Šta je 5G mreža i da li je štetna?

5G je peta generacija bežične tehnologije koja je započela svoje široko korištenje 2019. Kao i prethodnim standardima, natkrivena područja su podijeljena u regije nazvane “ćelije”,

Čitaj više

Šta je to alternator?

Alternator je električni generator koji pretvara mehaničku energiju u električnu energiju u obliku izmjenične struje. Zbog troškova i jednostavnosti, većina alternatora koristi rotirajuće magnetsko polje

Čitaj više

Kako u osnovi funkcionišu auto-električni sistemi

Električni sistem automobila je zatvoreno kolo sa nezavisnim izvoraom napajanja baterijom. Radi na malom dijelu snage domaćinskog kola. Tipičan električni sistemPored glavnih kola za punjenje,

Čitaj više

Šta je to termoelektrični generator?

Termoelektrični generator (TEG), također nazvan Seebeck generator, je uređaj čvrstog stanja koji pretvara toplinski tok (temperaturne razlike) izravno u električnu energiju kroz fenomen nazvan Seebeckov

Čitaj više

Šta je to elektromagnetna indukcija?

Elektromagnetna indukcija stvara potencijalnu razliku (ili napon) u provodniku koji se nalazi u promenljivom magnetskom polju. Majkl Faradej je otkrio ovaj fenomen 1831. godine. Faradejev zakon elektromagnetne indukcije Faradej je otkrio da je elektromotorna

Čitaj više

Često postavljana pitanja u vezi magneta i odgovori na njih

Šta radi magnet? Magneti rade sljedeće stvari: Privlaće određene materijale – kao što su gvožđe, nikl, kobalt, određeni čelici i druge legure; Djeluje privlaćnom ili

Čitaj više

Kako se zaštititi od strujnog udara?

Zaštita od strujnog udara     Oštećena izolacija ili pogrešan priključak, mogu dovesti fazni napon na metalne dijelove uređaja. Doticanje predmeta pod gradskim naponom, može

Čitaj više

Šta je Nikola Tesla doprinio fizici?

Trofazna struja Trofazna struja je sustav triju izmjeničnih, sinusoidno promjenljivih električnih struja koje su vremenski jedna prema drugoj fazno pomaknute. To je najčešće korišteni oblik

Čitaj više

Šta su to tranzistori?

Tranzistor Fizički izgled tranzistora kao diskretnih elemenata Tranzistor je poluvodički elektronički element i koristi se za pojačavanje električnih signala, kao elektronička sklopka, za stabilizaciju napona,

Čitaj više

Šta su to tranzistori?

Tranzistor Fizički izgled tranzistora kao diskretnih elemenata Tranzistor je poluvodički elektronički element i koristi se za pojačavanje električnih signala, kao elektronička sklopka, za stabilizaciju napona,

Čitaj više