Zašto većina tijela oko nas nisu naelektrisana?

Zašto većina tijela oko nas nisu naelektrisana?

Većina tijela oko nas nisu naelektrisana zato što imaju jednak broj pozitivnih i negativnih naelektrisanja, odnosno protona i elektrona, koji se međusobno neutrališu. ¹ To znači da je ukupno naelektrisanje tih tijela nula ili vrlo blizu nule. Naelektrisanje se javlja kada se neki elektroni odvoje od svojih atoma i prenesu na drugo tijelo, stvarajući višak ili manjak elektrona. ² To se može desiti na različite načine, kao što su trenje, dodir, indukcija ili hemijske reakcije. ³ Međutim, naelektrisana tijela obično ne zadržavaju svoje naelektrisanje dugo, jer se elektroni mogu vratiti na svoje mjesto pod uticajem elektromagnetnih sila ili provodljivosti materijala. ² Zato je većina tijela u prirodi neutralna ili blizu neutralnosti.

Izvor: Bing Chat, 19.11.2023
(1) Električni naboj – Wikipedija / Википедија. https://sh.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dni_naboj.
(2) Statički elektricitet — Википедија. https://sr.wikipedia.org/wiki/Stati%C4%8Dki_elektricitet.
(3) Naelektrisanje — Википедија. https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9D%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *