Ako gravitacija nije sila, zašto kažemo da imamo 4 fundamentalne sile?

Gravitacija nije sila, već je zakrivljenost četverodimenzionalnog prostora vremena. Da bismo gravitaciju tretirali Einsteinovski, moramo se odreći svoje intuicije o tome kako prostor i vrijeme

Read More

Share

Šta je to princip ekvivalentnosti?

  Princip ekvivalentnosti     U Opštoj teoriji relativnosti Princip ekvivalentnosti primenjen je na nekoliko povezanih koncepata koji imaju posla sa gravitacijom i uniformnošću merenja

Read More

Share
Translate »