Koje su to osnovne sile (interakcije) u prirodi?

Fundamentalne interakcije Osnovne ili fundamentalne sile (tačnije, interakcije ili međudjelovanja) djeluju između čestica, a njihovo se djelovanje ne može objasniti pomoću drugih sila. U fizici

Čitaj više