All posts by admin

Kako centar mase utiče na stabilnost tijela?

Centar masa ili težište tijela je točka koja se nalazi na prosječnoj udaljenosti od svih čestica nekog sustava ili pojedinih čestica tijela. Ova točka predstavlja hvatište ukupne vanjske sile koja djeluje na sustav čestica ili na tijelo. Ako se sustav čestica ili tijelo giba pod utjecajem vanjske sile, točka u kojoj se nalazi središte mase giba se kao da se u njoj nalazi sva masa sustava ili tijela¹².

Ravnoteža tijela ovisi o položaju centra mase. Ako je centar mase iznad oslonca (npr. kod stajanja na nogama), tijelo je stabilno. Ako je centar mase izvan oslonca, tijelo može biti nestabilno i sklono padu. Na primjer, kada hodate po šperploči ili balans-ploči, održavate ravnotežu tako da centar mase ostane unutar oslonca. Ovo je važno u sportu, gimnastici i drugim aktivnostima gdje je stabilnost ključna¹.

Ukratko, centar masa igra ključnu ulogu u održavanju ravnoteže i stabilnosti tijela. Razumijevanje težišta i njegovog položaja pomaže nam bolje razumjeti kako tijela reagiraju na vanjske sile i kako održavati stabilnost u različitim situacijama.

Source: Conversation with Copilot, 5/26/2024
(1) Fizika 7 – 2.6 Težište i ravnoteža tijela – e-Škole. https://edutorij-admin-api.carnet.hr/storage/extracted/9fa73ce9-74d3-4c51-9a14-c976650188a6/html/25092_Teziste_i_ravnoteza_tijela.html.
(2) Šta je to centar masa? – www.svafizika.org. https://svafizika.org/2017/07/05/sta-je-to-centar-masa/.
(3) Centar masa – Wikipedija. https://hr.wikipedia.org/wiki/Centar_masa.
(4) undefined. https://strongboardbalance.com/press/images/.
(5) undefined. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hr%29%29.

Kako Higsovo polje daje masu česticama i šta je Higsov bozon?

**Higsov bozon**, poznat i kao **Higsov čestica**, je elementarna čestica u **Standardnom modelu** čestica. Ona se stvara kvantnom ekscitacijom **Higsovog polja**, jednog od polja u teoriji čestica. Evo kako Higsov bozon daje masu drugim česticama:

1. **Polja i čestice**: Prvo, svaka elementarna čestica dobija svoj jedinstveni skup osobina interakcijom sa nevidljivim entitetima zvanim **polja**. Polja su slična sportskim terenima na kojima se čestice kreću i sudaraju. Na primer, **elektromagnetno polje** je povezano sa **fotonima**, česticama svetlosti.

2. **Higsovo polje**: Postoji i **Higsovo polje** koje daje masu česticama. Sve osim masivnih fotona i gluona dobijaju svoje mase interakcijom sa Higsovim poljem. Zamislite da Higsovo polje deluje kao gust sirup kroz koji čestice prolaze. Neke čestice se teže probijaju kroz ovaj “sirup” od drugih, što ih čini težim. Na primer, **elektroni** i **neutrini** su lakše čestice, dok je **top kvark** hiljade puta više otežan dejstvom Higsovog polja¹.

3. **Higsov mehanizam**: Higsovo polje je skalarno polje sa dva neutralna i dva električki nabijena komponenta. Ovo polje ima vrednost različitu od nule svuda (uključujući prazan prostor), što narušava simetriju slabog izospina elektroslabe interakcije. Preko **Higsovog mehanizma**, sve masivne elementarne čestice Standardnog modela, uključujući sam Higsov bozon, dobijaju masu.

Ukratko, Higsov bozon posreduje interakciju sa Higsovim poljem i omogućava drugim česticama da dobiju masu. Bez Higsovog polja, sve bi čestice bile bez mase i kretale bi se brzinom svetlosti, bez mogućnosti  da formiraju atome²³.

**Higsov bozon** i **Higsovo polje** su ključni koncepti u fizici elementarnih čestica. Evo kako se razlikuju:

1. **Higsov bozon**:
   – Higsov bozon, takođe poznat kao Higsova čestica, je **elementarna čestica** u **Standardnom modelu** čestica.
   – On je **masivni skalarni bozon** sa **nulom spina**, **pozitivnom paritetom**, **bez električkog naboja** i **bez boje**.
   – Higsov bozon **se raspada** gotovo odmah nakon što se stvori.
   – Njegova **masa** je eksperimentalno određena i iznosi oko **125 GeV/c²**².

2. **Higsovo polje**:
   – Higsovo polje je **skalarno polje** koje ispunjava celokupan prostor svemira.
   – Prema teoriji, Higsovo polje daje masu svim elementarnim česticama.
   – Kada čestice interaguju sa Higsovim poljem, dobijaju masu. Ovo se dešava putem **Higsovog mehanizma**.
   – Higsovo polje ima **dva neutralna i dva električki nabijena komponenta** koja formiraju kompleksni dublet **slabe izospin SU(2) simetrije**.
   – Polje ima vrednost različitu od nule svuda u prostoru, što narušava simetriju **elektroslabe interakcije** i daje masu svim masivnim elementarnim česticama, uključujući i sam Higsov bozon.

Ukratko, Higsov bozon je konkretna čestica koja se javlja kao talas u Higsovom polju. Higsovo polje, s druge strane, ispunjava celokupan prostor i omogućava masu drugim česticama⁴⁶.

|

Zašto ljudi nemaju repove?

Prije otprilike 25 milijuna godina, predak i ljudi i majmuna genetski se odvojio od majmuna i izgubio rep. Identificirana je genetska mutacija odgovorna za ovu dramatičnu promjenu u našoj fiziologiji. Istraživači su otkrili jedinstvenu DNK mutaciju u genu TBXT, za koju se zna da je uključena u duljinu repa repatih životinja. Ova mutacija dovela je do gubitka repova naših predaka. Zanimljivo, ova specifična mutacija postoji u intronskom području gena, za koji se povijesno pretpostavljalo da nema nikakvu funkciju. Međutim, kada stanice koriste gen TBXT za stvaranje RNK, ponavljajuća priroda Alu sekvenci uzrokuje njihovo međusobno vezanje, što dovodi do nepostojanja repova kod ljudi¹².

Ukratko, ljudi više nemaju repove zbog genetske mutacije koja se dogodila prije milijune godina, utječući na razvoj repova naših predaka. Ovo fascinantno otkriće baca svjetlo na našu evolucijsku povijest i jedinstvene genetske promjene koje su oblikovale našu vrstu.

Izvor: Razgovor za Bing, 29.3.2024
(1) Zašto ljudi nemaju repove? Znanstvenici nalaze odgovore na malo vjerojatnom mjestu. https://www.msn.com/en-us/health/medical/why-dont-humans-have-tails-scientists-find-answers-in-an-unlikely-place/ar-BB1kq34P.
(2) Napokon znamo zašto ljudi nemaju rep | Živa znanost. https://www.livescience.com/health/genetics/we-finally-know-why-humans-dont-have-tails.
(3) Zašto ljudi nemaju repove? | Živa znanost. https://www.livescience.com/why-dont-people-have-tails.
(4) Zašto ljudi nemaju repove? – Projekt genetskog opismenjavanja. https://geneticliteracyproject.org/2021/12/02/why-dont-humans-have-tails/.
(5) Zašto ljudi nemaju repove – rani ljudi su možda imali repove. https://www.popularmechanics.com/science/animals/a37790228/human-tails/.

Tamna materija ne postoji, a svemir je star 27 milijardi godina?

Tkivo kozmosa, kako ga trenutno shvaćamo, sastoji se od tri primarne komponente: ‘normalne materije’, ‘tamne energije’ i ‘tamne materije’. Međutim, nova istraživanja ovaj uspostavljeni model okreću naglavačke.

Nedavna studija koju je provelo Sveučilište u Ottawi predstavlja uvjerljive dokaze koji dovode u pitanje tradicionalni model svemira, sugerirajući da u njemu možda nema mjesta za tamnu tvar.

Tamna tvar, termin koji se koristi u kozmologiji, odnosi se na neuhvatljivu tvar koja ne stupa u interakciju sa svjetlom ili elektromagnetskim poljima i koja se može identificirati samo kroz svoje gravitacijske učinke.

Unatoč svojoj misterioznoj prirodi, tamna tvar je bila temeljni element u objašnjenju ponašanja galaksija, zvijezda i planeta.

U središtu ovog istraživanja je Rajendra Gupta, istaknuti profesor fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Guptin inovativni pristup uključuje integraciju dvaju teorijskih modela: kovarijantnih konstanti sprezanja (CCC) i “umornog svjetla” (TL), zajedno poznatih kao model CCC+TL.

Ovaj model istražuje ideju da se sile prirode smanjuju tijekom kozmičkog vremena i da svjetlost gubi energiju na ogromnim udaljenostima. Ova je teorija rigorozno ispitana i usklađena je s raznim astronomskim opažanjima, uključujući distribuciju galaksija i evoluciju svjetlosti iz ranog svemira.

Posljedice kozmosa bez tamne materije


Ovo otkriće dovodi u pitanje konvencionalno shvaćanje da tamna tvar čini otprilike 27% svemira, pri čemu obična materija čini manje od 5%, a ostatak je tamna energija, dok također redefinira našu perspektivu o starosti i širenju svemira.

Nalazi studije potvrđuju naš prethodni rad, koji je sugerirao da je svemir star 26,7 milijardi godina, negirajući nužnost postojanja tamne tvari,” objašnjava Gupta.

“Suprotno standardnim kozmološkim teorijama gdje se ubrzano širenje svemira pripisuje tamnoj energiji, naša otkrića pokazuju da je to širenje posljedica slabljenja sila prirode, a ne tamne energije”, nastavio je.

Znanost iza Guptinog otkrića


Sastavni dio Guptinog istraživanja uključivao je analizu “crvenog pomaka”, fenomena u kojem se svjetlost pomiče prema crvenom dijelu spektra.

Ispitujući podatke o distribuciji galaksija pri niskim crvenim pomacima i kutnoj veličini horizonta zvuka pri visokim crvenim pomacima, Gupta predstavlja uvjerljiv argument protiv postojanja tamne tvari, dok ostaje dosljedan ključnim kozmološkim promatranjima.

Gupta samouvjereno zaključuje: “Postoji nekoliko radova koji dovode u pitanje postojanje tamne tvari, ali moj je prvi, koliko ja znam, koji eliminira njezino kozmološko postojanje, dok je u skladu s ključnim kozmološkim promatranjima koja smo imali vremena potvrditi.”

Implikacije i budući pravci


Ukratko, inovativno istraživanje Rajendre Gupte temeljito dovodi u pitanje prevladavajući kozmološki model predlažući svemir bez potrebe za tamnom tvari.

Integriranjem kovarijantnih konstanti sprezanja i teorija umorne svjetlosti, Gupta ne osporava samo konvencionalno razumijevanje kozmičkog sastava, već nudi i novu perspektivu širenja i starosti svemira.

Ova ključna studija poziva znanstvenu zajednicu da preispita dugotrajna uvjerenja o tamnoj tvari i postavlja nove uzbudljive puteve za razumijevanje temeljnih sila i svojstava kozmosa.

Kroz marljivu analizu i hrabar pristup, Guptin rad označava značajan korak naprijed u našoj potrazi za dekodiranjem misterija svemira.

Više o tamnoj tvari


Kao što je gore spomenuto, tamna tvar ostaje jedan od najzagonetnijih aspekata našeg svemira. Unatoč svojoj nevidljivosti i činjenici da ne emitira, ne apsorbira i ne reflektira svjetlost, tamna tvar igra presudnu ulogu u kozmosu.

Mnogi znanstvenici, iako svakako ne Rajendra Gupta, zaključuju o njegovoj prisutnosti na temelju gravitacijskih učinaka koje ima na vidljivu materiju, zračenje i veliku strukturu svemira.

Temelj teorije tamne tvari
Teorija tamne tvari proizašla je iz neslaganja između opažene mase velikih astronomskih objekata i njihove izračunate mase na temelju njihovih gravitacijskih učinaka.

U 1930-ima, astronom Fritz Zwicky bio je među prvima koji je sugerirao da bi nevidljiva materija mogla objasniti “nedostajuću” masu u skupu galaksija Coma.

Od tada se gomilaju dokazi, uključujući krivulje rotacije galaksija koje ukazuju na prisutnost mnogo veće mase nego što se može objasniti samo vidljivom materijom.

Uloga u kozmosu


Vjeruje se da tamna tvar čini oko 27% ukupne mase i energije svemira. Za razliku od normalne materije, tamna tvar ne stupa u interakciju s elektromagnetskom silom, što znači da ne apsorbira, ne reflektira niti emitira svjetlost, što ju čini izrazito teškom za izravno otkrivanje.

O njegovoj prisutnosti može se zaključiti kroz gravitacijske učinke na vidljivu tvar, savijanje svjetlosti (gravitacijska leća) i njezin utjecaj na kozmičko mikrovalno pozadinsko zračenje.

Neuhvatljiva potraga


Znanstvenici su razvili nekoliko inovativnih metoda za neizravno otkrivanje tamne tvari. Eksperimenti poput onih koji se provode s podzemnim detektorima čestica i svemirskim teleskopima imaju za cilj promatranje nusproizvoda interakcija tamne tvari ili anihilacije.

Veliki hadronski sudarač (LHC) u CERN-u također traži znakove čestica tamne tvari u sudarima čestica visoke energije. Unatoč tim naporima, tamna tvar tek treba biti izravno otkrivena, što je čini jednim od najznačajnijih izazova u modernoj fizici.

Budućnost istraživanja tamne tvari


Potraga za razumijevanjem tamne tvari nastavlja poticati napredak u astrofizici i fizici čestica. Buduća promatranja i eksperimenti mogli bi otkriti prirodu tamne tvari, bacajući svjetlo na ovu kozmičku misteriju.

Kako tehnologija napreduje, nadamo se da ćemo izravno otkriti čestice tamne tvari ili pronaći nove dokaze koji bi mogli potvrditi ili osporiti naše trenutne teorije o sastavu svemira.

U biti, teorija tamne tvari naglašava našu potragu za razumijevanjem golemih, nevidljivih komponenti svemira. Njegova rezolucija ima potencijal revolucionirati naše razumijevanje svemira, od najmanjih čestica do najvećih struktura u svemiru.

Izvor: https://www.earth.com/news/dark-matter-does-not-exist-universe-27-billion-years-old-study/

Koje hipoteze postavljaju razni svjetonazori i tvrde da su istinite?

Neki kritičari religija tvrde da su religije propale ili zastarjele ili primitivne nauke. Ako bi religijske tvrdnje izrazili preko naučnih hipoteza koje bi to bile?

Evo dvije ključne tvrdnje za deset najvećih religija na svijetu, kao i za ateizam, predstavljene u obliku naučnih hipoteza:

Budizam:

 1. Ako postoji patnja, onda postoji put koji vodi do njenog prestanka.
 2. Ako se slijedi Plemeniti osmerostruki put, onda se može postići prosvjetljenje.

Kršćanstvo:

 1. Ako Isus Krist jest sin Božji, onda je njegova smrt i uskrsnuće sredstvo spasenja za čovječanstvo.
 2. Ako se vjeruje u Svetu Trojstvo, onda postoji jedan Bog u tri osobe.

Hinduizam:

 1. Ako karma djeluje, onda su djela pojedinca direktno povezana s kvalitetom njegovog budućeg života.
 2. Ako postoji ciklus reinkarnacije, onda duše prolaze kroz različite živote dok ne postignu mokšu.

Islam:

 1. Ako se slijedi Kur’an i Sunnet, onda se može postići zadovoljstvo Allaha i ulazak u raj.
 2. Ako je Muhamed posljednji prorok, onda su njegovi učenja konačni vodič za život muslimana.

Judaizam:

 1. Ako se slijede zapovijedi Tore, onda se živi u skladu s Božjom voljom.
 2. Ako se očekuje dolazak Mesije, onda će on uspostaviti Božje kraljevstvo na Zemlji.

Sikhizam:

 1. Ako se meditira na ime Boga (Waheguru), onda se može postići duhovno oslobođenje.
 2. Ako se živi po pet K-ova, onda se pokazuje posvećenost sikhizmu.

Šintoizam:

 1. Ako se poštuju kami (duhovi prirode), onda se živi u harmoniji s prirodom.
 2. Ako se prakticiraju rituali čišćenja, onda se postiže duhovna čistoća.

Taoizam:

 1. Ako se slijedi Tao (Put), onda se postiže harmonija s univerzumom.
 2. Ako se prakticira wu wei (ne-djelovanje), onda se živi u skladu s prirodnim tokom stvari.

Konfucijanizam:

 1. Ako se poštuju pet ključnih odnosa, onda se postiže društvena harmonija.
 2. Ako se prakticira ren (humanost), onda se postiže moralni razvoj pojedinca.

Zoroastrizam:

 1. Ako se bira Asha (istina i red), onda se podržava stvaranje i održavanje svijeta.
 2. Ako se odbacuje laž i zlo, onda se promiče dobrobit i napredak duše.

Ateizam:

 1. Ako bogovi ne postoje, onda je religija produkt ljudske mašte.
 2. Ako se primjenjuju racionalno razmišljanje i znanstveni metod, onda se može objasniti prirodni svijet bez potrebe za božanskim bićima.

Ove hipoteze su formulirane na temelju ključnih vjerovanja svake religije i ateizma, kako su opisani u dostupnim izvorima⁸⁹²³.

Source: Conversation with Bing, 3/16/2024
(1) World Religions – Statistics & Facts | Statista. https://www.statista.com/topics/10326/world-religions/.
(2) 5 Main World Religions and Their Basic Beliefs | YourDictionary. https://www.yourdictionary.com/articles/world-religions-beliefs.
(3) Atheism | Definition, History, Beliefs, Types, Examples, & Facts. https://www.britannica.com/topic/atheism.
(4) Atheism – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Atheism.
(5) undefined. https://www.linkedin.com/posts/activity-7172509956582154240-jyZ8?utm_source=share&utm_medium=member_android.
(6) Lesson 4: The Claims of Atheism | Free Sunday School Lessons. https://www.freesundayschoollessons.org/systematic-theology/atheism/lesson-4-the-claims-of-atheism/.
(7) Beliefs and philosophies of atheism | Britannica. https://www.britannica.com/summary/atheism.
(8) 2. The Sweeping Claims Of The Atheist | Bible.org. https://bible.org/seriespage/2-sweeping-claims-atheist.
(9) Atheism – Beliefs, Arguments, History | Britannica. https://www.britannica.com/topic/atheism/Comprehensive-definition-of-atheism.
(10) Commonalities And Differences Between The World’s Major Religions. https://religionsfacts.com/commonalities-and-differences-between-the-worlds-major-religions/.
(11) How Many Religions Are There in the World?. https://www.learnreligions.com/how-many-religions-are-there-in-the-world-5114658.
(12) What Is the Most Widely Practiced Religion in the World?. https://www.britannica.com/story/what-is-the-most-widely-practiced-religion-in-the-world.

Na kojim sve novčanicama u svijetu se nalaze formule iz fizike?

Na novčanici od 100 dinara krije se zanimljiva tajna! Na sredini ove novčanice nalazi se formula iz fizike, a ta formula je povezana s Nikolom Teslom. Evo o čemu se radi:

 • Formula na novčanici označava izvođenje jedinice magnetne indukcije (tj. jačine magnetnog polja). Konkretno, formula je:
 • T = Wb/m²
 • T predstavlja jedinicu za magnetnu indukciju (nazvana po Tesli).
 • Wb označava fluks magnetnog polja (u jedinicama Vebera).
 • je metar kvadratni.

