zraci su vrsta elektromagnetnog zračenja koje može prodirati kroz različite materijale i stvarati slike njihove unutrašnje strukture. X-zraci su imali veliki uticaj na medicinu, industriju i nauku.
  • 1. januara 1905. godine, francuski fizičar Pol Langevin je predložio svoju teoriju piezoelektričnosti, koja objašnjava kako se električni naboj stvara u nekim kristalima kada se oni deformišu². Piezoelektričnost je imala mnoge primene u elektronici, akustici, optici i senzorima.
  • 1. januara 1915. godine, nemački fizičar Albert Ajnštajn je završio svoju opštu teoriju relativnosti, koja opisuje gravitaciju kao zakrivljenost prostora i vremena³. Opšta teorija relativnosti je revolucionisala naše razumevanje kosmosa, crnih rupa, gravitacionih talasa i drugih fenomena.
  • 1. januara 1939. godine, američki fizičari Ernest Lorens i Robert Openhajmer su objavili svoj rad o nuklearnoj fisiji, procesu u kome se teški atomi cepaju na lakše i oslobađaju veliku količinu energije. Nuklearna fisija je omogućila razvoj nuklearnog oružja i nuklearne energije.
  • 1. januara 1958. godine, američka svemirska agencija NASA je zvanično osnovana, sa ciljem da istražuje svemir i promoviše mirnu saradnju u svemirskim aktivnostima. NASA je postigla mnoga istorijska dostignuća, kao što su slanje prvog čoveka na Mesec, lansiranje Hablovog svemirskog teleskopa, istraživanje Marsa i drugih planeta, i razvoj Međunarodne svemirske stanice. 🎉.

  Izvor: razgovor sa servisom Bing, 31. 12. 2023.
  (1) Fizika – Wikipedija. https://hr.wikipedia.org/wiki/Fizika.
  (2) Sta-se-u-istoriji-desilo-u-isto-vreme | Istorija i Kultura | Zanimljivosti. https://nationalgeographic.rs/istorija-i-kultura/zanimljivosti/a27658/Sta-se-u-istoriji-desilo-u-isto-vreme.html.
  (3) KAKO JE I KADA POČELO RAČUNANjE VREMENA I DOČEKIVANjE NOVE GODINE?. https://www.caglas.rs/kako-je-i-kada-pocelo-racunanje-vremena-i-docekivanje-nove-godine/.
  (4) Fizika – Wikipedija. https://hr.wikipedia.org/wiki/Fizika.
  (5) Getty Images. https://www.gettyimages.com/detail/illustration/blackboard-inscribed-with-scientific-royalty-free-illustration/936903524.

  Novi model vještačke inteligencije predviđa životni vijek

  Izgrađen pomoću transformatorskih modela, koji pokreću velike jezičke modele (LLM) kao što je ChatGPT, novi alat, life2vec, obučen je na skupu podataka koji je izvučen iz cijele populacije Danske—6 miliona ljudi. Danska vlada je skup podataka stavila na raspolaganje samo istraživačima.

  Alat koji su istraživači izgradili na osnovu ovog složenog skupa podataka sposoban je da predvidi budućnost, uključujući životni vijek pojedinaca, s preciznošću koja premašuje najsavremenije modele. No, uprkos svojoj prediktivnoj moći, tim koji stoji iza istraživanja kaže da se najbolje koristi kao temelj za budući rad, a ne kao cilj sam po sebi.

  “Iako koristimo predviđanje kako bismo procijenili koliko su ovi modeli dobri, alat se ne bi trebao koristiti za predviđanje na stvarnim ljudima”, kaže Tina Eliassi-Rad, profesorica informatike i inauguralni predsjednik Joseph E. Aoun, profesor na Northeastern University. “To je model predviđanja zasnovan na specifičnom skupu podataka određene populacije.”

  Eliassi-Rad je u projekat unijela svoju ekspertizu etike vještačke inteligencije. „Ovi alati vam omogućavaju da sagledate svoje društvo na drugačiji način: politike koje imate, pravila i propise koje imate“, kaže ona. “O tome možete razmišljati kao o skeniranju onoga što se dešava na terenu.”

