Znate li šta je “HOLANDSKA BOLEST” u ekonomiji?

Venecuela je tipičan slučaj nečega što se u ekonomiji zove “HOLANDSKA BOLEST”. To je kataklizma ekonomije koja nastaje kada država previše razvije samo jedan, najprofitabilniji

Čitaj više

Termodinamika civilizacija?

Termodinamika civilizacija? Može se istraživati kako društvo postiže specijalizaciju, odnosno kako se proces dobijanja energije za uloženu energiju poboljšava, posebno u poljoprivredi. Trenutni sistem je

Čitaj više