Ove jedinice su izvedene iz jednačine B = F/S.

Švajcarski franak (CHF): Na švajcarskoj novčanici od 10 franaka možete pronaći formulu za gravitacionu konstantu G. Ova formula je deo poznate Ajnštajnove teorije relativnosti.

Holandski gulden (Nizozemska): Na starim holandskim novčanicama od 100 guldena prikazana je formula za površinu kruga. Ova formula je bila deo dizajna kako bi se odala počast holandskom naučniku Kristijanu Hujgenu.

Kanadski dolar (CAD): Na kanadskoj novčanici od 10 dolara možete videti formulu za Heisenbergov princip neodređenosti. Ova formula je povezana s kvantnom mehanikom.

  Ovo su samo neki od primera, a svaka zemlja ima svoje jedinstvene dizajne i simbole na novčanicama. Ako vas zanima više, preporučujem da istražite specifične novčanice koje vas zanimaju. 🌍💰

  Zašto je radon opasan

  Prosječna koncentracija radona unutar kuća u SAD-u (1,25 pCi/L) je oko tri puta veća od razine koja se nalazi u vanjskom zraku, a otprilike jedna od šest kuća ima dovoljno visoke razine radona da se preporučuju napori za sanaciju kako bi se smanjila koncentracija radona. Izloženost radonu povećava rizik od dobivanja raka (osobito raka pluća), a visoke razine radona mogu biti jednako loše za zdravlje kao i pušenje kutije cigareta dnevno. Radon je broj jedan uzrok raka pluća kod nepušača i drugi vodeći uzrok raka pluća općenito. Vjeruje se da izloženost radonu uzrokuje više od 20 000 smrti u SAD-u godišnje.

  Koja je razlika između kvantne teorije polja i teorije struna?

  Kvantna teorija polja i teorija struna dva su okvira za opisivanje temeljne prirode stvarnosti. Kvantna teorija polja temelji se na ideji da svaka točka u prostor-vremenu ima skup polja povezanih s njom, te da su čestice pobude tih polja. Teorija struna temelji se na ideji da najosnovniji entiteti nisu točkaste čestice, već jednodimenzionalne strune koje mogu vibrirati na različite načine.

  Jedna od glavnih razlika između kvantne teorije polja i teorije struna je ta što je kvantna teorija polja kompatibilna s načelima posebne relativnosti i kvantne mehanike, ali ne i s općom relativnošću, koja je teorija gravitacije. Teorija struna, s druge strane, kandidat je za teoriju kvantne gravitacije, koja bi ujedinila sve fundamentalne sile prirode.

  Druga je razlika u tome što je kvantna teorija polja dobro ispitana i potvrđena mnogim eksperimentima, dok je teorija struna još uvijek spekulativni i matematički okvir koji još nije dao nikakva provjerljiva predviđanja. Kvantna teorija polja također je fleksibilnija i može prihvatiti različite vrste čestica i interakcija, dok je teorija struna više ograničena i zahtijeva dodatne dimenzije prostora i supersimetriju za rad.

  Treća razlika je u tome što je kvantna teorija polja lokalna teorija, što znači da interakcije između čestica ovise samo o njihovim položajima i brzinama u određenom trenutku u vremenu. Teorija struna je ne-lokalna teorija, što znači da interakcije između struna ovise o njihovoj cjelokupnoj povijesti i oblicima u prostor-vremenu.

  Kvantna teorija polja i teorija struna nisu nužno nekompatibilne, a neki se fizičari nadaju da se teorija struna može promatrati kao generalizacija kvantne teorije polja. Zapravo, teorija struna može reproducirati mnoge aspekte kvantne teorije polja uzimajući u obzir određena ograničenja i aproksimacije. Na primjer, struna se može aproksimirati točkastom česticom kada je njezina duljina mnogo manja od ljestvice udaljenosti od interesa. Nasuprot tome, neke kvantne teorije polja mogu se izvesti iz teorije struna razmatranjem određenih vrsta struna i pozadine.

