Šta je to paradoks Banach-Tarski?

Može li se nešto razložiti u konačni broj tačaka i ponovo sastaviti u dvije kopije identične izvornom originalu? Paradoks Banach-Tarski je teorem u set-teoretskoj geometriji,

Čitaj više

Šta je to Fermijev paradoks?

Fermijev paradoks   Fermijevim paradoksom se naziva suprotnost između procenjene visoke verovatnoće postojanja vanzemaljskih civilizacija i nedostatka dokaza o kontaktu sa takvim civilizacijama. Starost svemira

Čitaj više

Šta je to Fermijev paradoks?

Fermijev paradoks   Fermijevim paradoksom se naziva suprotnost između procenjene visoke verovatnoće postojanja vanzemaljskih civilizacija i nedostatka dokaza o kontaktu sa takvim civilizacijama. Starost svemira

Čitaj više