Šta bi se desilo ako bi balon eksplodirali u zatvorenoj prostoriji sa vakuumom?

Ako nema vanjskog pritiska, prva zanimljiva stvar je što bi nam bilo jako lagano napuhati balon, toliko bi ga brzo napuhali da bi on vrlo…

View More Šta bi se desilo ako bi balon eksplodirali u zatvorenoj prostoriji sa vakuumom?

Šta su to rashladni uređaji i na kojem principu rade?

Rashladni uređaji svoj rad zasnivaju na prirodnoj osobini plina, ta osobina je da se plin grije kada se sabija (prelazi iz plinovitog u tečno agregatno…

View More Šta su to rashladni uređaji i na kojem principu rade?

Zvanično je. Hlađenje do apsolutne nule je matematički nemoguće

UKRATKO Znanstvenici su dokazali treći zakon termodinamike. Dokazivanje ovog zakona pomoći će mnogim područjima znanosti, uključujući kvantnom računanju. Zakoni termodinamike, kamen temeljac moderne fizike, pomažu…

View More Zvanično je. Hlađenje do apsolutne nule je matematički nemoguće

Koja je najveća temperatura u prirodi, gdje se ona nalazi i kako se može postići?

Da bi odgovorili na ovo pitanje, prvo se moramo podsjetiti šta je to fizikalno temperatura. Temperatura je u biti mjera kretanja čestica, odnosno što se…

View More Koja je najveća temperatura u prirodi, gdje se ona nalazi i kako se može postići?

Šta je to konstruktivni zakon ili zakon konstrukcije?

Konstruktivni zakon ili zakon konstrukcije je zakon u fizici koji se odnosi na stvaranje dizajna (konfiguracija, obrazaca, geometrija u prirodi). Prema ovoj teoriji, prirodni dizajn…

View More Šta je to konstruktivni zakon ili zakon konstrukcije?