  7 nivoa vještačke inteligencije

  Nivo 𝟭: 𝗔𝗜 baziran na pravilima


  Zamislite to kao malo dijete. Može raditi jednu stvar jako dobro, na primjer igrati šah, ali to je to. Nema učenja, nema prilagođavanja. Samo slijedeći pravila.

  𝗦𝘁𝗮𝗴𝗲 𝟮: AI svjestan konteksta i prošlosti


  Kao tinejdžer koji se sjeća vašeg posljednjeg razgovora. Siri i Google Assistant žive ovdje. Oni se sjećaju prošlih interakcija kako bi napravili bolje buduće.

  𝗦𝘁𝗮𝗴𝗲 𝟯: Usavršavanje pojedinih oblasti


  Diplomirani fakultet AI. Zamislite IBM-ov Watson ili Googleov AlphaGo. Ove umjetne inteligencije su stručnjaci u jednom području, poput odgovaranja na trivijalnosti ili igranja društvenih igara.

  𝗦𝘁𝗮𝗴𝗲 𝟰: 𝗔𝗜 koji misli i razmišlja


  Sada govorimo o razini Sherlocka Holmesa. Ove umjetne inteligencije mogu razmišljati, razmišljati, pa čak i biti pomalo kreativne. Nisu ljudi, ali su sve bliži.

  𝗦𝘁𝗮𝗴𝗲 𝟱: 𝗔𝗚I: Vještačka opšta inteligencija


  Einstein AI. Može učiniti sve što čovjek može, intelektualno govoreći. Ali to je još uvijek teoretski, poput jednoroga ili savršene šalice kave.

  𝗦𝘁𝗮𝗴𝗲 𝟲: 𝗔𝗦𝗜: Vještačka superinteligencija


  Tony Stark AI. Pametniji od cijelog čovječanstva. Može riješiti probleme koje ne možemo ni razumjeti. Ali i pomalo zastrašujuće, zar ne?

  𝗦𝘁𝗮𝗴𝗲 𝟳: 𝗔𝗜 𝗦𝗶𝗻𝗴𝘂larnost


  Tačka bez povratka. AI postaje toliko pametan da se počinje poboljšavati suludom brzinom. To je kao radnja nekog naučno-fantastičnog filma, a mišljenja su podijeljena je li to uopće moguće.

  Šta je to antimaterija?

  Antimaterija
  Godine 1928. britanski fizičar Paul Dirac napisao je jednadžbu koja je kombinirala kvantnu teoriju i specijalnu relativnost kako bi opisala ponašanje elektrona koji se kreće relativističkom brzinom. Jednadžba – koja je Diracu donijela Nobelovu nagradu 1933. – postavila je problem: baš kao što jednadžba

  x^2 = 4

  može imati dva moguća rješenja (x = 2 ili x = −2), tako Diracova jednadžba može imati dva rješenja, jedno za elektron s pozitivnom energijom i jedan za elektron s negativnom energijom. Ali klasična fizika (i zdrav razum) diktirali su da energija čestice uvijek mora biti pozitivan broj.
  Dirac je protumačio jednadžbu tako da za svaku česticu postoji odgovarajuća antičestica, koja točno odgovara čestici, ali sa suprotnim nabojem. Na primjer, za elektron bi trebao postojati “antielektron”, ili “pozitron”, identičan u svakom pogledu, ali s pozitivnim električnim nabojem.

  Dalji uvid je otvorio mogućnost postojanja cijelih galaksija i svemira napravljenih od antimaterije.
  Ali kada materija i antimaterija dođu u kontakt, one se poništavaju – nestaju u bljesku energije. Veliki prasak je trebao stvoriti jednake količine materije i antimaterije. Pa zašto u svemiru ima daleko više materije nego antimaterije?
  U CERN-u fizičari stvaraju antimateriju za proučavanje u eksperimentima. Početna točka je Antiproton Decelerator, koji usporava antiprotone kako bi fizičari mogli istražiti njihova svojstva.
  #antimaterija
  Zasluge: CERN