X-zrake ukazuju na to da se magma u nižem plaštu može stabilizirati teškim elementima

Istraživači su u Njemačkoj razvili novu metodu proučavanja uzoraka visokog tlaka u laboratoriju. Njihov pristup – koji koristi rendgensku emisijsku spektrografiju – podupire ideju da

Čitaj više

Šta su to potresi, kako i gdje nastaju, koje su im posljedice i mogu li se predvidjeti?

Potres Karta sa svim epicentrima potresa od 1963–1998. godine Prikaz pokreta tektonskih ploča prema GPS merenjima Potres ili zemljotres (trus) nastaje usled pomeranja tektonskih ploča,

Čitaj više