Pojava egzotične fizike primijećena je prvi put

Promatranje ne-Abelovog efekta Aharonov-Bohm, predviđenog prije desetljeća, može ponuditi korak ka kvantnim računalima otpornim na greške. Egzotični fizički fenomen, koji

Read more

Ima li foton masu?

Foton ima energiju i energija je ekvivalentna masi. Fotoni se tradicionalno smatraju bezmasivnim.  Logika se može konstruirati na mnogo načina,

Read more

U početku bijaše kvark-gluonska supa, a kako se poslije sve iz nje razvilo niko ne zna.

Kvark-gluon plazma (QGP) ili kvark juha je stanje stvari u kvantnoj kromodinamici (QCD) koje postoji pri ekstremno visokim temperaturama i

Read more

Šta je to Heisenbergovo načelo neodređenosti?

Heisenbergovo načelo neodređenosti Werner Karl Heisenberg, formulirao je 1927. princip neodređenosti Heisenbergovo načelo neodređenosti ili relacije neodređenosti su bilo koja

Read more
Sva Fizika
%d bloggers like this: