Računari s grafenom rade 1000 puta brže, koriste daleko manje snage

Otkrivanjem grafena u 2004. godini započelo izolovanje drugih dvodimenzionalnih materijala. Pronađeno je da je Grafen čudesni materijal, posedujući skup jedinstvenih i izuzetnih osobina. Jedna od

Čitaj više