Šta su to nelinearni sistemi?

U matematici i fizičkim naukama, nelinearni sistem je sistem u kojem promjena izlaza nije proporcionalna promjenama ulaza. Nelinearni problemi su

 3,047 total views

Read more

Šta je to paradoks Banach-Tarski?

Može li se nešto razložiti u konačni broj tačaka i ponovo sastaviti u dvije kopije identične izvornom originalu? Paradoks Banach-Tarski

 1,264 total views,  4 views today

Read more

Jesmo li mi i sve drugo u Svemiru u potpunosti samo matematika? – dio iz knjige od vrhunskog fizičara sa MIT-a, Maxa Tegmarka

“Kada posmatramo realnost kroz jednadžbe fizike, uviđamo da one opisuju obrasce i regularnosti. Ali za mene je matematika više od

 776 total views

Read more

Šta su to postulati?

Postulat  Postulat (Postulat), lat. “zahtevano”, misaoni zahtev (grč. αίτημα), isprva u grč. matematici zahtev za izvođenjem određenih osnovnih konstrukcija pomoću

 1,999 total views,  8 views today

Read more
Sva Fizika
%d bloggers like this: