O ovoj stranici:

Fizika je nauka o prirodi, o zakonitostima koje vladaju u njoj. Fizika je nastala iz filozofije prirode kad su se špekulacije o prirodi zamijenile eksperimentalnim i teorijskim (matematičkim) saznanjima. Danas je fizika osnova svakog tehnološkog i društvenog napredka, jer znanja koja ona daje pomažu ljudima da ostvare napredak i spoznaju.

Stranica svafizika je nastala kao rezultat želje jednog mladog fizičara da približi fiziku laicima (onima koji nisu upućeni u nju), ali i da sam sebi bolje razjasni koncepte u fizici, poput energije, materije, prostora i vremena.

Šta možete naći na stranici svafizika? Detaljno objašnjenje koncepata u fizici uz primjere zadataka, ali i mnogo toga drugog što je direktno ili indireknto vezano za fiziku.  Stranica je još u razradi, ali u budućnosti joj je cilj da postane online interaktivni udžbenik iz fizike.

 

Stranica o prirodi i svemu vezanom za prirodu.

Translate »
Exit mobile version