  Uključivanjem društvenih naučnika u proces izrade ovog alata, tim se nada da će on donijeti pristup usredsređen na ljude razvoju AI koji ne gubi iz vida ljude usred ogromnog skupa podataka na kojem je njihov alat obučen.

  Ovaj model nudi mnogo sveobuhvatniji odraz svijeta kako ga žive ljudska bića od mnogih drugih modela”, kaže Sune Lehmann, autorica rada, koji je nedavno objavljen u Nature Computational Science. Istraživački brifing na ovu temu predstavljen je u isti broj časopisa.

  U srcu life2vec-a je ogroman skup podataka koji su istraživači koristili za obuku svog modela. Podacima raspolaže Statistički zavod Danske, centralni organ za dansku statistiku, i, iako su strogo regulirani, mogu im pristupiti neki članovi javnosti, uključujući istraživače. Razlog zašto je tako strogo kontrolisan je što uključuje detaljan registar svakog danskog državljanina.

  Mnogi događaji i elementi koji čine život i koji su navedeni u podacima, od zdravstvenih faktora i obrazovanja do prihoda. Istraživači su koristili te podatke za kreiranje dugih obrazaca ponavljajućih životnih događaja kako bi se uključili u njihov model, uzimajući pristup transformatorskog modela koji se koristi za obuku LLM-a o jeziku i prilagođavajući ga za ljudski život predstavljen kao slijed događaja.

  “Cijela priča o ljudskom životu, na neki način, može se smatrati i kao ogromna duga rečenica mnogih stvari koje se mogu dogoditi osobi”, kaže Lehmann, profesor mreže i nauke o složenosti na DTU Compute, Technical Univerzitet u Danskoj i prethodno postdoktorski saradnik na Northeastern.

  Model koristi informacije koje uči posmatrajući milione sekvenci životnih događaja kako bi izgradio ono što se naziva vektorskim reprezentacijama u prostorima za ugradnju, gdje počinje kategorizirati i crtati veze između životnih događaja poput prihoda, obrazovanja ili zdravstvenih faktora. Ovi prostori za ugrađivanje služe kao osnova za predviđanja koja model na kraju napravi.

  Jedan od životnih događaja koji su istraživači predvidjeli bila je vjerovatnoća smrtnosti osobe.

  “Kada vizualiziramo prostor koji model koristi za predviđanje, on izgleda kao dugačak cilindar koji vas vodi od male vjerovatnoće smrti do visoke vjerovatnoće smrti”, kaže Lehmann. “Onda možemo pokazati da je na kraju, gdje postoji velika vjerovatnoća smrti, mnogo tih ljudi zaista umrlo, a na kraju gdje je mala vjerovatnoća smrti, uzroci smrti su nešto što nismo mogli predvidjeti, poput automobila nesreće.”

  Rad takođe ilustruje kako je model sposoban da predvidi pojedinačne odgovore na standardni upitnik ličnosti, posebno kada je reč o ekstrovertnosti.

  Eliassi-Rad i Lehmann primjećuju da, iako model daje vrlo precizna predviđanja, ona su zasnovana na korelacijama, visoko specifičnim kulturnim i društvenim kontekstima i vrstama predrasuda koje postoje u svakom skupu podataka.

  “Ova vrsta alata je poput opservatorije društva – a ne svih društava”, kaže Eliassi-Rad. “Ova studija je rađena u Danskoj, a Danska ima svoju kulturu, svoje zakone i sopstvena društvena pravila. Da li se to može uraditi u Americi je druga priča.”

  S obzirom na sva ta upozorenja, Eliassi-Rad i Lehmann svoj prediktivni model gledaju manje kao krajnji proizvod, a više kao početak razgovora. Lehmann kaže da su velike tehnološke kompanije vjerovatno godinama stvarale ove vrste prediktivnih algoritama u zaključanim sobama. On se nada da ovaj rad može početi stvarati otvorenije, javno razumijevanje o tome kako ovi alati funkcionišu, za šta su sposobni i kako bi se trebali i ne bi trebali koristiti.

  Izvor: https://phys.org/news/2023-12-ai-human-lifespan-good.html